Pris og betaling for barnehageplass

Makspris for opphold i barnehage er 3230 kroner i måneden. Pris for mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris.

Søk om redusert foreldrebetaling

Du må søke om å få redusert foreldrebetalingen hvis du har lav inntekt, og dette må gjøres hvert år.

Når du søker må du legge ved siste skattemelding til de som bor sammen med barnet. Er inntekten annerledes enn det som står i skattemeldingen må du legge ved dokumentasjon på dette også. Foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert. 

Logg inn på MinSide for å søke om redusert pris for barnehage 

Har du ikke mulighet til å logge inn kan du laste ned søknadsskjema i PDF og levere det til bydelen der barnehagen ligger. Last ned søknadsskjema for redusert barnehagepris (PDF)

Søknadsfrist

  • For å få redusert pris ved oppstart av nytt barnehageår i august må søknad sendes senest innen utgangen av juni. Det gjelder både de som allerede går i barnehage og nye barn med oppstart i august eller september.
  • Nye barn som har oppstart andre måneder må søke om redusert pris senest to uker etter at de har takket ja til plass for å at redusert pris skal kunne gjelde fra første faktura.
  • Får familien redusert inntekt i løpet av året kan du sende søknad når du ønsker. Ny pris vil da være gjeldende påfølgende fakturamåned.

Regn ut hva du kan forvente å betale for barnehageplassen

Hvem kan få lavere barnehagepris?

Lav inntekt

Pris for opphold barnehage skal ikke overstige seks prosent av familiens inntekt, ogdersom din families årlig inntekt er lavere enn 592 167 kroner, kan du få redusert pris.

Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere, og det er den samlede skattepliktige kapital- og personinntekten før skatt som legges til grunn.

Gratis kjernetid

I tillegg har noen rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass må dere betale for opphold utover de 20 timene. 

Disse barna kan få gratis kjernetid fra august 2020:

  • Barn født i 2015, 2016, 2017 og 2018 fra familier med en samlet årsinntekt under 566100 kroner. 
  • Barn født i 2015 og 2016 som går i barnehage i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand hvis familien har en samlet årsinntekt på under 656 000 kroner. 

Søskenrabatt

Har du flere barn i barnehage får du søskenrabatt. Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss med samme søker, medsøker og fakturamottaker. Hvis du har flere barn i barnehage, men ikke får søskenrabatt på fakturaen, ta kontakt med bydelen (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Pris for mat

Pris for mat i kommunale barnehager er 185 kroner i måneden. De private velger selv hva de vil ta i matpenger, men prisen kan ikke overstige barnehagens kostnader for maten.  Du finner prisen på hver enkelt barnehageside.

Mer informasjon om faktura og betaling for barnehageplass

Du betaler på forskudd for barnehageplassen, untatt for juli som er betalingsfri. Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din adresse i folkeregisteret. Det er kundenummer som er e-faktura id, og kundenummeret står oppe til høyre side av fakturaen.

Hvis du har plass i kommunal barnehage kan du se dine fakturaer på min side(logg inn).

Endre betaler eller dele betaling mellom foreldre

Betaling ved bytte mellom kommunale barnehager

Ved bytte mellom kommunale barnehager er siste betalingsdato i gammel barnehage dagen før startdato i ny. Det vil si at de ikke sier opp plassen men betaler vanlig avgift for en hel måned.

Hvis for eksempel barn som går i en kommunal barnehage i Bydel Grünerløkka takker ja til bytte til en kommunal plass i Bydel Ullern fra 6. august, betaler de fra 1. august til 5. august i Grünerløkka. Og fra 6. august til 31. august i Bydel Ullern. Totalt en månedsavgift. Ved bytte midt i året vil dere normalt få faktura fra ny bydel fra neste måned og skal betale ut måneden i gammel bydel.

Ferie, streik eller sykdom

I kommunale barnehager:

  • betaler du ikke for barnehageplassen i juli.
  • betaler du mindre for barnehageplassen dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Dette må dokumenteres med legeattest. Bruk skjema for fritak av betaling ved sykdom (PDF 0,1MB)
  • betaler du mindre hvis barnehagen er stengt på grunn av streik. Det gjelder fra andre streikedag.

Private barnehager har egne regler når det gjelder dette. Les vedtektene til barnehagen.

Spørsmål?

Her finner du kontaktinformasjon for spørsmål om betaling for barnehageplass.

Forskrifter