Standard kravspesifikasjoner Oslo kommune

Her finner du Oslo kommunes standard kravspesifikasjoner for formålsbygg. Hver type bygg har en kravspesifikasjon med overordnede og funksjonelle krav.

Til kommunens leverandører

EU iverksetter sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om dette. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at kommunens anskaffelsesveiledning til kommunens virksomheter/oppdragsgivere er oppdatert.

Standard kravspesifikasjoner

Barnehager

Flerbrukshaller

Omsorg+ og omsorgsboliger

Skoler

Sykehjem

Utleiebolig

LAN design

Tekniske og FDV-begrunnede krav

I tillegg til standard kravspesifikasjon for den enkelte type bygg er det utarbeidet Tekniske og FDV-begrunnede krav for formålsbygg. Dette er en samling av de tekniske og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsbegrunnede krav som kommunale foretak som skal drifte bygget ved ferdigstillelse har til bygget for å sikre hensiktsmessig drift etter overtakelse.

Forslag til forbedringer?

Alle standard kravspesifikasjoner vil revideres jevnlig. Dersom du har forslag til forbedring eller forenkling av kravspesifikasjonene kan forslag om dette merkes med «Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg» og sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no

Dersom du har spørsmål om kravspesifikasjonen i et bestemt prosjekt, må oppdragsgiver kontaktes i henhold til føringer i det aktuelle konkurransegrunnlaget.

Historiske kravspesifikasjoner

Tidligere kravspesifikasjoner finner du på SKOK.no