Utmerkelser og priser

OXLO-prisen

Vinner av prisen 2019

Stiftelsen Antirasistisk senter er tildelt Oslo kommunes OXLO-pris 2019, for sitt årelange arbeid for å bekjempe rasisme, hat og diskriminering.

Senteret er en tydelig formidler av kunnskap om fordommer og diskriminering, og er med på å sette standard både nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med menneskerettigheter. Gjennom tiltak som rådgivingstjenesten for ofre for diskriminering, og tilbud til ungdom i Agenda X og Jobb X, arbeider senteret praktisk og direkte med å gjøre visjonen om et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn virkelig.

Stiftelsen Antirasistisk senter jobber med diskrimineringsspørsmål på tvers av etnisitet, tro og livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering, alder og kjønn. Senteret har siden oppstarten i 1984, gitt viktig innspill til Oslo kommunens politikk for likeverdige tjenester, ungt lederskap og vern av sårbare minoriteter. Ved å gi grundig opplæring og bevisstgjøre profesjonelle aktører, bidrar Antirasistisk senter til å skape et mer inkluderende samfunn.

Finalister i 2019

Antirasistisk Senter, Kuben videregående skole og Utrop - Norges første flerkulturelle avis, var finalister i 2019.

Om prisen

OXLO står for Oslo Extra Large - en by for alle og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. 

Finn mer om OXLO og mangfolds- og integreringsarbedet i Oslo kommune her.

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats for å bekjempe hatefulle ytringer og holdninger og som gjennom sitt arbeid har bidratt til å gjøre Oslo til en raus, inkluderende og åpen by for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering. 

OXLO-prisen er på kr 50 000 og deles ut i Oslo Rådhus den 5. desember som er Den internasjonale frivillighetsdagen.

Se program for OXLO-prisen 2019

Kriterier for prisen i 2019

Juryen vil legge vekt på om kandidaten har gjort en spesiell innsats for å bekjempe og mobilisere mot hatefulle ytringer og holdninger. 

I tillegg vil det legges vekt på følgende generelle kriterier:

  • Samspill mellom sivilsamfunn, frivillig organisasjoner, og offentlige myndigheter i arbeidet mot diskriminering
  • Kontakt og samarbeid på tvers av etnisitet, nasjonalitet, tro og livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, nedsatt funksjonsevne og alder
  • Formidling av kunnskap om diskriminering, fordommer og hatefulle ytringer

Juryen er ikke bundet til kun å velge blant de innkomne forslag til kandidater. Antall personer som nominerer samme kandidat har ingen betydning for juryens beslutning.

Juryen

Juryen består av representanter fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, Rådet for innvandrerorganisasjoner, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Skeiv Verden / FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Velferdsetaten ved Enhet for mangfold integrering.

Komiteen er ikke bundet til kun å velge blant innkomne forslag til kandidater.

Nominer din kandidat

Fristen for å nominere kandidater var 20. november 2019.

  • Det er åpent for alle å foreslå kandidater. 
  • Husk å gi en begrunnelse for din nominasjon.

Forslagene sendes Enhet for mangfold og integrering på emi@vel.oslo.kommune.no eller per post til Pb. 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo. 

Tidligere vinnere

Vinnere av OXLO-prisen
ÅrVinnere
2018Sadia Jabeen Iqbal
2017Tabanka Dance Ensemble og Ezinne Athletics
2016Lars Østby og Erik Andersen
2015Refugees Welcome to Oslo
2013Susanne Demou Øvergaard/Skeiv Verden
2012Dilek Ayhan (leder Alagra)
2011Vålerenga mot Rasisme
2010Nordic Black Theatre
2009Bydel Alna
2008Minhaj konfliktråd
2007Radio Latin Amerika
2006Internasjonal helse- og sosialgruppe
2005Ammerud Aktivitetssenter
2004Deichmanske avd. Holmlia