Arbeider på vann- og avløpsnettet

Kontakt Vann- og avløpsetaten

For henvendelser om vannforsyning, avløp, service, klager, kompensasjon eller varsling.