Tariffoppgjøret 2023

Tariffoppgjøret 2023 er et såkalt mellomoppgjør som i utgangspunktet kun gjelder lønnsregulering.

Oslo kommune startet tariffoppgjøret 2023 torsdag 27. april kl. 10:00.

Planlagt oppstart av lønnsforhandlingene for Oslo kommune var først satt til fredag 21. april. Som følge av streiken i privat sektor utsatte partene i Oslo kommune åpningsmøtet.

Informasjon fra forhandlingene er publisert på denne siden.

Enighet i tariffoppgjøret 2023

Søndag 30. april ble det oppnådd enighet i forhandlingene mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.

Resultatet fra forhandlingene ble et prosentvist tillegg på lønnstabellen på 6 prosent, minimum 32 600 kroner. Oppgjøret har samme økonomiske ramme som i kommunesektoren for øvrig (5,4 prosent).

Se protokoll fra 30. april (PDF)

Se ny lønnstabell per 1. mai 2023 (PDF)

Tariffoppgjøret 2023 – tredje krav/tilbud

Oslo kommune la frem sitt krav/tilbud nr. 3 søndag 30. april kl.16:00.

Oslo kommune

Krav/tilbud nr. 3 fra Oslo kommune (PDF)

Forhandlingssammenslutningene la frem sine krav/tilbud nr. 3 fredag 28. april kl. 15.30.

Forhandlingssammenslutningene

Krav/tilbud nr. 3 fra LO Kommune Oslo (PDF)

Krav/tilbud nr. 3 fra Unio (PDF)

Krav/tilbud nr. 3 fra Akademikerne (PDF)

Krav/tilbud nr. 3 fra YS (PDF)

Tariffoppgjøret 2023 - andre krav/tilbud

Oslo kommune la frem sitt krav/tilbud nr. 2 fredag 28. april kl. 10.00.

Oslo kommune

Krav/tilbud nr. 2 fra Oslo kommune (PDF)

Forhandlingssammenslutningene la frem sine krav/tilbud nr. 2 torsdag 27. april kl. 16:00.

Forhandlingssammenslutningene

Krav/tilbud nr. 2 fra LO Kommune Oslo (PDF)

Krav/tilbud nr. 2 fra Unio (PDF)

Krav/tilbud nr. 2 fra Akademikerne (PDF)

Krav/tilbud nr. 2 fra YS (PDF)

Tariffoppgjøret 2023 - første krav/tilbud

Partene i Oslo kommune la frem sine første krav/tilbud torsdag 27. april kl. 10:00. Partene møtes igjen torsdag 27. april kl. 16:00 for å legge fram sitt krav/tilbud nr. 2.

Oslo kommune

Krav/tilbud nr. 1 fra Oslo kommune (PDF)

Forhandlingssammenslutningene

Krav/tilbud nr. 1 fra LO Kommune Oslo (PDF)

Krav/tilbud nr. 1 fra Unio (PDF)

Krav/tilbud nr. 1 fra Akademikerne (PDF)

Krav/tilbud nr. 1 fra YS (PDF)