Tilgjengelighet på oslo.kommune.no

Oslo kommune er ansvarlig for dette nettstedet, og ønsker at alle skal kunne bruke det. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for www.oslo.kommune.no

Tilgjengelighetserklæring for løsningen eDialog

Tiltak for å støtte tilgjengelighet

For å sikre tilgjengeligheten på www.oslo.kommune.no

 • inkluderer vi tilgjengelighet i vår oppdragsbeskrivelse.
 • inkluderer vi tilgjengelighet i våre interne retningslinjer.
 • integrerer vi tilgjengelighet i vår anskaffelsespraksis.
 • tilordner vi tydelige mål og ansvar for tilgjengelighet.
 • bruker vi formelle kvalitetssikringsmetoder for tilgjengelighet.
 • inkluderer vi personer med funksjonshemninger i vår brukertesting.
 • utvikler vi tilgjengelige komponenter, slik at de sørger for tilgjengeligheten der de blir brukt.

Konformitetsstatus

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav til designere og utviklere for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. Retningslinjene definerer tre nivåer av samsvar: Nivå A, Nivå AA, og Nivå AAA. Du finner en oversikt over minimumskravene i WCAG 2.0 på Digitaliseringsdirektoratets nettsider.

Oslo.kommune.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis konform betyr at enkelte deler av innholdet ikke helt samsvarer med tilgjengelighetsstandarden.

Kompatibilitet med nettlesere og programmer for hjelpeteknologi

Oslo.kommune.no er designet for å være kompatibel med de mest benyttede programmer for hjelpeteknologi i kombinasjon med nettleser:

 • VoiceOver + Safari
 • NVDA + Firefox
 • Jaws + Chrome
 • Jaws + Firefox

Tilgjengeligheten til oslo.kommune.no baserer seg på følgende teknologier for å jobbe med den spesielle kombinasjonen av nettleser og noen hjelpeteknologier eller plugins installert på datamaskinen:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Vi har tillit til at disse teknologiene er oppdatert i samsvar med tilgjengelighetstandardene.

Mangler og alternativ

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på oslo.kommune.no skal være tilgjengelig, kan det finnes mangler. Listen under beskriver kjente begrensninger og mulige løsninger. Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever en mangel som ikke finnes i denne listen.

Kjente begrensninger for oslo.kommune.no:

Vi kan ikke sikre tilgjengelighet for alle

 • Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og reparerer feil så snart vi blir oppmerksomme på dem.
 • Kart. Temakart lenket til fra oslo.kommune.no er tredjepartsløsninger, og kan være mangelfulle med hensyn til tilgjengelighet.
 • Skjema. Oslo.kommune.no garanterer ikke for tilgjengelighet i skjema fra tredjepart-applikasjoner, for eksempel barnehage, Søknad og skjema.

Mangel på kompatibilitet

 • Explorer er ikke kompatibel med all funksjonalitet på nettstedet.

Slik evaluerer vi

Oslo kommune vurderer tilgjengeligheten på oslo.kommune.no ved

 • intern vurdering
 • evalueringsrapporter
 • annen innsikt

Rapporter vil bli tilgjengelig.

Gi oss tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstedet at inholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå?

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Send oss en e-post: tilgjengelighet@oslo.kommune.no.