Ildsted og skorstein

Meld fra om endring av ildsted

  • Om du skal installere, skifte ut eller fjerne ildsted i din bolig, må du melde dette til oss.
  • Det er eier som har ansvaret for å melde dette til oss, selv om du kanskje har hatt firma til å utføre dette.
  • Husk at dersom du fjerner et ildsted og ikke monterer et nytt, må hull etter røykrør tettes på forsvarlig måte for å ivareta brannsikkerheten.

Meldingsskjema

Søk om endring av skorstein

Veiledere for montering og oppføring

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.  For nye ildsteder er det monteringsanvisningen som er gjeldene hvis denne fraviker fra byggdetaljblader.

Tilsyn og feiing

Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Under tilsynet sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer om skorsteinen trenger feiing. Les mer om tilsyn og feiing.

Gebyrer for tilsyn og feiing

Gebyr for tilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene. Les mer om gebyrene.

Kontakt

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på: