Pris og betaling for barnehageplass

Barnehage koster 3000 kroner i måneden. Mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få en lavere pris.

Pris for barnehageplass og mat

En fulltidsplass i barnehage koster 3000 kroner per måned. Du må betale for mat i tillegg.

Har du flere barn i barnehage, får du søskenrabatt. Du trenger ikke å søke om å få søskenrabatt.

Familier med lav inntekt kan søke om redusert barnehagepris.

Matpriser

Pris for mat i kommunale barnehager er 210 kroner i måneden. De private barnehagene velger selv hvor mye de vil ta i matpenger, men prisen kan ikke være høyere enn barnehagens kostnader for maten. Du finner prisen for mat på hver enkelt barnehageside.

Nye priser fra august 2024

Fra august 2024 koster en barnehageplass 2000 kroner per måned. Matpenger i kommunale barnehager vil da koste 300 kroner. Private barnehager vil fortsatt ha egne priser for mat.

Søk om redusert barnehagepris

Familier med lav inntekt kan betale mindre for barnehageplass. I tillegg kan noen barn få 20 timer gratis i barnehagen per uke (gratis kjernetid). Se hvem som kan få lavere pris

Du får redusert barnehagepris for ett barnehageår av gangen. Det første året må du selv sende inn en søknad om å få redusert pris. De neste årene lager Oslo kommune en søknad for deg automatisk. Dette gjelder selv om du bytter barnehage eller flytter til en annen bydel. Du trenger derfor bare å søke én gang.

Du får et brev fra oss på våren som bekrefter at den automatiske søknaden er sendt inn for deg. Hvis du ikke har mottatt bekreftelsen innen 30. mai, må du sende inn et nytt søknadsskjema.

Har du ikke lenger behov for redusert barnehagepris? Ta kontakt med bydelen hvor barnehagen din ligger.

Slik søker du første gang

Du søker om redusert pris og gratis kjernetid i samme søknadsskjema. Har du flere barn i barnehagen, gjelder søknaden for alle barna. Du må ha takket ja til en barnehageplass før du kan søke om redusert pris.

Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert (husholdningen). Som husholdning regnes foresatte og deres ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Vi henter automatisk opplysninger om husholdningens inntekt fra Skatteetaten.

Søk om redusert pris (logg inn)

Har du ikke mulighet til å logge inn, kan du skrive ut søknadsskjemaet under og sende det til bydelen der barnehagen ligger. Da må du også legge ved dokumentasjon som viser familiens inntekt.

Last ned søknadsskjema for redusert barnehagepris (PDF)

Søknadsfrist for deg som søker for første gang

  • For barn som allerede går i barnehage og barn med oppstart i august eller september: For å få redusert pris ved oppstart av nytt barnehageår, må du søke innen 30. juni.

  • For barn som har oppstart andre måneder: For å få redusert pris fra første faktura, må du søke senest 2 uker etter at du har takket ja til plass.

Du kan også søke etter disse fristene, men da vil redusert pris gjelde fra neste måneds faktura.

Får familien lavere inntekt i løpet av året, kan du sende søknad når du ønsker. Redusert pris vil da gjelde fra neste måneds faktura.

Følg med på søknaden din om redusert barnehagepris

Du kan logge inn for å

  • sjekke status på søknaden din
  • laste opp ekstra dokumentasjon

Se status på søknad om redusert pris (logg inn)

Regn ut hva du kan forvente å betale for plassen

Prisene gjelder for perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024.

Hvem kan få lavere barnehagepris?

Alle inntektsgrenser gjelder for perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024.

Lav inntekt

Hvis din families årlig inntekt er lavere enn 550 000 kroner, kan du få barnehageplass til redusert pris.

Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert. Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Gratis kjernetid

I tillegg har noen barn rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid.

Disse barna kan få gratis kjernetid:

  • Barn født i 2018, 2019, 2020 og 2021 fra familier med en samlet årsinntekt under 615 590 kroner.
  • Barn født i 2018 og 2019 som går i barnehage i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand hvis familien har en samlet årsinntekt på under 718 850 kroner.

Flere barn i barnehagen

Har du flere barn i barnehage som er registrert på samme adresse som deg i folkeregisteret, får du søskenrabatt. Dette gjelder også hvis barna går i forskjellige barnehager.

Du får 30 prosent rabatt for barn nummer to. Familier som har tre barn i barnehagen samtidig, får gratis barnehageplass for det tredje barnet.

Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsknene er folkeregistrert på samme adresse og registrert hos oss med samme søker, medsøker og fakturamottaker.

Har du ikke fått søskenrabatt på fakturaen? Ta kontakt med bydelen hvis det er en kommunal barnehage, eller barnehagen direkte hvis den er privat.

Faktura og betaling

Du betaler på forskudd for barnehageplassen hver måned, unntatt for juli som er betalingsfri.

Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din digitale postkasse.

Det er kundenummer som er e-faktura id. Kundenummeret står oppe til høyre side av fakturaen.

Du kan se dine fakturaer ved å logge inn på fakturaoversikten hvis du har plass i kommunal barnehage.

Endre betaler eller dele betaling mellom foreldre

Skriv ut skjema og send det til bydelen barnehagen ligger i

Ferie, streik eller sykdom

I kommunale barnehager:

  • betaler du ikke for barnehageplassen i juli.
  • betaler du mindre for barnehageplassen dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Dette må dokumenteres med legeattest. Bruk skjema for fritak av betaling ved sykdom (PDF)
  • betaler du mindre hvis barnehagen er stengt på grunn av streik. Det gjelder fra andre streikedag.

Private barnehager har egne regler når det gjelder dette. Les vedtektene til barnehagen.

Betaling ved bytte av barnehage

Når du bytter mellom kommunale barnehager, er det ingen ekstra kostnader.

Private barnehager har egne regler. Les vedtektene til barnehagen. Hvis du bytter til eller fra privat barnehage, eller mellom to private barnehager, må du huske å si opp plassen for å unngå å betale for to plasser.

Forskrifter

Kontakt

Har du spørsmål om pris og betaling for barnehage? Kontakt barnehageadministrasjonen i din bydel.