Til innhold
Startsiden
Illustrasjon

Statistikk

Her finner du offisiell statistikk som kan brukes som faktagrunnlag i planlegging, debatt, evaluering og forskning.

Statistikk over koronautbruddet

Finn antall smittede i Oslo, statistikk for bydeler, og fordeling etter aldersgruppe og kjønn.