Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Kontakt

Telefon

23 48 36 50

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 14 Vollebekk, 0516 OSLO

Besøksadresse

Haraldrudveien 20, 0581 OSLO

Åpningstider

Uke 33

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Dette er åpningstider for resepsjonen ved hovedkontoret. Gjenbruksstasjonene har egne åpningstider.

Uke 34

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Dette er åpningstider for resepsjonen ved hovedkontoret. Gjenbruksstasjonene har egne åpningstider.

Uke 35

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Dette er åpningstider for resepsjonen ved hovedkontoret. Gjenbruksstasjonene har egne åpningstider.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo. Vi tømmer 115 000 avfallsbeholdere fra nesten 350 000 husholdninger hver uke, og drifter kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfallet.

Vi henter matavfallet, plastemballasjen og restavfallet som du har sortert i grønne, lilla og vanlige poser. Posene skilles fra hverandre i sorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud.

Matavfallet blir til biogass og biogjødsel ved Oslo kommunes anlegg på Romerike. De lilla posene med plastemballasje blir gjort om til råstoff for produksjon av nye plastprodukter.

Restavfallet brennes i energigjenvinningsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud. REGs strøm- og fjernvarmeproduksjon bidrar til Oslo kommunes mål om å halvere byens CO2-utslipp innen 2030.

Vi samler inn papp, papir og kartong hjemme hos deg, og glass- og metallemballasje fra over tusen returpunkter i hele byen. Ting du ikke trenger lenger, kan leveres til ombruk på våre mini- og gjenbruksstasjoner. Der kan du også levere hageavfall, farlig avfall og større typer avfall. Hageavfallet blir til førsteklasses jordprodukter. Alt avfall blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte.

I Oslo er det obligatorisk for alle å kildesortere og sikre at avfallet du produserer blir tatt hånd om på en god måte. Riktig kildesortering ved kjøkkenbenken og ellers i hverdagen kommer miljøet og byen vår til gode.

REG er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og har cirka 700 ansatte.

Pressekontakter og kontaktpunkter

Kundesenter

(Telefonen er stengt kl. 11:00 - 11:30)

Telefon: 23 48 36 50

E-post:

Manglende lilla og grønne poser i butikk

E-post:

Gebyr

Telefon: 23 48 36 30

E-post:

Presse- og mediekontakt

Jørgen Bakke Fredriksen

Mobilnummer: 97 71 56 89

E-post:

SirkuLÆR – opplærings- og besøkssenter

Kristin Hvalgård Borg

Mobilnummer: 48 46 18 75

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Fakturaadresse:
Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune fakturasentral, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Organisasjonsnummer: 923 954 791.