Startsiden
Illustrasjon

Politikk

Her finner du alt om hvordan byen vår styres, hva som blir bestemt og hvordan du kan påvirke.

Ny planstrategi er ute på høring

Byrådets utkast til planstrategi for Oslo 2020-2023 er på offentlig høring. Frist for å komme med innspill er 1. juli 2020.

Bilde av Marianne Borgen. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Ordføreren

Marianne Borgen (SV) er ordfører i Oslo. Hun leder bystyrets møter og er byens fremste folkevalgte representant.

Bilde av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) (Foto:Sturlason)

Byrådslederen

Raymond Johansen (Ap) leder Oslos byråd. Byrådet leder kommunens administrasjon og er ansvarlig for å gjennomføre bystyrets vedtak.