Ildsted og skorstein

Meld fra om endring av ildsted

Hvis du skal installere, skifte ut eller fjerne ildsted må du som eier av boenheten melde dette til oss. Meldeplikten gjelder også dersom du har hatt et firma til å utføre jobben.

Dersom du fjerner et ildsted og ikke monterer et nytt, må hull etter røykrør tettes på forsvarlig måte for å ivareta brannsikkerheten.

Meldingsskjema

Søk om endring av skorstein

Om det skal bygges, rives eller rehabilitere en skorstein skal søknad sendes til Plan- og bygningsetaten. Søknaden må sendes med hjelp fra fagfolk.

Veiledere for montering og oppføring

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet. For nye ildsteder er det monteringsanvisningen som er gjeldene hvis denne fraviker fra byggdetaljblader.

Tilsyn og feiing

Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Under tilsynet sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer om skorsteinen trenger feiing. Les mer om tilsyn og feiing.

Tilsynet vil bli varslet god tid i forveien. Feieren vil sende deg en SMS om besøk fra telefonnummer 59 44 00 92. Dette er ikke feierens eget telefonnummer, men et telefonnummer tilknyttet varslingstjenesten som benyttes.

Gebyrer for tilsyn og feiing

Gebyr for tilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene. Les mer om gebyrene.

Kontakt

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på: