Tariffoppgjør 2024

Tariffoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. Det ble forhandlet om både lønnstillegg og øvrige bestemmelser i tariffavtalen (Dok. 25) som utløp 30. april 2024.

Her finner du forklaringer på ord og uttrykk, og økonomien i et tariffoppgjør.

Dokument 25, 2022-2024 (PDF)

Enighet i tariffoppgjøret

Fredag 24. mai ble det enighet i meklingen mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.

Resultatet fra meklingen gir et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 3,7 %, minimum 20 000 kroner. Det blir avsatt 1,3 % til lokale forhandlinger per 01.07.2024. Du kan lese mer om lokale forhandlinger under forklaringer på ord og utrykk i et tariffoppgjør.

Andre viktige endringer:

  • Godtgjøring for lørdags- og søndagsarbeid er hevet.

  • Det er avtalt flere partsarbeid, blant annet for å vurdere strukturelle forhold i kommunens tariffavtale.

Ny lønnstabell per 1.5.2024.

Meklers forslag.

Pressemelding: Enighet i hovedtariffoppgjøret i Oslo kommune.

Tariffoppgjøret 2024 - tredje krav/tilbud

Oslo kommune la frem sitt krav/tilbud nr. 3 tirsdag 30. april kl. 16.00. Forhandlingene pågår fremdeles.

Oslo kommune

Krav/tilbud nr. 3 fra Oslo kommune (PDF)

Forhandlingssammenslutningene la frem sitt krav/tilbud nr. 3 mandag 29. april kl. 13.00.

Forhandlingssammenslutningene

Krav/tilbud nr. 3 fra LO Kommune Oslo (PDF)

Krav/tilbud nr. 3 fra Unio (PDF)

Krav/tilbud nr. 3 fra Akademikerne (PDF)

Krav/tilbud nr. 3 fra YS (PDF)

Tariffoppgjøret 2024 - andre krav/tilbud

Oslo kommune la frem sitt krav/tilbud nr. 2 fredag 26.4 kl. 12.00.

Oslo kommune

Krav/tilbud nr. 2 fra Oslo kommune (PDF)

Forhandlingssammenslutningene la frem sitt krav/tilbud nr. 2 onsdag 24. april kl. 10.00.

Forhandlingssammenslutningene

Krav/tilbud nr. 2 fra LO Kommune Oslo (PDF)

Krav/tilbud nr. 2 fra Unio (PDF)

Krav/tilbud nr. 2 fra Akademikerne (PDF)

Krav/tilbud nr. 2 fra YS (PDF)

Tariffoppgjøret 2024 - første krav/tilbud

Partene i Oslo kommune la frem sine første krav/tilbud mandag 22. april kl. 13.00.

Oslo kommune

Krav/tilbud nr. 1 fra Oslo kommune (PDF)

Forhandlingssammenslutningene

Krav/tilbud nr. 1 fra LO Kommune Oslo (PDF)

Krav/tilbud nr. 1 fra Unio (PDF)

Krav/tilbud nr. 1 fra Akademikerne (PDF)

Krav/tilbud nr. 1 fra YS (PDF)

Onsdag 24. april kl. 10.00 overleverer forhandlingssammenslutningene sine krav/tilbud nr. 2.

Pressemeldinger

Mekling i forhandlingene (2. mai 2024)

Oppstart for kommunens hovedoppgjør (19. april 2024)