Fjordbyen vest

Fornebubanen og ny kommuneplan gir grunnlag for byutvikling og høyere utnyttelse innenfor Fjordbyen vest.

Hva er planen?

På bakgrunn av antatt sterk befolkningsvekst, legges det opp til en bymessig utvikling i og rundt stasjonsområdene med blandet arealbruk og større høyder og utnyttelse. 

Biltrafikk og bilparkering skal reduseres, og gode gang- og sykkelforbindelser prioriteres. Elvene skal utbedres og gjøres tilgjengelige, og det skal legges vekt på attraktive møteplasser. Havnepromenaden skal forlenges fra Frognerstranda til Lysaker for å åpne byen mot fjorden.

Områderegulering for Skøyen er oversendt til politisk behandling, veiledende plan for offentlig rom (VPOR) Lysaker og planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt ble vedtatt i 2019, arbeidet med Fornebubanen skal være ferdig 2027.

Hva skjer når?

Se tidslinje Fjordbyen vest (PDF 1MB)

Hvorfor lager vi plan for området?

Fastsatt planprogram for Fornebubanen og kommuneplan «Oslo 2030» utløser krav til helhetlig planlegging i Fjordbyen vest. 

Delprosjekter og dokumenter

Rapporter og utredninger

Hvilket område dekker Fjordbyen vest?

Fjordbyen vest strekker seg fra Filipstad i øst via Skøyen og Vækerø til Lysaker i vest.

Kontaktpersoner Plan- og bygningsetaten

Fjordbyen vest – Lysaker

Seniorarkitekt

Elin Tverås

Mobilnummer
99 08 86 65

E-post

Fjordbyen vest

Prosjektleder

Beate M. Siebke

Telefon
23 49 10 28

E-post

Fjordbyen vest

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kathrine Blindheim

Telefon
23 49 11 54

E-post

Plan- og bygningsetaten

Telefon
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1 (flytter til midlertidige lokaler februar 2022)

Postadresse
Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo