Til innhold
Startsiden
Illustrasjon

Statistikk

Her finner du offisiell statistikk som kan brukes som faktagrunnlag i planlegging, debatt, evaluering og forskning.

Statistikk over koronautbruddet

Statistikk som viser utbruddet av korona i Oslo kommune, samt bydelsvis statistikk, kan du finne i Folkehelseinstituttets database MSIS for meldingspliktige, smittsomme sykdommer.