Faktura til Oslo kommune

Er du leverandør til kommunen fakturerer du oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF). Vi benytter Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) løsning.

Til kommunens leverandører

EU iverksetter sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om dette. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at kommunens anskaffelsesveiledning til kommunens virksomheter/oppdragsgivere er oppdatert.

Krav til faktura

Fakturaen/xml-filen må inneholde følgende

 • Leverandørens navn
 • Leverandørens organisasjonsnummer
 • For leverandører registret i MVA-registeret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.
 • Bankkontonummer
 • Fakturanummer (unikt for leverandøren)
 • Fakturadato
 • Forfallsdato
 • Leveringssted
 • Leveringsdato
 • Fakturamottaker:
  • Virksomhetens navn, ikke enhetens som barnehage eller skole
  • Virksomhetens organisasjonsnummer, ikke enhetens
 • Referanse - ressursnummer eller ordrenummer
 • Varelinjetekst, spesifikasjon av ytelsen/varen
  • Artikkelnummer (varenummer)
  • Artikkelnavn
  • Enhetsbeskrivelse (stk, kartong, etc.)
  • Enhetspris per varelinje
  • Antall enheter per varelinje
  • Varelinjebeløp, sum per varelinje. Ikke forskjellige varer i samme linje.
 • Fakturabeløp eksklusiv mva.
  • Mva. spesifisert beløp. Spesifiseres på de forskjellige mva-satsene.
 • Fakturabeløp inkludert mva.

Utdypende krav til faktura for bygg- og anleggsoppdrag/kontrakter

For arbeider som utføres etter medgått tid eller etter fastpris, skal faktura fra tjenesteyter/entreprenør inneholde egne varelinjer for hovedleverandør og underleverandør(er). Hovedleverandør må benytte et varenummersystem hvor det klart fremgår hvem som er hovedleverandør og underleverandør(er).

Hovedleverandør skal føres opp på varelinje med følgende opplysninger:

 • Ytelsens egendefinerte artikkelnummer/kontraktsnummer (entreprise), beskrivelse av ytelsen/varen, enhet, pris, antall, beløp (sum)

Underleverandør(er) skal føres opp på varelinje med følgende opplysninger:

 • Eget artikkelnummer for underleverandører, underleverandør og organisasjonsnummer som varelinjetekst, enhet, pris, antall, beløp (sum).

Fakturamottaker

 • Organisasjonsnummer
 • Ressursnummer eller bestillingsnummer/ordrenummer
 • Ressursnummer skal stå i feltet «BuyerReference», og skal kun inneholde 8 tegn.
 • Bestillingsnummer/ordrenummer skal stå i feltet «OrderReference/ID» i xml-filen, og skal kun inneholde 9 siffer.

Krav til vedlegg

 • Base64 kodet
 • MIME typer: Pdf, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG
 • Ved overføring av pdf-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice»

Utenlandske leverandørfakturaer

Disse må i tillegg til de generelle kravene også inneholde:

 • IBAN og BIC (swift)-koder
 • Opplysninger om betalingsvaluta

Fakturaadresse til Oslo kommune

”Navn på virksomhet” (skal samsvare med ELMA)
Oslo kommune Fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Purringer/inkassosaker

Sendes i papirform per post.

Kontakt oss om e-faktura til Oslo kommune

Vakttelefon: 416 01 607

E-post: efaktura@uke.oslo.kommune.no

Det er ikke mulig å sende PDF-faktura eller purring til denne e-postadressen.

Andre lenker