Til innhold

Vann og avløp

Det er innført tidsbegrenset datovanning i hele Oslo kommune.