Pris og betaling for barnehageplass

Opphold i barnehage koster opptil 3050 kroner i måneden. Mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få en lavere pris.

Søk om redusert barnehagepris

Hvis familien har lav inntekt, kan du betale mindre for barnehageplass. Barnet kan også få 20 timer gratis i barnehagen per uke (gratis kjernetid).

Har du flere barn i barnehage, får du søskenrabatt. Dette trenger du ikke å søke om.

Har du søkt tidligere?

Hvis du har fått brev fra oss sjekker vi om du har rett på redusert betaling for neste barnehageår. Du trenger ikke å gjøre noe, dette gjør vi automatisk.

Hvis du ikke har fått brev fra oss, må du søke om redusert barnehagepris om du fortsatt skal ha redusert pris.

Slik søker du

Du må søke om redusert pris og gratis kjernetid hvert år. Det gjør du i samme søknad.

Vi henter opplysninger om inntekt automatisk fra Skatteetaten. Du trenger ikke legge ved skattemeldingen selv.

Hvis inntekten deres har forandret seg siden forrige skattemelding, må du legge ved dokumentasjon på dette.

For å søke må du ha et norsk personnummer eller D-nummer.

Søk om redusert pris (logg inn)

Har du ikke mulighet til å logge inn, kan du skrive ut søknadsskjema under og sende det til bydelen der barnehagen ligger. Da må du også legge ved siste skattemelding til de som bor sammen med barnet. Er inntekten annerledes enn det som står i skattemeldingen, må du legge ved dokumentasjon på dette også.

Last ned søknadsskjema for redusert barnehagepris (PDF 0,8MB)

Søknadsfrist

  • For barn som allerede går i barnehage og barn med oppstart i i august eller september: For å få redusert pris ved oppstart av nytt barnehageår må du søke innen utgangen av juni.
  • For barn som har oppstart andre måneder: For å få redusert pris fra første faktura, må du søke senest to uker etter at du har takket ja til plass.

Du kan også søke etter disse fristene, men da vil redusert pris gjelde fra påfølgende fakturamåned.

Får familien redusert inntekt i løpet av året, kan du sende søknad når du ønsker. Ny pris vil da gjelde fra påfølgende fakturamåned.

Regn ut hva du kan forvente å betale for plassen

Hvem kan få lavere barnehagepris?

Lav inntekt

Hvis din families årlig inntekt er lavere enn 559 167 kroner, kan du få redusert pris.

Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert. Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Gratis kjernetid

I tillegg har noen rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass, må dere betale for opphold utover de 20 timene.

Disse barna kan få gratis kjernetid fra august 2022:

  • Barn født i 2017, 2018, 2019 og 2020 fra familier med en samlet årsinntekt under 598 825 kroner.
  • Barn født i 2017 og 2018 som går i barnehage i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand hvis familien har en samlet årsinntekt på under 693 200 kroner.

Flere barn i barnehagen

Har du flere barn i barnehage som er registrert på samme adresse som deg i folkeregisteret, får du søskenrabatt. Dette gjelder også hvis barna går i forskjellige barnehager.

Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsknene er folkeregistrert på samme adresse og registrert hos oss med samme søker, medsøker og fakturamottaker.

Har du ikke fått søskenrabatt på fakturaen? Ta kontakt med bydelen hvis det er en kommunal barnehage, eller barnehagen direkte hvis den er privat.

Pris for mat

Pris for mat i kommunale barnehager er 190 kroner i måneden.

De private velger selv hva de vil ta i matpenger, men prisen kan ikke overstige barnehagens kostnader for maten. Du finner prisen på hver enkelt barnehageside.

Faktura og betaling

Du betaler på forskudd for barnehageplassen hver måned, untatt for juli som er betalingsfri.

Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din digitale postkasse.

Det er kundenummer som er e-faktura id. Kundenummeret står oppe til høyre side av fakturaen.

Du kan se dine fakturaer på Min side (logg inn) hvis du har plass i kommunal barnehage.

Endre betaler eller dele betaling mellom foreldre

Skriv ut skjema og send det til bydelen barnehagen ligger i

Betaling ved bytte mellom kommunale barnehager i Oslo

Når du bytter mellom kommunale barnehager i Oslo:

  • Det er ingen ekstra kostander, du betaler vanlig avgift for en hel måned.
  • Du trenger ikke å si opp plassen, med mindre plassen i den gamle barnehagen ikke skal benyttes før bytte. Da gjelder vanlig oppsigelsestid som er 1 måned fra den 1. i hver måned.
  • Ligger den gamle og den nye barnehagen i forskjellige bydeler, kan det hende du får faktura fra begge bydelene, men totalbeløpet skal ikke overstige din vanlige månedsavgift.

Private barnehager har egne regler. Les vedtektene til barnehagen og husk å si opp plassen når du bytter for å unngå å betale for to plasser.

Les mer om å søke eller bytte plass.

Ferie, streik eller sykdom

I kommunale barnehager:

  • betaler du ikke for barnehageplassen i juli.
  • betaler du mindre for barnehageplassen dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Dette må dokumenteres med legeattest. Bruk skjema for fritak av betaling ved sykdom (PDF 0,1MB)
  • betaler du mindre hvis barnehagen er stengt på grunn av streik. Det gjelder fra andre streikedag.

Private barnehager har egne regler når det gjelder dette. Les vedtektene til barnehagen.

Forskrifter

Kontakt

Har du spørsmål om pris og betaling for barnehage? Kontakt barnehageadministrasjonen i din bydel.