Jobb i Oslo kommune

Jobb for byen vår

Vi har over 50 000 ansatte og tilbyr spennende muligheter for faglig utvikling og karriere.

Bruk kompetansen din til økt livskvalitet for byens innbyggere.

Løs fremtidens oppgaver

Oslo vokser. Vi må også i fremtiden levere tjenestene innbyggerne trenger.

Digitalisering av tjenester og miljøvennlige løsninger er store satsinger i kommunen.

Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle

Oslo mot 2030

Barn som løper i gresset.

Møt noen av våre medarbeidere

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Oslo kommune? Her har vi samlet erfaringer fra folk med ulik bakgrunn, og fra forskjellige virksomheter.

Lønn og fagforeninger

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn. Lønnsnivå for den aktuelle stillingen finner du i stillingsutlysningen.

Lønnsrammer og stillingsregister

Lønnsrammesystemet består av et stillingsregister, lønnsrammer og en lønnstabell. 

Lønnsrammer per 1. mai 2022 (XLS)

Stillingsregister per 1. mai 2022 (XLS)

Lønnstabell per 1. mai 2022 (XLS)

Egen avtale for kommunaldirektører og seksjonssjefer i byrådsavdelingene, samt alle virksomhetsledere.

Lønnstabell toppledere (PDF 0,2 MB)

Fagforeninger i Oslo kommune

Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen.

Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Fagforeningene er også viktige samarbeidsparter for kommunen når det gjelder utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak.  

Gå til oversikt over alle fagforeninger Oslo kommune har avtale med

Pensjon, forsikring og lån

Som ansatt i Oslo kommune blir du medlem av en svært gunstig offentlig tjenestepensjonsordning som gir deg en rekke fordeler.

Skulle noe uforutsett skje, har ansatte uførepensjonrettigheter gjennom sin tjenestepensjonsordning.

De fleste ansatte omfattes av kommunens kollektive personforsikringer:

Gruppeliv
Yrkesskade 
Ulykkesforsikring på fritiden

Ansatte har også mulighet til å låne penger til svært god rente. Du kan låne til for eksempel bolig, bil, båt og hytte og du får samme gunstige rente uavhengig av størrelse på lånet ditt.

Les om pensjon, forsikring og lån på sidene til Oslo Pensjonsforsikring.

Ansattgoder

Kommunen er en trygg og velordnet arbeidsplass når det kommer til arbeidstid, lønn, permisjonsordninger og omstillingsprosesser. 
 
Vi har et eget bedriftsidrettslag med en rekke forskjellige idrettsgrener.

Oslo kommune har spisskompetanse innen en rekke fagområder og et stort spekter av stillinger gir deg mulighet for faglig utvikling og et spennende karriereløp.

Som ansatt i Oslo kommune kan du søke stipend til etter- og videreutdanning gjennom Opplærings- og utviklingsfondet.

Verdier og etiske regler

Våre verdier

Verdiene skal gi retning til arbeidet og for hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt. Vi skal være en åpen kommune og våre kjerneverdier er:
 
 • Brukerorientering
 • Redelighet
 • Engasjement
 • Respekt

Les om våre kjerneverdier i "Vær åpen"-plakaten (PDF 0,7MB)

Våre etiske regler

De etiske reglene våre gjelder for alle ansatte i kommunen. Reglene skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder. 
 
Vi skal (utdrag fra de etiske reglene):
 
 • Arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.
 • Utføre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.
 • Møte innbyggere og brukere med respekt.
 • Ha faglig kunnskap og skjønn til grunn for alt vi gjør.
 • Være bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne.
 • Ikke motta gaver, provisjoner eller tjenester i forbindelse med tjenesteutøvelse, anskaffelser og kontraktsinngåelser.  
 • Alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger.

Last ned etiske regler for ansatte i Oslo kommune her (PDF 0,8 MB).

Tariffoppgjør

Lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene finner du her:

Dokument 25, 2020-2022 (PDF) 

Les om tariffoppgjøret 2022

Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Vi ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser får mulighet til å komme i jobb. Rekrutteringsordningen legger til rette for at Oslo kommunes virksomheter utlyser stillinger forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Her kan du se hvordan du søker på disse stillingene.