Fornebubanen

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår.

Hva er Fornebubanen?

Fornebubanen er en utvidelse av det eksisterende T-banenettverket, fra Majorstuen til Fornebu. Banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Denne T-baneutbyggingen er den største i Norge siden de store utbyggingene av T-banen på Oslos østkant på 1960- og 70-tallet.

Etaten Fornebubanen skal på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune sørge for at den nye T-banen blir realisert.

Den nye T-banen skal blant annet bidra til å:

  • sørge for en effektiv og god kommunikasjonsløsning for beboere i hele Osloregionen
  • redusere belastningen på overflatenettet i Oslo og Bærum
  • redusere fremtidig trafikkvekst
  • legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs strekningen

Se kart med stasjoner

Reisetid og kapasitet

Reisetiden blir på rundt tolv minutter, fra Majorstuen til Fornebu.

Et seks-vogns T-banetog med åtte avganger i timen kan frakte opptil 8000 mennesker per time. Fornebubanen vil dermed ha en kraftig positiv effekt på vei- og trafikkforholdene i området.

Fremdrift - Hva skjer når?

  • Byggestart for Fornebubanen var desember 2020.
  • Byggetiden er anslått til om lag åtte år. Banen er beregnet å stå klar for åpning i 2029.
  • Detaljer for utbyggingen av Fornebubanen vises steg for steg i vår publikumsmodell.

Drivemetode og støy i byggeperioden

Det må regnes med noe støy under selve byggeperioden. Naboer og andre berørte parter vil bli varslet og holdt orientert under utbyggingsfasen.

HMS (helse, miljø og sikkerhet) står øverst på agendaen og vil være førende for all tunnel- og anleggsaktivitet. Prosjektet benytter konvensjonell drivemetode i tunnelarbeidet, noe som betyr at vi borer og sprenger berg. Deretter sikres fjellet med fjellbolter og sprøytebetong. Fjellet skal injiseres, det betyr at det tettes før det sprenges, for å unngå innlekkasjoer og dermed setninger på omgivelsene.

Slik bygges Fornebubanen

Er du nabo?

Fornebubanen har samlet informasjon spesielt rettet mot deg som er nabo.

Hvor kommer Fornebubanen?

T-banestrekningen skal gå i tunnel fra Majorstuen til Fornebu. I Bærum starter banen ved Fornebu senter, og har deretter to stasjoner på Fornebulandet før Lysaker stasjon. Strekningen i Bærum er 3,1 km lang. Etter Lysaker går banen inn i Oslo, og får stasjon ved Vækerø og Skøyen. Ved Majorstuen føres Fornebubanen inn på dagens T-banenett, slik at togene kan fortsette mot sentrum i det eksisterende T-banesystemet.

Stasjoner

Skøyen

Antall påstigende per dag: 8 000
Stasjonens dybde: 43 meter

Vækerø

Antall påstigende per dag: 4 000
Stasjonens dybde: 28 meter

Lysaker

Antall påstigende per dag: 24 000
Stasjonens dybde: 30 meter

Fornebuporten

Antall påstigende per dag: 8 000
Stasjonens dybde: 25 meter

Flytårnet

Antall påstigende per dag: 12 000
Stasjonens dybde: 23 meter

Fornebu

Antall påstigende per dag: 9 000
Stasjonens dybde: 12 meter

Punktene i kartet viser plassering av stasjonene på Fornebubanen. Majorstuen stasjon er ikke en del av utbyggingen av Fornebubanen, men første stasjon på fellesstrekningen før Fornebubanen fortsetter videre østover mot sentrum.

Hvorfor bygger vi Fornebubanen?

Fornebubanen er viktig for Osloregionens fremtidige vekst. Den skal sørge for en effektiv kommunikasjonsløsning for beboere i hele regionen.

På Fornebu planlegges det opp mot 20 000 nye arbeidsplasser. I kommunedelplanen for Bærum kommune er det foreslått å bygge opptil 11 000 boliger på Fornebu, i tillegg til nye næringsarealer.

For å redusere trafikken på veinettet er det avgjørende med et godt kollektivtilbud. Det skal også legges til rette for byutvikling langs traséen. God mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser har stor samfunnsmessig betydning.

Kostnad og finansiering

  • Byggekostnadene for Fornebubanen er estimert til 23,3 milliarder 2021-kroner. Dette tallet fremkommer i en ekstern kvalitetssikringsrapport (KS2) av prosjektet.
  • Fornebubanen finansieres av statlig finansiering på opptil 50 prosent, i tillegg til bymiljøavtaler, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag. Det er Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som er ansvarlige for finansieringen av Fornebubanen.

For entreprenører

Utbyggingen av Fornebubanen er delt opp i flere kontrakter. Fornebubanen avholder leverandørkonferanser der vi informerer nærmere om hver enkelt kontrakt.

Fornebubanen er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Vi har sluttet oss til TransQ nordics som er en kvalifikasjonsordning for transportsektoren.

For å bli invitert til å delta i våre konkurranser over EØS-terskelverdi må leverandører derfor være kvalifisert i TransQ og registrert på relevante produktkoder. Her kan entreprenører registrere seg på TransQ.

Kontakt Carsten Krøger hos Achilles for bistand til registrering i TransQ.
Tlf.: +47 958 23 940
Epost: carsten.kroger@achilles.com

18. januar 2023 inviterte Fornebubanen til elverandørkonferanse på Quality Hotel Expo på Fornebu. Nedenfor finner du presentasjonen fra konferansen.

Fornebubanens leverandørkonferanse 18 januar 2023 (PDF 11 MB)

Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra Fornebubanen.

English

Read about the Fornebu Line in English.

Kontakt Fornebubanen

Direktør/etatssjef
Irene Måsøval
Kommunikasjonsdirektør
Line Fredriksen
Mobil

Reguleringsplaner