Besøk Haraldrud sorteringsanlegg

Lær om kildesortering i Oslo og bli med SirkuLÆR på en digital omvisning på Haraldrud optiske sorteringsanlegg for blå og grønne poser.

Hva er SirkuLÆR?

  • SirkuLÆR er opplærings- og besøkssenteret for kildesortering i Oslo
  • Senteret har ansvar for å lære Oslos befolkning hvordan og hvorfor de skal kildesortere.
  • SirkuLÆR holder presentasjoner om bærekraft, sirkulærøkonomi og ressursknapphet for innbyggere i alle aldre.

Digital omvisning og opplæring

På grunn av koronasituasjonen kan vi for tiden ikke ta imot besøk for opplæring og omvisning på våre anlegg. Vi følger med på gjeldende retningslinjer for smittevern, og vi vil åpne opp for fysiske besøk og omvisninger så fort det er forsvarlig. 

Som en midlertidig erstatning for besøk, har SirkuLÆR satt sammen digitale undervisningsopplegg til våre største målgrupper. Undervisningspakkene er utviklet av de ansatte på SirkuLÆR, og oppgavene er knyttet til kompetansemål på de ulike klassetrinnene. Vi har også laget filmer fra våre anlegg som viser det vi vanligvis ser på en omvisning.

Last ned ditt digitale undervisningsopplegg

Undervisningspakkene er til fri bruk i Osloskolen. Oppleggene nedenfor er delt opp i målgrupper, og hver undervisningspakke er sammensatt av en PowerPoint-presentasjon om kildesortering, film fra ett av Oslos sorteringsanlegg for blå og grønne poser, samt en PDF-fil med oppgaver knyttet til spesifikke kompetansemål for målgruppen. Vi anbefaler at du som lærer går gjennom PPT-presentasjonen og tilpasser til din gruppe (last den ned, og lagre en egen versjon lokalt).

Vi tar i mot ris og ros med stor takk. Her er lenke til Questback-skjema for tilbakemeldinger på vårt digitale undervisningsopplegg. På forhånd tusen takk for at du bidrar til kontinuerlig kvalitetssikring. 

Spørsmål om vårt digitale materiell kan sendes til sirkulaer@reg.oslo.kommune.no.

1.-4. trinn (barneskole)

5.-7. trinn (barneskole)

8.-10. trinn (ungdomsskole)

Videregående skole

Voksenopplæring

Privatpersoner og andre grupper

Mindre grupper fra bedrifter, kommuner og organisasjoner kan ta kontakt med oss på sirkulaer@reg.oslo.kommune.no, for å høre om nåværende muligheter for besøk. Vi kan også tilby møter digitalt via Microsoft Teams.

Hvis du vil vite mer om kildesortering, finner du oss på sosiale medier. Her kan du lære mer om ulike typer avfall, eller stille oss spesifikke spørsmål om noe du lurer på. 

Besøk på sorteringsanlegget

Vi vil åpne for besøk og omvisninger igjen på Haraldrud sorteringsanlegg så fort det er forsvarlig i henhold til gjeldende smittevernsråd.