Verdibergingsplan

En verdibergingsplan hjelper brannvesenet å avgjøre hva som skal berges ved uønskede hendelser, og redusere tapene av kulturverdier.

Dette er en verdibergingsplan

Ved brann og vannskader i museer, kirker, samlinger, arkiv og fredete bygg, er det stor risiko at uerstattelige kulturverdier går tapt. Rett informasjon, til rett folk, til rett tid kan bidra til at tapene reduseres.

Brann- og redningsetaten har derfor utviklet en mal for verdibergingsplan, som kan brukes av forvaltere av kunst og kulturminner. Der det finnes en verdibergingsplan vil brannvesenet bruke den som et strategisk beslutningsgrunnlag i akutt fase ved uønskete hendelser. Verdibergingsplanen skal også legge til rette for brannvesenets berging av verdier under en innsats, når dette bedømmes som gjennomførbart.

Hva inneholder en verdibergingsplan?

Verdibergingsplanen inneholder nødvendige og relevante opplysninger i et oppsett som brannvesenets innsatspersonell er kjent med, slik at mannskapene har forutsetninger for å gjøre en best mulig jobb.

Dette omhandler blant annet oversiktlig prioriteringsliste og plantegninger med plassering av verdier. Verdibergingsplanen inneholder også bergingskort med mer detaljert informasjon. Bergingskortene skal brukes av røykdykkere, og gir utfyllende instruks for berging og sikring av for eksempel enkelte gjenstander eller rom.

Hvem bør lage en verdibergingsplan?

Virksomheter som forvalter kunst og kulturminner bør lage en verdibergingsplan.

Hvor og hvordan kan en verdibergingsplan oppbevares?

Verdibergingsplanen skal printes enkelsidig i liggende A3-format. Sidene lamineres og settes inn i en perm.

Verdibergingsplanen kan for eksempel oppbevares i et låsbart brannskap eller safe merket med «RVR» (restverdiredning) i tilknytning til brannsentralen. I tillegg kan man ha en utgave hos en kjentmann eller tilsvarende. Denne løsningen foretrekker vi i Oslo og Asker og Bærum.

I visse brannvesen er det også mulighet å lagre en pdf av verdibergingsplanen i 110-sentralen, slik at den kan åpnes av mannskapet i brannbilene. Dette må avklares med lokalt brannvesen.

Oppdatering av verdibergingsplanen

Virksomheten som forvalter kunsten eller kulturminnene har ansvaret for at verdibergingsplanen er oppdatert og tilgjengelig for brannvesenet, både i utskreven og eventuell digital versjon. Virksomheten må altså ha rutiner for dette. Hvis det skjer noe, og planen ikke er oppdatert, skal den i utgangspunktet ikke brukes.

Maler og veiledning

Kirkelig arbeidsgiver har lansert en versjon av malen med eksempel som er spesielt tilpasset kirker. Denne finnes på nettsidene til Kirkelig arbeidsgiver, sammen med annen nyttig informasjon for dere som skal lage en verdibergingsplan for en kirke:

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.