Til innhold

Brannvern, ildsted og feiing

Kort og godt - all åpen ild er forbudt i skogen/marka og på øyene i Oslofjorden. 

• Det er ikke lov å bruke grill i marka eller på øyene i Oslofjorden.
• Det er ikke tillat å bruke primus eller andre kokeapparater med brennstoff.
• Det er ikke lov å tenne opp bål på de vanligvis godkjente bålplassene.
• Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål.

Forsvarlig grilling under oppsyn i byparker er lov. Men, husk slokkevann og at grillen kun må kastes i avfallscontainere beregnet for engangsgrill.