Hender som former et hjerte

OXLO - Oslo Extra Large, en by for alle

OXLO symboliserer Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid og er fundert på visjonen om Oslo som en åpen by for alle.