Rekrutteringsordningen

Oslo kommunes virksomheter lyser ut stillinger forbeholdt kvalifiserte søkere som enten står utenfor arbeidslivet av ulike grunner eller har funksjonsnedsettelser.

Hvem kan søke?

Rekrutteringsordningen i Oslo kommune er for deg som har de ønskede kvalifikasjonene til stillingen, og i tillegg står utenfor arbeidslivet av ulike grunner eller har en funksjonsnedsettelse.

For å kvalifisere til rekrutteringsordningen må du enten:

  • ha en funksjonsnedsettelse – både fysiske og psykiske kan kvalifisere til ordningen.
  • av andre grunner ha til sammen minst to års fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring de siste fem årene (hull i cv). I perioden kan du aktivt ha søkt arbeid. Fraværet skyldes fysisk eller psykisk sykdom, avhengighet eller soning. Elever i grunnskoleopplæring for voksne er i målgruppen.

Her er utlysningene

Ledige stillinger i Oslo kommune

Hvis du ikke ser stillinger filtrert på rekrutteringsordningen, betyr det at det for tiden ikke er noen ledige stillinger utlyst.

Følg vanlige rutiner for å søke stillingen. Skriv et par setninger i søknaden om din funksjonsnedsettelsen eller hvorfor du står utenfor arbeidslivet. Det er ikke nødvendig med bekreftelse fra lege eller lignende.

Hvorfor har vi en egen rekrutteringsordning?

Vi ønsker å bidra til at flere mennesker får mulighet til å komme i jobb. Formålet med ordningen er å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser eller som har havnet utenfor arbeidslivet og baserer seg på Oslo kommunes «Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser».

Film om rekrutteringsordningen