Illustrasjon. Foto: Oslo kommune/Bymiljøetaten

Plan, bygg og eiendom

Her finner du alt om byggesaker, hvilke planer som gjelder og hvordan du går frem.

Nye priser for plan- og byggesaker fra 1. juli

Forskrift om nytt gebyrregulativ er nå vedatt av bystyret. Det var nødvendig å endre forskriften for å tilpasse den til lovendringer som har kommet siden forrige revisjon. Prisene blir nå knyttet tettere opp til Plan- og bygningsetatens ressursbruk i sakene, og klimavennlige prosjekter blir premiert med rabatter.

Kundesenter og veiledningstelefon

Du finner kontaktinformasjon og telefontid til vårt kundesenter og veiledningstelefon på nettsiden til Plan- og bygningsetaten.

Illustrasjon

Medvirkning i byutviklingen – si din mening

Hvordan vil du at byen skal bli? Du har rett til å medvirke når nye planer lages.