Plan- og bygningsetaten

Om etaten

Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger.

Etaten har i dag i rundt 550 ansatte, og skal være en pådriver i Oslos byutvikling. Vi ønsker å være en synlig etat med godt omdømme og være en attraktiv arbeidsplass med utviklingsmuligheter. Se vårt organisasjonskart (PDF).

Skal du sende post til Plan- og bygningsetaten?

Vi praktiserer åpenhet og innsyn i vår saksbehandling, og de fleste dokumentene i våre saker er tilgjengelig og kan leses i Saksinnsyn. Vi kontrollerer all post før vi publiserer. Fødselsnummer skal du ikke oppgi, med mindre skjemaene krever det, som for eksempel i seksjonerings- og oppmålingssaker. Sensitive personopplysninger er sjelden relevant i vår saksbehandling, og skal som hovedregel ikke sendes inn.

Les mer om etatens publiseringspraksis her og vår personvernerklæring her

Skal du sende oss store filer?

Du kan ikke sende oss store filer på e-post, men bruk vår digitale løsning for å sende store filer som er større enn 40 MB. Filene sendes til vårt postmottak.

Når du får sms eller e-post med varsel om post fra oss, betyr det at Plan- og bygningsetaten har sendt deg et brev til din offentlige digitale postkasse. Slik henter du digital post fra oss via Altinn

Veiledningstelefon og saksbehandlere

Finn kontaktinformasjon til veiledningstelefon og saksbehandlere.

Våre tjenesteområder

Gå til alle tjenester innen plan, bygg og eiendom.

Kontakt administrasjonen

Etatsdirektør
Siri Gauthun Kielland
Jobbe i Plan- og bygningsetaten?
Spørsmål kan sendes til:
Kommunikasjonsdirektør
Kjetil Bjørnsrud
Mobil

Pressekontakt

Senior kommunikasjonsrådgiver
Atle Jan Larsen
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 971 040 823

Fakturaadresse:
Oslo kommune Fakturasentral
Plan- og bygningsetaten
Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo
Faktura må sendes i EHF-format

Endre din fakturaadresse

Kunderegisteret i Plan- og bygningsetaten er samordnet med Folkeregisteretog Enhetsregisteret.

Det vil si at fakturadresse er den samme som er registrert på deg/din virksomhet i disse registrene. Hvis du ønsker fakturaer fra vår etat sendt til en annen adresse, trenger du ikke kontakte oss. Det er nok å oppdatere dine opplysninger i Folkeregisteret og Enhetsregisteret. Så fort du endrer opplysningene, oppdateres vårt kunderegister.

Følg med på hva vi driver med

I dette nyhetsbrevet finner du tørre fakta om saksbehandlingen i Oslos plan- og byggesaker: Endringer i rutiner, i veiledere og i praksis, og nyheter om digitale forbedringer i våre innsynsløsninger og byggesøknader.

Satsingsområder og prosjekter

Gå til alle byutviklingsprosjekter.

Kontakt

Post til og fra etaten blir offentliggjort i Saksinnsyn, hvor du kan følge saksbehandlingen.

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Boks 364, Sentrum
0102 OSLO
Besøksadresse:
Vahls gate 1
0187 OSLO

Åpningstider resepsjonen

17. juni — 23. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
24. juni — 30. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
1. juli — 7. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag