OXLO-prisen

Om OXLO-prisen

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats for å gjøre Oslo til en inkluderende og åpen by, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.

Prisvinneren skal ha bidratt til å styrke samspillet mellom sivilsamfunn, frivillige organisasjoner, og offentlige myndigheter i arbeidet mot diskriminering. Det vil også vektlegges om vinneren har samarbeidet på tvers av etnisitet, tro og livssyn, seksuell orientering, og nedsatt funksjonsevne.

Vinneren av OXLO-prisen kåres på grunnlag av kandidater foreslått av publikum.

Om OXLO

OXLO står for Oslo Extra Large – en by for alle, og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

Mer informasjon om OXLO

Nominer en kandidat til OXLO-prisen

I år er fristen for å nominere kandidater til OXLO-prisen 07. oktober 2024. Alle nominasjoner må være begrunnet.

Forslag sendes til Velferdsetaten på e-post postmottak@vel.oslo.kommune.no eller til Velferdsetaten, Postboks 30, Sentrum, 0101 Oslo, 0505 OSLO. Skriv "Nominasjon til OXLO-prisen 2024" som tittel.

OXLO-prisen er på 100 000 kroner og deles ut i Oslo Rådhus under OXLO-uka onsdag 13. november 2024.

Juryen som kårer vinneren består av representanter fra Byrådsavdeling for sosiale tjenester, Velferdsetaten og de sentrale kommunale rådene og utvalg. Velferdsetaten er sekretariat for juryen.

Juryen kan på eget grunnlag innhente forslag til kandidater.

Vinner av OXLO-prisen 2023

Stiftelsen HELT MED er tildelt Oslo kommunes OXLO-pris 2023.

HELT MED jobber med å inkludere personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker i ordinært arbeidsliv.

Stiftelsen har bidratt til å øke mangfoldkompetansen gjennom å utvikle modeller for samarbeid med offentlig sektor.
HELT MED driver også med informasjonsarbeid rettet mot elever, foresatte og ansatte i videregående skoler i Oslo, som har gjort overgangen mellom videregående skole og arbeidslivet lettere.

HELT MED har bidratt til et mer åpent, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. De har vist at alle mennesker har ressurser som samfunnet har behov for, uavhengig av funksjonsnivå, seksualitet, livssyn og etnisitet. De er innovative, løsningsorienterte og positive i sin kommunikasjon, og har vært en sterk stemme i media.

I 2023 har juryen særlig lagt vekt på innsats i samarbeid mellom organisasjoner, virksomheter, enkeltpersoner og kommunale etater og bydeler for å styrke mangfoldskompetansen, skape bevissthet om språkbruk og tiltak mot diskriminering på jobb, og gjøre en innsats i gjennomføringen av tiltak mot hatefulle ytringer og holdninger.

Les pressemelding om tildeling av OXLO-prisen 2023.

Tidligere vinnere av OXLO-prisen

2023 | Stiftelsen HELT MED

2022 | Helsestasjon for kjønn og seksualitet

2021 | Josef Yohannes – skaperen av tegneserien The Urban Legend

2020 | LIN (Likestilling, inkludering, nettverk)

2019 | Stiftelsen Antirasistisk

2018 | Sadia Jabeen Iqbal

2017 | Tabanka Dance Ensemble og Ezinne Athletics

2016 | Lars Østby og Erik Andersen

2015 | Refugees Welcome to Oslo

2013 | Susanne Demou Øvergaard/Skeiv Verden

2012 | Dilek Ayhan (leder Alagra)

2011 | Vålerenga mot Rasisme

2010 | Nordic Black Theatre

2009 | Bydel Alna

2008 | Minhaj konfliktråd

2007 | Radio Latin Amerika

2006 | Internasjonal helse- og sosialgruppe

2005 | Ammerud Aktivitetssenter

2004 | Deichmanske avd. Holmlia