Til innhold

Jobb i Oslo kommune

Det ble enighet mellom Oslo kommune og KAH, UNIO og YS-K i tariffoppgjøret. Det ble konstatert brudd med Akademikerne og oppgjøret er gått til mekling med frist onsdag 23. mai.