Krav til leverandører

Oslo kommune skal etterspørre varer og tjenester som er produsert på en samfunnsansvarlig måte.