Besøk Haraldrud sorteringsanlegg

Lær om kildesortering i Oslo og bli med på innsiden av Haraldrud optiske sorteringsanlegg for lilla og grønne poser.

For å være sikre på at alle barn i Oslo skal få muligheten til å besøke oss i løpet av skolegangen, har vi valgt å prioritere elevene på 4. trinn. Vi inviterer alle Oslos 6000 fjerdeklassinger til oss. Invitasjonen sendes ut i august.

I tillegg ønsker vi å få besøk av voksenopplæringen i Osloskolen. Henvendelser fra voksenopplæringsklasser kan sendes til sirkulaer@reg.oslo.kommune.no.

SirkuLÆR-opplegget består av gratis buss fra skolen til våre lokaler, en undervisningsøkt om kildesortering og ressursene i avfallet, en praktisk oppgave og en omvisning på sorteringsanlegget. Deretter kjøres klassen tilbake til skolen. Opplegget tar i underkant av to timer, og vi kan ta imot to grupper per dag.

Vi forsøker å finne plass til andre grupper som ønsker å komme. Blant annet kan organisasjoner og delegasjoner ta kontakt, så vurderer vi kapasiteten fortløpende. Vi kan dessverre ikke ta imot alle som ønsker det.  E-post sendes til sirkulaer@reg.oslo.kommune.no.

Avfallssafari

Innbyggere og enkeltpersoner fra Oslo kan delta på omvisningene som kalles Avfallssafari. Arrangeres omtrent en gang i måneden, og foregår på ettermiddagstid. 

Avfallssafariene annonseres i kalenderen vår.

Undervisningsmateriell

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har laget undervisningsressurser som er tilgjengelige fra Oslo kommunes nettside Klimaskolen

Hvis du vil vite mer om kildesortering, kan du lese om hvordan du sorterer ulike typer avfall her på nettsidene våre.

Du finner oss også i sosiale medier. Her kan du lære mer om ulike typer avfall, eller stille oss spesifikke spørsmål om ting du lurer på.