Til innhold

Pris og betaling for barnehageplass 2017

Betaling for mat og opphold i kommunale barnehager

  • Pris for opphold er 2730 kroner i måneden (søsken, lav inntekt og gratis kjernetid og deltidsplass kan gi lavere pris)
  • Pris for mat er 165 kroner i måneden
  • Juli er betalingsfri

Betaling for mat og opphold i private barnehager

  • Betaling for mat og opphold i private barnehager kan variere, men barnehagene kan ikke ta høyere matbetaling enn det maten koster for barnehagen. Private barnehager kan ta høyere pris enn makspris for oppholdet (2730 kroner i måneden) hvis barnehagen står i fare for å bli nedlagt av økonomiske årsaker eller hvis kvaliteten på barnehagetilbudet vil rammes. Søsken, lav inntekt og gratis kjernetid og deltidsplass kan gi lavere pris. Du finner pris for mat og opphold på barnehagenes egne sider. 

Endre betaler

Last ned skjema hvis du ønsker å endre på hvem som skal betale for barnehageplassen (PDF). Skjemaet sendes til bydelen der barnehagen ligger. Faktura sendes alltid til folkeregistrert adresse.

Redusert pris for barnehageplass

Du kan få redusert pris dersom

Vil du vite mer?

Kontakt bydelen for spørsmål om pris og betaling for barnehageplass

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen