Skal du bygge, rive eller endre?

Må du sende byggesøknad?

Pilot for raskere byggesaksbehandling

I høst har Plan- og bygningsetaten en pilot for å effektivisere byggesaksbehandlingen. Piloten gjelder Oslo nord og vestlige deler av indre by.

Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre og hvor i Oslo.