Sanksjoner mot Russland

EU har iverksatt en rekke sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om disse. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at anskaffelsesveiledningen til kommunens virksomheter er oppdatert med nærmere informasjon vedrørende ovennevnte.

Russland/Ukraina-situasjonen og anskaffelser

EU har iverksatt en rekke sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om disse. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at anskaffelsesveiledningen til kommunens virksomheter er oppdatert med nærmere informasjon vedrørende ovennevnte.

EU har innført en rekke sanksjoner mot Russland som Norge støtter. Sanksjonene er forskriftsfestet, les mer her. Sanksjonene omfatter blant annet ulike handelsrestriksjoner knyttet til import og transport av jern- og stålprodukter, import av varer fra Donetsk og Luhansk og handel med en rekke angitte fysiske og juridiske personer.

Dersom kommunens virksomheter mottar tilbud fra eller har kontrakt med leverandører som støtter russiske kamphandlinger eller russiske foretak, skal de ta kontakt med Utviklings- og kompetanseetaten.

Vi ber leverandører innrette virksomheten sin slik at den ikke støtter opp under russisk okkupasjonsmakt eller russiske invasjonsaktiviteter. En slik støtte vil kunne føre til avvisning i konkurranser om oppdrag for Oslo kommune.

Dersom eventuelle ukrainske underleverandører skulle få problemer med å levere i henhold til kontrakt og dette vil påvirke kontrakter med Oslo kommune, anmoder vi om at vi får beskjed om dette og at det inngås dialog med underleverandørene for å finne hensiktsmessige løsninger.