Illustrasjonsbilde. Foto:Oslo kommune/Vann- og avløpsetaten

Vann og avløp

Oslo skal ha rent og trygt vann, i springen og i vassdragene.

Vern drikkekvannskildene i marka

Oslos vannkilder ligger i ulike områder av marka som brukes flittig. For å beskytte drikkevannet er det forbud som begrenser bruken av enkelte vann, vassdrag og områdene rundt dem.