Til innhold

Pris og betaling for barnehageplass

Makspris for opphold i kommunale og private barnehager er 2990 kroner i måneden. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris.

Regn ut hva du kan forvente å betale for barnehageplassen

Når kan du få redusert barnehageprisen?

Lav inntekt?

Hvis husholdningens årlige inntekt før skatt er lavere enn 548 167 kr får du lavere pris. Du må søke om reduksjon i prisen. 

Gratis kjernetid

Får barnet gratis kjernetid betyr det at du kan ha barnet 20 timer i uken i barnehagen gratis. Har dere heltidsplass må dere betale for opphold utover de 20 timene.  For å få lavere pris med gratis kjernetid må du sende søknad om redusert oppholdsbetaling.

Disse barna kan få gratis kjernetid

  • 3-, 4- og 5-åringer fra familier med samlet årsinntekt under 533 500 kroner. 
  • 3-, 4- og 5-åringer som går i barnehage i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand hvis familien har en samlet årsinntekt på under 619 000 kroner.  

Regn ut hva du kan forvente å betale for barnehageplassen hvis barnet ditt har gratis kjernetid.

Søskenrabatt

Har du flere barn i barnehage kan du få søskenrabatt. Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss med samme søker, medsøker og fakturamottaker. Hvis det står feil på fakturaen  du får tar du kontakt med bydelen (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Regn ut hva du kan forvente å betale for barnehageplassen hvis barnet ditt søsken i barnehage.

Ferie, streik eller sykdom

I kommunale barnehager

  • betaler du ikke for barnehageplassen i juli.
  • betaler du mindre for barnehageplassen dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Dette må dokumenteres med legeattest.
  • betaler du mindre hvis barnehagen er stengt på grunn av streik. Det gjelder fra andre streikedag.

Private barnehager har egne regler når det gjelder dette. Les vedtektene til barnehagen.

Pris for mat

De kommunale barnehagene har felles matpris på 175 kroner i måneden. De private velger selv hva de vil ta i matpenger. Du finner prisen på hver enkelt barnehageside.

Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplass

Du betaler på forskudd for barnehageplassen. Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din adresse i folkeregisteret. Det er kundenummer som er e-faktura id, og kundenummeret står oppe til høyre side av fakturaen.

Endre betaler eller dele betaling mellom foreldre

Betaling ved bytte mellom kommunale barnehager

Ved bytte mellom kommunale barnehager er siste betalingsdato i gammel barnehage dagen før startdato i ny. Det vil si at de ikke sier opp plassen men betaler vanlig avgift for en hel måned.

Hvis for eksempel barn som går i en kommunal barnehage i Bydel Grünerløkka takker ja til bytte til en kommunal plass i Bydel Ullern fra 6. august under hovedopptaket, betaler de fra 1. august til 5. august i Grünerløkka. Og fra 6. august til 31. august i Bydel Ullern. Totalt en månedsavgift. Ved bytte midt i året vil dere normalt få faktura fra ny bydel fra neste måned og skal betale uten måneden i gammel bydel.

Spørsmål?

Her finner du kontaktinformasjon for spørsmål om betaling for barnehageplass.

Forskrifter