Pris og betaling for barnehageplass

Priser fra august

Denne siden er oppdatert med priser som gjelder fra august 2021.

Opphold i barnehage koster opptil 3230 kroner i måneden. Mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få en lavere pris.

Søk om redusert barnehagepris

Hvis familien har lav inntekt, kan du betale mindre for barnehageplass. Barnet kan også få 20 timer gratis i barnehagen per uke (gratis kjernetid).

Har du flere barn i barnehage, får du søskenrabatt. Dette trenger du ikke å søke om.

Slik søker du

Du må søke om redusert pris og gratis kjernetid hvert år. Det gjør du i samme søknad.

Vi henter opplysninger om inntekt automatisk fra Skatteetaten. Du trenger ikke legge ved skattemeldingen selv.

Hvis inntekten deres har forandret seg siden forrige skattemelding, må du legge ved dokumentasjon på dette.

For å søke må du ha et norsk personnummer eller D-nummer.

Søk om redusert pris (logg inn)


Har du ikke mulighet til å logge inn, kan du skrive ut søknadsskjema under og sende det til bydelen der barnehagen ligger. Da må du også legge ved siste skattemelding til de som bor sammen med barnet. Er inntekten annerledes enn det som står i skattemeldingen, må du legge ved dokumentasjon på dette også. 

Last ned søknadsskjema for redusert barnehagepris (PDF 0,8MB) 

Har du ikke mulighet til å logge inn, kan du skrive ut søknadsskjema under og sende det til bydelen der barnehagen ligger. Da må du også legge ved siste skattemelding til de som bor sammen med barnet. Er inntekten annerledes enn det som står i skattemeldingen, må du legge ved dokumentasjon på dette også.

Søknadsfrist

  • For barn som allerede går i barnehage og barn med oppstart i i august eller september: For å få redusert pris ved oppstart av nytt barnehageår, må du søke innen utgangen av juni. 
  • For barn som har oppstart andre måneder: For å få redusert pris fra første faktura, må du søke senest to uker etter at du har takket ja til plass.

Du kan også søke etter disse fristene, men da vil redusert pris gjelde fra påfølgende fakturamåned.

Får familien redusert inntekt i løpet av året, kan du sende søknad når du ønsker. Ny pris vil da gjelde fra påfølgende fakturamåned.

Regn ut hva du kan forvente å betale for plassen

Hvem kan få lavere barnehagepris?

Lav inntekt

Hvis din families årlig inntekt er lavere enn 592 167 kroner, kan du få redusert pris.

Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert. Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Gratis kjernetid

I tillegg har noen rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass, må dere betale for opphold utover de 20 timene. 

Disse barna kan få gratis kjernetid fra august 2021:

  • Barn født i 2016, 2017, 2018 og 2019 fra familier med en samlet årsinntekt under 583 650 kroner. 
  • Barn født i 2016 og 2017 som går i barnehage i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand hvis familien har en samlet årsinntekt på under 676 300 kroner.

Flere barn i barnehagen

Har du flere barn i barnehage, får du søskenrabatt. Dette gjelder også hvis barna går i forskjellige barnehager.

Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss med samme søker, medsøker og fakturamottaker.

Har du ikke fått søskenrabatt på fakturaen? Ta kontakt med bydelen hvis det er en kommunal barnehage, eller barnehagen direkte hvis den er privat. 

Pris for mat

Pris for mat i kommunale barnehager er 185 kroner i måneden.

De private velger selv hva de vil ta i matpenger, men prisen kan ikke overstige barnehagens kostnader for maten. Du finner prisen på hver enkelt barnehageside.

Faktura og betaling

Du betaler på forskudd for barnehageplassen hver måned, untatt for juli som er betalingsfri. 

Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din digitale postkasse.

Det er kundenummer som er e-faktura id. Kundenummeret står oppe til høyre side av fakturaen.

Du kan se dine fakturaer på Min side (logg inn) hvis du har plass i kommunal barnehage.

Endre betaler eller dele betaling mellom foreldre

Skriv ut skjema og send det til bydelen barnehagen ligger i

Betaling ved bytte mellom kommunale barnehager

Når du bytter mellom kommunale barnehager:

  • Det er ingen ekstra kostander, du betaler vanlig avgift for en hel måned.
  • Du trenger ikke å si opp plassen, med mindre plassen i den gamle barnehagen ikke skal benyttes før bytte. Da gjelder vanlig oppsigelsestid som er 1 måned fra den 1. i hver måned.
  • Ligger den gamle og den nye barnehagen i forskjellige bydeler, kan det hende du får faktura fra begge bydelene, men totalbeløpet skal ikke overstige din vanlige månedsavgift.

Private barnehager har egne regler. Les vedtektene til barnehagen og husk å si opp plassen når du bytter for å unngå å betale for to plasser. 

Les mer om å søke eller bytte plass.

Ferie, streik eller sykdom

I kommunale barnehager:

  • betaler du ikke for barnehageplassen i juli.
  • betaler du mindre for barnehageplassen dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Dette må dokumenteres med legeattest. Bruk skjema for fritak av betaling ved sykdom (PDF 0,1MB)
  • betaler du mindre hvis barnehagen er stengt på grunn av streik. Det gjelder fra andre streikedag.

Private barnehager har egne regler når det gjelder dette. Les vedtektene til barnehagen.

Forskrifter

Kontakt

Har du spørsmål om pris og betaling for barnehage? Kontakt barnehageadministrasjonen i din bydel