Rekrutteringsordningen

Oslo kommunes virksomheter lyser ut stillinger forbeholdt kvalifiserte søkere som enten står utenfor arbeidslivet av ulike grunner eller har funksjonsnedsettelser.

Hvem kan søke?

Du kan søke på stillingene som lyses ut dersom du fyller kvalifikasjonskravene og samtidig har en funksjonsnedsettelse av fysisk eller psykisk karakter. Funksjonsnedsettelsen kan være synlig eller usynlig.

Du kan også søke dersom du har stått utenfor av ulike grunner i to av de siste fem årene. Med «ulike grunner» menes en person som på søknadstidspunktet har hatt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring minst to av de siste fem årene.

I denne perioden må personen aktivt ha søkt arbeid. Ellers må fraværet skyldes fysisk eller psykisk sykdom, avhengighet eller soning.

Her finner du utlysningene og søker

Når det er ledige jobber i ordningen som du kan søke på, legges de ut under ledige stillinger i Oslo kommune.

Følg vanlige rutiner for å søke på stillingen og skriv en egenerklæring i selve søknaden som bekrefter at du har en funksjonsnedsettelse og/eller hvorfor du har vært utenfor arbeidslivet

Hvorfor har vi en egen rekrutteringsordning?

Vi ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser og mennesker som på grunn av andre årsaker har havnet utenfor arbeidslivet, får mulighet til å komme i jobb.

Formålet med ordningen er å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser eller som har havnet utenfor arbeidslivet og baserer seg på Oslo kommunes «Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser».

Film om rekrutteringsordningen