Tariffoppgjøret 2021

Tariffoppgjøret 2021 er et såkalt mellomoppgjør som i utgangspunktet kun gjelder lønnsregulering.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene KAH, Unio, Akademikerne og YS. 

Oppdatert informasjon

Informasjon fra forhandlingene blir publiseres her fortløpende.

Streiken i Oslo kommune er over

7. juni kl. 18:30: Det blir tvungen lønnsnemnd mellom Oslo kommune og Unio.

Det var melding om fare for liv og helse i Bydel Nordre Aker som ble utslagsgivende for at regjeringen så seg nødt til å gripe inn i konflikten.

Streiken blir dermed avsluttet, og arbeidet gjenopptas så snart som mulig.

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Unio og KS

4. juni: Det blir tvungen lønnsnemnd mellom KS og Unio. Dette omfatter ikke streiken i Oslo kommune, som fortsetter.

Pressemelding fra Regjeringen 4. juni 2021

Delvis enighet i meklingen i Oslo kommune

27. mai: Oslo kommune og tre av de fire forhandlingssammenslutningene ble enige i meklingen om årets tariffoppgjør 27. mai 2021. 

Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 3,45 % prosent, minimum kr. 16.500 med virkning fra 1. mai 2021. 

Det ble ikke oppnådd enighet med Unio, som iverksetter streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 28. mai 2021.

— Jeg er glad for at vi har kommet til enighet med tre av de fire forhandlingssammenslutningene, sier kommunens forhandlingssjef Per Steinar Aasebø. 

Aasebø understreker at løsningen innebærer at de ansatte i Oslo kommune opprettholder kjøpekraften, og at oppgjøret er på nivå med rammen i kommunal sektor forøvrig. Han tar til etterretning at det denne gangen ikke lyktes å komme til enighet med Unio, og beklager de negative konsekvensene streiken vil ha.

Partene har svarfrist 17. juni.

Pressemelding 27. mai 2021.

Brudd i forhandlingene

30. april: Det ble fredag 30. april brudd i forhandlingene mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene KAH, Unio, Akademikerne og YS-K.

Oppgjøret går etter dette til mekling, med oppstartsmøte 5. mai. Meklingsfrist er satt til midnatt 26. mai.

Pressemelding 30. april 2021.

Tariffoppgjøret 2021 - andre krav/tilbud

Forhandlingssammenslutningene la frem sitt krav/tilbud nr. 2 fredag 30. april kl. 10:00.

Tariffoppgjøret 2021 - første krav/tilbud

Partene i Oslo kommune la frem sine første krav/tilbud fredag 23. april kl. 10:00.

 

Gå til lønns- og arbeidsforhold i Oslo kommune