Etater, foretak og ombud

Fornebubanen

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Fornebubanen, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Fridtjof Nansens plass 3, 0160 OSLO

Fornebubanen

Fornebubanen ble formelt etablert som etat i januar 2017. 

Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Osloregionen er forventet å vokse kraftig i årene som kommer. På Fornebu planlegges det for flere tusen nye arbeidsplasser og boliger. God mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser er av stor samfunnsmessig betydning.

Fornebubanen er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Fornebubanen åpner for en utvidelse av T-banenettet i Oslo og Bærum

  • som vil bidra til å redusere belastningen på overflatenettet i Oslo
  • ta fremtidig trafikkvekst
  • som legger til rette for byutvikling langs traséen

Oslo kommune vedtok i januar 2018 reguleringsplanen for Fornebubanen på strekningen: Lysaker-Majorstuen. Bærum kommune vedtok reguleringsplanen for Fornebubanen på strekningen: Fornebu-Lysaker i 2015.

Les mer om byggingen av Fornebubanen.

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 818 379 862

Fakturaadresse: Fornebubanen, Oslo kommune Fakturasentralen, Postboks.6532 Etterstad, 0606 Oslo