Barnehage

Pris og betaling for barnehageplass

Makspris for opphold i barnehage er 3135 kroner i måneden. Pris for mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris.

Regn ut hva du kan forvente å betale for barnehageplassen

Når kan du få lavere barnehagepris?

Lav inntekt

Hvis husholdningens årlige inntekt før skatt er lavere enn 574 750 kr får du lavere pris. Du må søke om reduksjon i prisen. 

Makspris for opphold barnehage vil aldri overstige seks prosent av husholdningens inntekt før skatt.

Gratis kjernetid

Noen har rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass må dere betale for opphold utover de 20 timene.  Du må søke om reduksjon i prisen.

Disse barna kan få gratis kjernetid fra august 2020:

  • Barn født i 2015, 2016, 2017 og 2018 fra familier med en samlet årsinntekt under 566100 kroner. 
  • Barn født i 2015 og 2016 som går i barnehage i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand hvis familien har en samlet årsinntekt på under 656 000 kroner. 

Søskenrabatt

Har du flere barn i barnehage kan du få søskenrabatt. Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss med samme søker, medsøker og fakturamottaker. Hvis du har flere barn i barnehage, men ikke får søskenrabatt på fakturaen, ta kontakt med bydelen (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Ferie, streik eller sykdom

I kommunale barnehager:

  • betaler du ikke for barnehageplassen i juli.
  • betaler du mindre for barnehageplassen dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Dette må dokumenteres med legeattest. Bruk skjema for fritak av betaling ved sykdom (PDF 0,1MB)
  • betaler du mindre hvis barnehagen er stengt på grunn av streik. Det gjelder fra andre streikedag.

Private barnehager har egne regler når det gjelder dette. Les vedtektene til barnehagen.

Pris for mat

Pris for mat i kommunale barnehager er 180 kroner i måneden. De private velger selv hva de vil ta i matpenger, men prisen kan ikke overstige barnehagens kostnader for maten. Du finner prisen på hver enkelt barnehageside.

Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplass

Du betaler på forskudd for barnehageplassen. Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din adresse i folkeregisteret. Det er kundenummer som er e-faktura id, og kundenummeret står oppe til høyre side av fakturaen.

Endre betaler eller dele betaling mellom foreldre

Betaling ved bytte mellom kommunale barnehager

Ved bytte mellom kommunale barnehager er siste betalingsdato i gammel barnehage dagen før startdato i ny. Det vil si at de ikke sier opp plassen men betaler vanlig avgift for en hel måned.

Hvis for eksempel barn som går i en kommunal barnehage i Bydel Grünerløkka takker ja til bytte til en kommunal plass i Bydel Ullern fra 6. august, betaler de fra 1. august til 5. august i Grünerløkka. Og fra 6. august til 31. august i Bydel Ullern. Totalt en månedsavgift. Ved bytte midt i året vil dere normalt få faktura fra ny bydel fra neste måned og skal betale ut måneden i gammel bydel.

Spørsmål?

Her finner du kontaktinformasjon for spørsmål om betaling for barnehageplass.

Forskrifter