Illustrasjonsbilde. Foto:Oslo kommune/Vann- og avløpsetaten

Vann og avløp

Oslo skal ha rent og trygt vann, i springen og i vassdragene.