Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo. Vi tømmer 115 000 avfallsbeholdere fra nesten 350 000 husholdninger hver uke, og drifter kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfallet.

Vi henter matavfallet, plastemballasjen og restavfallet som du har sortert i grønne, lilla og vanlige poser. Posene skilles fra hverandre i sorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud.

Matavfallet blir til biogass og biogjødsel ved Oslo kommunes anlegg på Romerike. De lilla posene med plastemballasje blir gjort om til råstoff for produksjon av nye plastprodukter.

Restavfallet brennes i energigjenvinningsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud. REGs strøm- og fjernvarmeproduksjon bidrar til Oslo kommunes mål om å halvere byens CO2-utslipp innen 2030.

Vi samler inn papp, papir og kartong hjemme hos deg, og glass- og metallemballasje fra over tusen returpunkter i hele byen. Ting du ikke trenger lenger, kan leveres til ombruk på gjenvinningsstasjonene våre. Der kan du også levere hageavfall, farlig avfall og større typer avfall. Hageavfallet blir til førsteklasses jordprodukter. Alt avfall blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte.

I Oslo er det obligatorisk for alle å kildesortere og sikre at avfallet du produserer blir tatt hånd om på en god måte. Riktig kildesortering ved kjøkkenbenken og ellers i hverdagen kommer miljøet og byen vår til gode.

REG er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og har cirka 700 ansatte.

Pressekontakter og kontaktpunkter

Kundeservice

Telefontid: 09:00 - 11:00, 11:30 - 15:00
Telefon

Pressekontakt

Jørgen Bakke Fredriksen
Mobil

Spørsmål om renovasjonsgebyr

Telefon

Manglende lilla og grønne poser i butikk

For leverandører og samarbeidspartnere

Fakturaadresse:
Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune fakturasentral, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Organisasjonsnummer: 923 954 791.

Kontakt

Telefon
23 48 36 50
E-post
postmottak@reg.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 14 Vollebekk
0516 OSLO
Besøksadresse:
Haraldrudveien 20
0581 OSLO

Åpningstid i resepsjonen

20. mai — 26. mai
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
27. mai — 2. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. juni — 9. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Dette er åpningstider for resepsjonen ved hovedkontoret. Gjenvinningsstasjonene har egne åpningstider.