Tariffoppgjøret 2020

Tariffoppgjøret 2020 er et hovedtariffoppgjør. Det vil si at i tillegg til spørsmål om justering av lønn, var tariffavtaler med utløp 30. april 2020 gjenstand for revisjon.

Hovedforhandlingene i tariffrevisjonen 2020 skulle opprinnelig vært gjennomført innen 30. april 2020. Som følge av den akutte krisesituasjonen grunnet utbrudd av koronavirus ble partene enige om å utsette forhandlingene til høsten.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene KAH, Unio, Akademikerne og YS.


Enighet i meklingen i Oslo kommune

Det ble natt til torsdag 15. oktober enighet mellom Oslo kommune og KAH, UNIO, Akademikerne og YS-K i meklingen.

Meklerens forslag

Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 0,9 %, minimum kr 4 400 med virkning fra 1.5.2020. Rammen er på linje med frontfaget.

Se ny lønnstabell

Det er i tillegg gjort en del endringer i avtaleverket, inkludert tariffesting av pensjon.

— Jeg er svært fornøyd med at vi nå har kommet til enighet. Vi har fått på plass nye bestemmelser som blant annet tar opp i seg heltidskultur, kompetanse, og felles prinsippformuleringer om klima i protokollen. Det er jeg svært glad for, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Les pressemeldingen her

Meklingsresultatet ble godkjent av Bystyret 10. desember 2020.

 

Brudd i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Det ble natt til onsdag 16. september brudd i tarifforhandlingene mellom Oslo kommune og KAH, UNIO, Akademikerne og YS-K. Oppgjøret går dermed til mekling. 

Bruddprotokoll 

Oppstart av meklingen fant sted 23. september, og meklingsfristen utløper onsdag 14. oktober kl. 2400. Det er ikke uvanlig at partene mekler på overtid. 

Tidslinje

Tariffoppgjøret 2020 - første krav/tilbud

Partene i Oslo kommune la fram sine første krav/tilbud torsdag 3. september kl. 13.30.

Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningene

___________________________________________

Tariffoppgjøret - andre krav/tilbud

Forhandlingssammenslutningene la frem sitt andre krav/tilbud tirsdag 8. september. Oslo kommune la fra sitt andre krav/tilbud fredag
10. september.

Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningene

______________________________________________

Tariffoppgjøret - tredje krav/tilbud

Forhandlingssammenslutningene la frem tredje krav/tilbud mandag 14. september kl. 10:00. 

Forhandlingssammenslutningene


Oslo kommune la frem sitt siste krav/tilbud natt til onsdag 16. september kl. 02:15.

Oslo kommune

 

Gå til lønns- og arbeidsforhold i Oslo kommune