Tariffoppgjøret 2022

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at i tillegg til spørsmål om justering av lønn, er tariffavtaler med utløp 30. april 2022 gjenstand for revisjon.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er derfor ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.

Enighet i meklingen i Oslo kommune

Det ble natt til onsdag 25. mai enighet mellom Oslo kommune og LO Oslo Kommune, UNIO, Akademikerne og YS-K i meklingen.

Les pressemeldingen fra 25. mai 2022

Tariffoppgjøret 2022 - tredje krav/tilbud

Oslo kommune

Oslo kommune la frem sitt tredje krav/tilbud fredag 29. april kl. 13:00.

Krav/tilbud nr. 3 fra Oslo kommune (PDF)

Forhandlingssammenslutningene

Forhandlingssammenslutningene la frem sitt tredje krav/tilbud torsdag 28. april kl. 12:00.

Krav/tilbud nr. 3 fra LO Oslo kommune (PDF)

Krav/tilbud nr. 3 fra Unio (PDF)

Krav/tilbud nr. 3 fra Akademikerne (PDF)

Krav/tilbud nr. 3 fra YS (PDF)

Tariffoppgjøret 2022 - andre krav/tilbud

Oslo kommune

Oslo kommune la frem sitt andre krav/tilbud onsdag 27. april kl. 12:00.

Krav/tilbud nr. 2 fra Oslo kommune (PDF)

Forhandlingssammenslutningene

Forhandlingssammenslutningene la frem sitt andre krav/tilbud mandag 25. april kl. 12:00.

Krav/tilbud nr. 2 fra LO Oslo kommune (PDF)

Krav/tilbud nr. 2 fra Unio (PDF)

Krav/tilbud nr. 2 fra Akademikerne (PDF)

Krav/tilbud nr. 2 fra YS (PDF)

Tariffoppgjøret 2022 - første krav/tilbud

Partene i Oslo kommune la frem sine første krav/tilbud onsdag 20. april kl. 14:00. Partene møtes igjen mandag 25. april kl. 12:00.

Oslo kommune

Krav/tilbud nr. 1 fra Oslo kommune (PDF)

Forhandlingssammenslutningene

Krav/tilbud nr. 1 fra LO Kommune Oslo (PDF)

Krav/tilbud nr. 1 fra Unio (PDF)

Krav/tilbud nr. 1 fra Akademikerne (PDF)

Krav/tilbud nr. 1 fra YS (PDF)