Lekkasje på drikkevannsledning

Her finner du informasjon om hva som er ditt ansvar som huseier og hva du bør gjøre om du mistenker lekkasje på de utvendige vann- og avløpsrørene.

Ditt ansvar som huseier

Som huseier er du ansvarlig for drikkevannsledning (stikkledningene) til ditt hus, påkoblingspunktet på den kommunale ledningen og for å holde ledningene i forskriftsmessig stand. Hva som menes med forskriftsmessig stand kan du se i sanitærreglementet (PDF 0,3MB).

Dersom de ikke er i forskriftsmessig stand, vil kommunen kreve at du utbedrer dine vann- og avløpsledninger. Kostnadene i forbindelse med utbedring og drift av private vann- og avløpsledninger dekkes av deg.

Illustrasjonsfoto stikkledninger
De utvendige vann- og avløpsrørene mellom ditt hus og de kommunale hovedledningene kalles gjerne stikkledninger. Dersom flere eiendommer er koblet til felles stikkledninger, har dere et felles ansvar for ledningene. Bilde: Oslo kommune

Vedlikehold av private stikkledninger

Du skal ha en innvendig og en utvendig hovedstoppekran på vannledningen din. Det er ditt ansvar at disse fungerer og at du vet hvor de er. Vi anbefaler at du stenger og åpner dine stoppekraner et par ganger i året for å sjekke at de fungerer som de skal.

Dersom du mistenker lekkasje

Dersom du oppdager sus i rør eller lavt vanntrykk, kan det være tegn på at det er en lekkasje på vannledningen. Ta kontakt med oss i Vann- og avløpsetaten hvis du oppdager lavt trykk, sus eller bråk.

Det kan være vanskelig å fastslå om en lekkasje er på kommunens vannledning eller på den private stikkledningen. For å unngå at du påføres unødvendige kostnader, bør du ikke grave eller sette i gang arbeider på stikkledningen, før vi har undersøkt om lekkasjen er på privat stikkledning eller på kommunens ledning.

Dersom vi etter lekkasjesøking eller på annet grunnlag oppdager en lekkasje på din private stikkledning, vil vi kreve at du utbedrer lekkasjen.

Felles stikkledninger

En stikkledning som betjener flere husstander kalles felles stikkledning. Dersom flere eiendommer er koblet til felles stikkledninger, har dere et felles ansvar for ledningene. Oppdager vi en lekkasje på felles stikkledning, vil alle som er påkoblet denne få krav fra oss om utbedring av lekkasjen.

Dokumenter på eierforhold eller ansvarsforhold ved felles stikkledninger

Ved felles stikkledninger bør du ha dokumenter på eierforhold eller ansvarsforhold. Disse er som regel tinglyste. Dersom du ikke har en avtale mellom eierne av felles stikkledning, anbefaler vi å tegne en avtale som tinglyses.

Går stikkledningene over en annen eiendom bør du også ha en tinglyst avtale som beskriver rettigheter og plikter.

Se eksempler på dokumenter til tinglysning

På kartverket.no kan du les mer om hvordan du går frem for å tinglyse dokumenter eller finne tinglyste dokumenter.

Dersom du er usikker på om du er koblet til en felles stikkledning, kan du bestille kart fra oss.