Til innhold
Politikk

Budsjett, regnskap og rapportering

Revidert budsjett for 2020 er lagt fram

Byrådet setter av 1,9 milliarder til ekstraordinære kostnader i forbindelse med koronautbruddet. Samtidig setter byrådet av midler til aktivitetspakker for å få ned arbeidsledigheten i Oslo.