Rapporter fra Kommunerevisjonen

Rapporter fra 2003 og eldre kan bestilles fra Kommunerevisjonen på e-post. Oppgi rapportnummer og/eller tittel samt publikasjonsår for rapporten du ønsker.
Send bestilling til postmottak@krv.oslo.kommune.no.

Her kan du finne oppfølgingsundersøkelser.