Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Kontakt

Telefon

23 48 36 50

E-post

Chat med Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 14 Vollebekk, 0516 OSLO

Besøksadresse

Haraldrudveien 20, 0581 OSLO

Åpningstider

Uke 8

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Resepsjonen er stengt hver onsdag. Gjenbruksstasjonene har egne åpningstider.

Uke 9

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Resepsjonen er stengt hver onsdag. Gjenbruksstasjonene har egne åpningstider.

Uke 10

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Resepsjonen er stengt hver onsdag. Gjenbruksstasjonene har egne åpningstider.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ble 1.1.2020 slått sammen til én etat. 

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo. Vi tømmer 114 000 avfallsbeholdere fra 330 000 husholdninger hver uke, og drifter kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfallet.

Vi henter matavfallet, plastemballasjen og restavfallet som du har sortert i grønne, blå og vanlige poser. Posene skilles fra hverandre i sorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud.

Matavfallet blir til biogass og biogjødsel ved Oslo kommunes anlegg på Romerike. De blå posene sender vi til gjenvinningsanlegg i Europa. Der blir plastemballasjen gjort om til råstoff for produksjon av nye plastprodukter.

Restavfallet brennes i energigjenvinningsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud. REGs strøm- og fjernvarmeproduksjon bidrar til Oslo kommunes mål om å halvere byens CO2-utslipp innen 2030.

Vi samler inn papp, papir og kartong hjemme hos deg, og glass- og metallemballasje fra over tusen returpunkter i hele byen. Ting du ikke trenger lenger, kan leveres til ombruk på våre mini- og gjenbruksstasjoner. Der kan du også levere hageavfall, farlig avfall og større typer avfall. Hageavfallet blir til førsteklasses jordprodukter. Alt avfall blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte.

I Oslo er det obligatorisk for alle å kildesortere og sikre at avfallet du produserer blir tatt hånd om på en god måte. Riktig kildesortering ved kjøkkenbenken og ellers i hverdagen kommer miljøet og byen vår til gode.

REG er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og har cirka 720 ansatte.

Pressekontakter og kontaktpunkter

Kundetorg

Telefon: 23 48 36 50

E-post:

Manglende blå og grønn poser i butikk

E-post:

Gebyr

Telefon: 23 48 36 30

E-post:

Presse- og mediekontakt

Jørgen Bakke Fredriksen

Mobilnummer: 977 15 689

E-post:

SirkuLÆR – opplærings- og besøkssenter

Kristin Nordstrøm

Mobilnummer: 952 71 727

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Fakturaadresse:
Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune fakturasentral, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Organisasjonsnummer: 923 954 791.