Til innhold

Avfall og gjenvinning

Husk å strø godt på adkomstveien til beholderne dine, børst bort snø fra lokket og sørg for at beholdere ikke er frosset fast. Er det ikke fremkommelig for renovatøren får vi ikke tømt beholderne. Du som er abonnent er selv ansvarlig for beholderne.