Besøk Haraldrud sorteringsanlegg

Lær om kildesortering i Oslo og bli med på innsiden av Haraldrud optiske sorteringsanlegg for lilla og grønne poser.

Digital omvisning og ressurser

Renovsjons- og gjenvinningsetaten har laget digitale undervisningsressurser som er tilgjengelige fra Oslo kommunes egen side: Klimaskolen

Hvis du vil vite mer om kildesortering, kan du lese om hvordan du sorterer ulike typer avfall her på nettsidene våre.

Du finner oss også i sosiale medier. Her kan du lære mer om ulike typer avfall, eller stille oss spesifikke spørsmål om ting du lurer på.

Besøk på SirkuLÆR

På SirkuLÆR-senteret tar vi imot grupper som får opplæring om kildesortering i Oslo og en omvisning på Haraldrud optiske sorteringsanlegg for lilla og grønne poser.

Mange ønsker å besøke oss, og det er vi veldig glade for! For å være sikre på at alle barn i Oslo skal få muligheten i løpet av skolegangen sin, har vi valgt å prioritere å ta imot elevene når de går på 4. trinn. I tillegg ønsker vi å få besøk av alle elever i Voksenopplæringen i Osloskolen. Alle aktuelle skoler får en invitasjon fra oss to uker før skolestart i august, med påmeldingsfrist før 1. september.

Vi forsøker også å finne plass til andre grupper, også av voksne. Organisasjoner, bedrifter eller delegasjoner kan ta kontakt, så vurderer vi besøk løpende. Henvendelser sendes til sirkulaer@reg.oslo.kommune.no.

Enkeltpersoner kan delta på åpne arrangement, som vi inviterer til cirka en gang i måneden. Vi kaller det Avfallssafari, og varierer tema. De annonseres i kalenderen på nettsiden vår.