Til innhold

Pris og betaling for barnehageplass 2017

Makspris for opphold i kommunale og private barnehager er 2730 kroner i måneden. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris.

Regn ut hva du kan forvente å betale for barnehageplassen

1 - Bydel og samlet inntekt


Finn ut hvilken bydel du bor i.

Hva betyr dette?
Oppgi de samlede årlige skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

2 - Barnas alder og barnehage

3 - Din barnehagepris

Betale mindre på grunn av ferie, streik eller sykdom

I kommunale barnehager

  • betaler du ikke for barnehageplassen i juli.
  • betaler du mindre for barnehageplassen dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Dette må dokumenteres med legeattest.
  • betaler du mindre hvis barnehagen er stengt på grunn av streik. Det gjelder fra andre streikedag.

Private barnehager har egne regler når det gjelder dette. Les vedtektene til barnehagen.

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for oppholdet utover de 20 timene.

  • Alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med samlet årsinntekt under 450 000 kroner. 
  • 4- og 5-åringer som bor og går i barnehage i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand hvis familien har en samlet årsinntekt på under 619 000 kroner. 

Regn ut hva du kan forvente å betale for barnehageplassen hvis barnet ditt har gratis kjernetid.

Endre betaler

Last ned skjema hvis du ønsker å endre på hvem som skal betale for barnehageplassen (PDF). Skjemaet sendes til bydelen der barnehagen ligger. Faktura sendes alltid til folkeregistrert adresse.

Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplass

Du betaler på forskudd for barnehageplassen. Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din adresse i folkeregisteret. Det er kundenummer som er e-faktura id, og kundenummeret står oppe til høyre side av fakturaen.

Skjema for å dele faktura mellom foreldre (PDF).

Her finner du kontaktinformasjon for spørsmål om betaling for barnehageplass.

Søknadsskjema for redusert oppholdsbetaling. 

Hvis du er usikker på om du kan ha rett til redusert oppholdsbetaling, og lurer på om du må søke om dette, kan du finne ut av dette i barnehagekalkulatoren på toppen av siden.

For å få redusert pris fra første måned må du søke innen 3 uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Deretter må du sende ny søknad innen 30. juni hvert år. Les mer om å søke om lavere pris på grunn av inntekt, og finn søknadsskjema.

Forskrifter