Til innhold

Brannvern, ildsted og feiing

All bruk av åpen ild (bål, grill, primus, stormkjøkken) i eller i nærheten av skogen, og på øyene i Oslofjorden, er forbudt.