Til innhold

Pris og betaling for barnehageplass 2018

Makspris for opphold i kommunale og private barnehager er 2910 kroner i måneden. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris.

Regn ut hva du kan forvente å betale for barnehageplassen

Når kan du få redusert prisen?

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Har du lavere inntekt og lurer på om du kan betale mindre for barnehageplassen? Sjekk om du kan søke om å få betale mindre for barnehageplassen ved å bruke barnehagekalkulatoren på toppen av siden.

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for oppholdet utover de 20 timene. For å få lavere pris med gratis kjernetid må du sende søknad.

Disse barna kan få gratis kjernetid

  • 3-, 4- og 5-åringer fra familier med samlet årsinntekt under 533 500 kroner. 
  • 3-, 4- og 5-åringer som går i barnehage i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand hvis familien har en samlet årsinntekt på under 619 000 kroner.  

Regn ut hva du kan forvente å betale for barnehageplassen hvis barnet ditt har gratis kjernetid.

Søskenrabatt

Har du flere barn i barnehage kan du få søskenrabatt. Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk. Det skal stå mindre på fakturaen du får. Hvis det står feil på fakturaen tar du kontakt med bydelen (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). Regn ut hva du kan forvente å betale for barnehageplassen hvis barnet ditt søsken i barnehage.

Ferie, streik eller sykdom

I kommunale barnehager

  • betaler du ikke for barnehageplassen i juli.
  • betaler du mindre for barnehageplassen dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Dette må dokumenteres med legeattest.
  • betaler du mindre hvis barnehagen er stengt på grunn av streik. Det gjelder fra andre streikedag.

Private barnehager har egne regler når det gjelder dette. Les vedtektene til barnehagen.

Matbetaling

De kommunale barnehagene har felles matpris på 170 kroner i måneden. De private velger selv hva de vil ta i matpenger. Du finner prisen på hver enkelt barnehageside. 

Endre betaler

Last ned skjema hvis du ønsker å endre på hvem som skal betale for barnehageplassen (PDF). Skjemaet sendes til bydelen der barnehagen ligger. Faktura sendes alltid til folkeregistrert adresse.

Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplass

Du betaler på forskudd for barnehageplassen. Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din adresse i folkeregisteret. Det er kundenummer som er e-faktura id, og kundenummeret står oppe til høyre side av fakturaen.

Betaling ved bytte mellom kommunale barnehager

Ved bytte mellom kommunale barnehager er siste betalingsdato i gammel barnehage dagen før startdato i ny. Det vil si at de ikke sier opp plassen men betaler vanlig avgift for en hel måned.

Hvis for eksempel barn som går i en kommunal barnehage i Bydel Grünerløkka takker ja til bytte til en kommunal plass i Bydel Ullern fra 6. august under hovedopptaket, betaler de fra 1. august til 5. august i Grünerløkka. Og fra 6. august til 31. august i Bydel Ullern. Totalt en månedsavgift. Ved bytte midt i året vil dere normalt få faktura fra ny bydel fra neste måned og skal betale uten måneden i gammel bydel.

Dele faktura mellom foreldre?

Skjema for å dele faktura mellom foreldre (PDF).

Spørsmål?

Her finner du kontaktinformasjon for spørsmål om betaling for barnehageplass.

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

 

Forskrifter