Jobb i Oslo kommune

Vi har over 50 000 ansatte og tilbyr spennende muligheter for faglig utvikling og karriere. Bruk kompetansen din til økt livskvalitet for byens innbyggere.

Oslo vokser. Vi må også i fremtiden levere tjenestene innbyggerne trenger. Digitalisering av tjenester og miljøvennlige løsninger er store satsinger i kommunen.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger

Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle
— Oslo mot 2030
Barn som løper i gresset.
NTB Scanpix

Lønnstabell

Her kan du søke etter lønnstrinn eller årslønn.

Lønn og fagforeninger

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn. Lønnsnivå for den aktuelle stillingen finner du i stillingsutlysningen.

Lønnsrammer og stillingsregister

Lønnsrammesystemet består av et stillingsregister, lønnsrammer og en lønnstabell.

Lønnsrammer per 1. mai 2022 (XLS)

Stillingsregister per 1. mai 2022 (XLS)

Lønnstabell per 1. mai 2022 (XLS)

Egen avtale for kommunaldirektører og seksjonssjefer i byrådsavdelingene, samt alle virksomhetsledere.

Lønnstabell toppledere (PDF 0,2 MB)

Tariffoppgjør

Lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene finner du her:

Dokument 25, 2022-2024 (PDF)

Les om tariffoppgjøret 2022

Fagforeninger i Oslo kommune

Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen.

Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Fagforeningene er også viktige samarbeidsparter for kommunen når det gjelder utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak.

Gå til oversikt over alle fagforeninger Oslo kommune har avtale med

Pensjon, forsikring og lån

Som ansatt i Oslo kommune blir du medlem av en svært gunstig offentlig tjenestepensjonsordning som gir deg en rekke fordeler.

Skulle noe uforutsett skje, har ansatte uførepensjonrettigheter gjennom sin tjenestepensjonsordning.

De fleste ansatte omfattes av kommunens kollektive personforsikringer: gruppeliv, yrkesskade og ulykkesforsikring på fritiden.

Jobb til unge

Bydelene i Oslo tilbyr en rekke jobber til unge. Det kan være feriejobb eller deltidsjobb. Er du i ungdomsskole- og videregåendeskolealder, kan du søke jobb i din bydel.

Se hvordan du søker jobb i bydelen din.

Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Vi ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser får mulighet til å komme i jobb. Rekrutteringsordningen legger til rette for at Oslo kommunes virksomheter utlyser stillinger forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Slik søker du på stillingene forbeholdt personer med funksjonsnedsettelse.

Møt noen av våre medarbeidere

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Oslo kommune? Her har vi samlet erfaringer fra folk med ulik bakgrunn, og fra forskjellige virksomheter.


For ansatte