Avfall og gjenvinning

Besøk Haraldrud sorteringsanlegg

Lær om kildesortering i Oslo og bli med SirkuLÆR på en digital omvisning på Haraldrud optiske sorteringsanlegg for blå og grønne poser.

Hva er SirkuLÆR?

  • SirkuLÆR er opplærings- og besøkssenteret for kildesortering i Oslo
  • Senteret har ansvar for å lære Oslos befolkning hvordan og hvorfor de skal kildesortere.
  • SirkuLÆR holder presentasjoner om bærekraft, sirkulærøkonomi og ressursknapphet for innbyggere i alle aldre.

Foredrag om kildesortering på skolen

Nå skal skolene i Oslo i gang med kildesortering av plastemballasje og matavfall. Derfor tilbyr vi nå korte foredrag om kildesortering på skolen. Skoleforedraget er mindre omfattende enn presentasjonene fra SirkuLÆR, men mye av innholdet er likt.

Skolepresentasjonen handler om hvorfor det er viktig å kildesortere, hva avfallet blir til og hva som skal kastes i hvilken pose på skolen. Temaene er i tråd med kompetansemålene, og opplæringen kan være nyttig for å øke både barn og voksne sin bevissthet rundt kildesortering. Skolepresentasjonene er tilpasset ulike aldersgrupper:

  • 1.-3. trinn (ca. 15 min)
  • 4.-7. trinn (ca. 30 min)
  • 8.-10. trinn (ca. 30 min)
  • Videregående (ca. 30 min)
  • Ansatte på skolen (ca. 30 min)

Smittevern ved skolen

Vi tilpasser tilbudet etter skolenes trafikklys-modell. For øyeblikket holder vi kun klassevise foredrag for de skolene som har størst behov for opplæring. 

Kontakt oss om foredrag

Ønsker din klasse et lite foredrag om kildesortering på skolen?

Send mail til foredrag.osloskolene@ren.oslo.kommune.no

Digital omvisning og opplæring

På grunn av koronasituasjonen kan vi for tiden ikke ta imot besøk for opplæring og omvisning på våre anlegg. Vi følger med på gjeldende retningslinjer for smittevern, og vi vil åpne opp for besøk og omvisninger så fort det er forsvarlig. 

Som en midlertidig erstatning for besøk, har SirkuLÆR satt sammen digitale undervisningsopplegg til våre største målgrupper. Undervisningspakkene er utviklet av de ansatte på SirkuLÆR, og oppgavene er knyttet til kompetansemål på de ulike klassetrinnene. Vi har også laget filmer fra våre anlegg som viser det vi vanligvis ser på en omvisning.

Kontakt oss om digital opplæring

Spørsmål om vårt digitale materiell kan sendes til sirkulaer@ren.oslo.kommune.no.

1.-4. trinn (barneskole)

5.-7. trinn (barneskole)

8.-10. trinn (ungdomsskole)

Videregående skole

Voksenopplæring

Presentasjoner og undervisningsopplegg er til fri bruk i undervisning i Osloskolen.

Privatpersoner og andre grupper

Mindre grupper fra bedrifter, kommuner og organisasjoner kan ta kontakt med oss på sirkulaer@ren.oslo.kommune.no, for å høre om nåværende muligheter for besøk. Vi kan også tilby møter digitalt via Microsoft Teams.

Hvis du vil vite mer om kildesortering, finner du oss på sosiale medier. Her kan du lære mer om ulike typer avfall, eller stille oss spesifikke spørsmål om noe du lurer på. 

Besøk på sorteringsanlegget

Vi vil åpne for besøk og omvisninger igjen på Haraldrud sorteringsanlegg så fort det er forsvarlig i henhold til gjeldende smittevernsråd.