Til innhold

Jobb i Oslo kommune

Jobb for byen vår

Vi har over 50 000 ansatte og tilbyr spennende muligheter for faglig utvikling og karriere.

Bruk kompetansen din til økt livskvalitet for byens innbyggere.

Løs fremtidens oppgaver

Oslo vokser. Vi må også i fremtiden levere tjenestene innbyggerne trenger.

Digitalisering av tjenester og miljøvennlige løsninger er store satsinger i kommunen.

Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle

Oslo mot 2030

Barn som løper i gresset.

Finn ledige stillinger

Under ser du et utvalg av de nyeste ledige stillingene i Oslo kommune. Her får du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen. 

Møt noen av våre medarbeidere

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Oslo kommune? Her har vi samlet erfaringer fra folk med ulik bakgrunn, og fra forskjellige virksomheter.

Pensjon, forsikring og lån

Som ansatt i Oslo kommune blir du medlem av en svært gunstig offentlig tjenestepensjonsordning som gir deg en rekke fordeler. Pensjonen fra kommunen kommer i tillegg til pensjonen fra folketrygden.

De fleste ansatte omfattet av kommunens kollektive personforsikringer:
 
 • Gruppeliv
 • Yrkesskade 
 • Ulykkesforsikring på fritiden

Ansatte har også mulighet til å låne penger til svært god rente. Du kan låne til for eksempel bolig, bil, båt og hytte og du får samme gunstige rente uavhengig av størrelse på lånet ditt.

Les om pensjon, forsikring og lån på sidene til Oslo Pensjonsforsikring.

Lønn og tariff

Lønnstabell

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn. Lønnsnivå for den aktuelle stillingen finner du i stillingsutlysningen.

Lønnstabell per 1. mai 2018 (XLS 0,1 MB)

Lønnstabell per 1. mai 2018 (PDF 0,1 MB)

Kommunaldirektører og seksjonssjefer i byrådsavdelingene, samt alle virksomhetsledere, har egen avtale.

Lønnstabell for toppledere (PDF 0,1 MB)

Lønnsrammer og stillingsregister

Lønnsrammesystemet består av et stillingsregister, lønnsrammer og en lønnstabell. 

Lønnrammer per 1. mai 2018 (XLS 0,1 MB)

Stillingsregister per 1. mai 2018 (XLS 0,1 MB)

Tariffoppgjør 2018

Lønnsutvikling sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene finner du her:

Dokument 25, 2018-2020 (PDF 0,1 MB)

Les om tariffoppgjøret 2018

Oslo kommune som arbeidsgiver

Kommunen er en trygg og velordnet arbeidsplass når det kommer til arbeidstid, lønn, permisjonsordninger og omstillingsprosesser. Alle kommunens virksomheter har IA-avtale.
 
Vi har et eget bedriftsidrettslag med en rekke forskjellige idrettsgrener.

Utviklingsmuligheter 

Oslo kommune har spisskompetanse innen en rekke fagområder og et stort spekter av stillinger gir deg mulighet for faglig utvikling og et spennende karriereløp.

Opplæringsbehov dekkes av omfattende kurs og du kan søke stipend til etter- og videreutdanning gjennom Opplærings- og utviklingsfondet.

Verdier og etiske regler

Våre verdier

Verdiene skal gi retning til arbeidet og for hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt. Vi skal være en åpen kommune og våre kjerneverdier er:
 
 • Brukerorientering
 • Redelighet
 • Engasjement
 • Respekt

Les om våre kjerneverdier i "Vær åpen"-plakaten (PDF 0,7 MB)

Våre etiske regler

De etiske reglene våre gjelder for alle ansatte i kommunen. Reglene skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder. 
 
Vi skal (utdrag fra de etiske reglene):
 
 • Arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.
 • Utføre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.
 • Møte innbyggere og brukere med respekt.
 • Ha faglig kunnskap og skjønn til grunn for alt vi gjør.
 • Være bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne.
 • Ikke motta gaver, provisjoner eller tjenester i forbindelse med tjenesteutøvelse, anskaffelser og kontraktsinngåelser.  
 • Alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger.

Last ned etiske regler for ansatte i Oslo kommune her (PDF 0,8 MB).

Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Vi ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser får mulighet til å komme i jobb. Rekrutteringsordningen legger til rette for at Oslo kommunes virksomheter utlyser stillinger forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Her kan du se hvordan du søker på disse stillingene.