Illustrasjon. Foto: Oslo kommune/Bymiljøetaten

Plan, bygg og eiendom

Her finner du alt om byggesaker, hvilke planer som gjelder og hvordan du går frem.

Nye priser fra 1. juli

Forskrift om nytt gebyrregulativ er vedatt av bystyret. Det var nødvendig å endre forskriften for å tilpasse den til lovendringer som har kommet siden forrige revisjon. Prisene blir nå knyttet tettere opp til Plan- og bygningsetatens ressursbruk i sakene, og klimavennlige prosjekter blir premiert med rabatter.

Kundesenter og veiledningstelefon

Du finner kontaktinformasjon og telefontid til vårt kundesenter og veiledningstelefon på nettsiden til Plan- og bygningsetaten.

Illustrasjon

Medvirkning i byutviklingen – si din mening

Hvordan vil du at byen skal bli? Du har rett til å medvirke når nye planer lages.