Til innhold

Barnehage

Les mer om hvordan vi sender ut tilbud og hvordan du kan stå på venteliste til andre barnehager hvis du ikke har fått ønsket plass. Du får kun tilbud i én av opptaksrundene.