Rekrutteringsordningen

Oslo kommunes virksomheter lyser ut stillinger forbeholdt kvalifiserte søkere som enten står utenfor arbeidslivet av ulike grunner eller har funksjonsnedsettelser.

Hvem kan søke?

Du kan søke på stillingene som lyses ut hvis du fyller kvalifikasjonskravene og samtidig enten har stått utenfor arbeid av ulike grunner, eller har en funksjonsnedsettelse.

Med ulike grunner menes her en person som på søknadstidspunktet har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år de siste fem årene. I perioden må personen aktivt ha søkt arbeid. Eller at fraværet skyldes fysisk eller psykisk sykdom, avhengighet eller soning.

Funksjonsnedsettelsen kan være synlig eller usynlig – fysisk eller psykisk.

Her finner du utlysningene og søker

Når det er ledige jobber i ordningen som du kan søke på, legges de ut under ledige stillinger i Oslo kommune.

Følg vanlige rutiner for å søke på stillingen og skriv en egenerklæring i selve søknaden som bekrefter at du har en funksjonsnedsettelse og/eller hvorfor du har vært utenfor arbeidslivet.

Hvorfor har vi en egen rekrutteringsordning?

Vi ønsker å bidra til at flere mennesker får mulighet til å komme i jobb. Formålet med ordningen er å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser eller som har havnet utenfor arbeidslivet og baserer seg på Oslo kommunes «Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser».

Film om rekrutteringsordningen