Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra Fornebubanen. Alle pressemeldinger er datert og nyeste pressemelding ligger øverst.

Gjennomslag i Fornebubanens tunnel på Fornebu

Pressemelding fra Fornebubanen, 16.03.2023.

Tunnelen fra nord har møtt tunnelen fra sør på Fornebu, og vi har fått gjennomslag i tunnelen. Med det er Fornebubanens tunnel på Fornebulandet ferdig sprengt ut.

Fornebubanen har sprengt T-banetunnel fra Fornebu og nordover i retning Fornebuporten. Samtidig er det også sprengt tunnel fra Fornebuporten og sørover. I dag møtes tunneldriverne fra nord og sør. Med et skikkelig smell, omtrent midt mellom Telenor Arena og Telenorbygget, er det nå et gjennomgående tunnelløp. Dette er en milepæl i byggingen av Fornebubanen.

Gjennomslaget ble markert nede i tunnelen, og Fornebubanen takket entreprenøren, Implenia, for godt utført jobb og et fruktbart samarbeid. Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen og varaordfører i Bærum, Siw Wikan, var blant gjestene som var til stede.

-Dette er den største kollektiv satsingen på mange tiår, og vil være til glede og nytte i mange generasjoner fremover. Fornebubanen krysser av på alle punkter for god livskvalitet i Stor-Oslo. Den bidrar til redusert biltrafikk og bedre miljø for beboerne, den gjør det enklere å reise mellom Oslo og Bærum og den bidrar til både byutvikling og næringsliv, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo Sirin Stav (MDG).

- Tunnelgjennomslaget er en viktig milepæl. Med Fornebubanen blir et veldig godt kollektivtilbud enda bedre – banen er en naturlig utvidelse av T-banenettet i Oslo og Bærum. Å få mer av trafikken over fra vei til T-bane vil også gjøre hverdagen enklere, mindre klimagassutslipp og renere luft, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Siv Henriette Jacobsen.

- Byggingen er kommet langt siden første spadetak her på Fornebu i desember 2020, og det første gjennomslaget representerer et stolt øyeblikk for oss i Fornebubanen. I dag er tiden inne for å takke vår tunnelentreprenør Implenia for et nært og godt underjordisk samarbeid. Vi er glade for å kunne melde at vi holder tidsplanen, og at tunnelen bygges med god kvalitet, sier direktør i Fornebubanen Irene Måsøval.

Implenia ble tildelt den første av de fire store tunnelkontraktene på Fornebubanen, som går på å sprenge tunnel fra Fornebu til Lysaker, inkludert stasjonshaller for Flytårnet og Fornebuporten stasjoner. Siden første salve på hovedtunnelen 15. november 2021 er det tatt ut 315.000 kubikkmeter steinmasser. Tunnelen drives med konvensjonell sprengning, oftest omtalt som drill & blast.

Det er hittil sprengt ut rundt 2,5 kilometer med tunnel. Etter dagens gjennomslag gjenstår det å sprenge tunnelen ferdig den siste biten fra Fornebuporten bort til Lysaker stasjon, der denne entreprisen møter den neste, som er Lysaker - Vækerø. Tunneldrivingen er på plan. I oktober 2023 skal hele tunnelløpet fra Fornebu til Lysaker stå klart.

Fakta om Fornebubanen:

• Fornebubanen er ny T-banestrekning mellom Fornebu og Majorstuen
• Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover
• Strekningen er på ca. 7,7 kilometer
• Hele strekningen går i tunnel
• Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu
• Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter

Bilder fra arrangementet:

Gjennomslaget markeres på røysa
Gjennomslaget markeres på røysa.

Fornebubanen og Implenia feirer gjennomslaget
Fornebubanen og Implenia feirer gjennomslaget.

Kontaktperson:
Line Fredriksen
Kommunikasjonssjef
Telefon: 913 62 254
E-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Fornebubanen og Implenia signerer kontrakt for tunnel fra Skøyen til Vækerø

Pressemelding fra Fornebubanen, 15.03.2023

Kontrakten for bygging av tunnel på strekningen Skøyen - Vækerø er nå signert. Dette er den tredje av de fire store tunnelentreprisene på Fornebubanen.

Det var god interesse i markedet for kontrakt K2D Tunnel og grunnarbeider Skøyen – Vækerø. Fornebubanen prekvalifiserte seks entreprenører, og fikk inn fire tilbud hvorav ett falt fra underveis i anskaffelsen og tre gikk til konkurranse og forhandlinger. Kontrakten har en estimert verdi på 1,25 mrd. kroner eks. mva.

Kontrakten går ut på å drive hovedtunnelen mellom stasjonene Skøyen og Vækerø, inkludert stasjonshall for Skøyen stasjon og en rømningstunnel på Bestum. Totalt skal det drives 1,8 km. tunnel. Tunnelarbeider skal utføres via et tverrslag (sidetunnel) på Skøyen som er ferdigstilt i en forberedende entreprise. Sjaktarbeidene på Skøyen regnes som kompliserte, med to sjakter som skal 50 til 60 meter ned i berget. Arbeidet skal foregå i tettbebygget strøk og nær landets travleste jernbanestrekning, som vil være i full drift hele anleggsperioden.

Fornebubanen vurderer at Implenia har levert det tilbudet som har best forhold mellom pris og kvalitet. Planlagt oppstart for tunneldrift fra Skøyen er i april. Opprigging på Skøyen starter umiddelbart og arbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av 2025.

- Dette er en stor og viktig kontrakt på Fornebubanen. Vi er fornøyde med interessen i markedet og tilbudene vi fikk inn. Implenia var lavest på pris og er i tillegg gode på kvalitet og miljø. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Implenia, sier direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval.

- Implenia Norge fortsetter den gode trenden innenfor komplekse infrastrukturprosjekter. Jeg ønsker å takke byggherre Oslo kommune Fornebubanen for tillitten og jeg ser fram til å fortsette vårt gode samarbeid. Jeg er sikker på at K2D Tunnel Skøyen - Vækerø også kommer til å bli et flott prosjekt for alle parter, sier administrerende direktør Implenia Norge, Audun Aaland.

Bilder og illustrasjoner til pressemelding:

Direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval, og direktør for tunnel i Implenia Norge, Berger Brehmer Johannessen, signerer kontrakten for tunnel Skøyen - Vækerø.
Direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval, og direktør for tunnel i Implenia Norge, Berger Brehmer Johannessen, signerer kontrakten for tunnel Skøyen - Vækerø.

Visualisering av Skøyen T-banestasjon: L2 Arkitekter og Gottlieb Paludan Architects
Visualisering av Skøyen T-banestasjon: L2 Arkitekter og Gottlieb Paludan Architects.

Kontaktperson:
Line Fredriksen
Kommunikasjonssjef
Telefon: 913 62 254
E-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Pressemelding Fornebubanen og Implenia signerer kontrakt (PDF 0,05 MB)

Kunst på Fornebubanen – inviterer til åpen prekvalifisering

Pressemelding fra Fornebubanen, 28.02.2023

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår. Prosjektet er nå kommet så langt at det er tid for å planlegge for kunst på stasjonene.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune inviterer nå kunstnere i Norden til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner. Fornebubanens kunst skal gå i dialog med stasjonenes karakteristiske arkitektur og med omkringliggende bymiljø.

Kunstnere kan søke prekvalifisering frem til og med 30. april 2023. På bakgrunn av prekvalifiseringen, vil kunstutvalget invitere et utvalg av kunstnerne til konkurranser hvor det skal leveres konkrete forslag på kunst. Det vil være en konkurranse per stasjon, og velges en kunstner/kunstnergruppe per stasjon. Kunstnerne som inviteres med i konkurransen vil bli honorert for bidraget.

Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling og Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling har den kunstfaglige ledelsen for kunstutvalgets arbeid.

Det er avsatt en foreløpig sum på 22 millioner kroner til kunst på Fornebubanen totalt, inklusiv administrasjon, 5% kunstavgift, kommunikasjon og formidling. Summen, og konkurransen for øvrig, følger tradisjonen for utsmykking av stasjoner, skoler og offentlige bygg i Oslo og Viken.

- De aller fleste T-banestasjonene i Oslo er blitt utsmykket med kunst, noe som har bidratt til å skape et unikt og gjenkjennbart uttrykk for stasjonene. Vi håper at nordiske kunstnere finner Fornebubanen interessant og at vi får inn bidrag som vil løfte stasjonene visuelt og videreføre det arkitektoniske uttrykket, sier etatsdirektør Irene Måsøval i Fornebubanen.

- Fornebubanen er et viktig prosjekt der vi får muligheten til å etablere kunst som både går i dialog med arkitekturen og med omkringliggende bymiljø. I dette prosjektet jobbes det også på tvers av fylkesgrensen mellom Viken og Oslo. Det gir verdifull kunstfaglig kompetanseoverføring. Vår ambisjon er et helhetlig prosjekt for Fornebubanen som også resulterer i at gode kunstverk innlemmes i de respektive kunstsamlingene – Oslos og Vikens, sier Daniella van Dijk-Wennberg, avd. direktør Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten.

Prosjektet Kunst på Fornebubanen gjennomføres frem til 2027. Kunsten skal være ferdig installert på hver stasjon og/eller i tilknytning til stasjonene før test og idriftsettelse av Fornebubanen starter. Prekvalifiseringen har egen nettside.

Kunst på Fornebubanen gjennomføres av et overordnet kunstutvalg, som har ansvar for gjennomføring av hele Kunst på Fornebubanen-prosjektet:

• Leif Ingholm – prosjektleder Fornebubanen
• Knut Wisthus Johansen – utviklingssjef Sporveien AS
• Svein Helge Treimo – spesialrådgiver Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
• Line Helen Danielsen – spesialrådgiver Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
• Mari Fredriksen Sundet – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling
• Per Gunnar Eeg-Tverrbakk – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling

Kontaktperson:

Line Fredriksen
Kommunikasjonssjef Fornebubanen
913 62 254
line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Vedlegg:
Visualisering av uteområdet ved Lysaker T-banestasjon: Asplan Viak, Longva arkitekter og Arup

Pressemelding - Kunst på Fornebubanen (PDF 0,05 MB)

Fornebubanen og Veidekke signerte kontrakt for tunnel fra Vækerø til Lysaker

Pressemelding fra Fornebubanen, 24.06.2022

Kontrakten for bygging av tunnel på strekningen Vækerø – Lysaker er nå signert. Dette er den andre av de fire store tunnelentreprisene på Fornebubanen.

Direktør i Veidekke Anlegg, Neal Nordahl, og direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval, signerer kontrakten for tunnelarbeider fra Lysaker til Vækerø. Foto: Fornebubanen
Direktør i Veidekke Anlegg, Neal Nordahl, og direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval, signerer kontrakten for tunnelarbeider fra Lysaker til Vækerø. Foto: Fornebubanen. Bilde: Oslo kommune


Kunngjøring av entreprisen fant sted sommeren 2021, og Veidekke ble innstilt til jobben i begynnelsen av april 2022. I dag kunne kontrakten endelig signeres, etter en periode med avklaringer rundt finansieringen av Fornebubanen. Entreprisen markerer fortsettelsen på de omfattende tunnelarbeidene på Fornebubanen, og oppstarten for tunneldriving på Oslo-siden av Lysakerelven.

Det var meget god interesse for kontrakten i markedet. Fornebubanen prekvalifiserte seks entreprenører, og fikk inn fire tilbud. Tunnelentreprisen har en estimert verdi på 1,145 mrd. kroner eks. mva.

Kontrakten går ut på å drive 2,35 kilometer tunnel fra Lysaker i Bærum til Vækerø i Oslo, inkludert rømningsveier og stasjonshaller for Lysaker og Vækerø stasjoner. Tunnelarbeider skal utføres via et tverrslag (sidetunnel) på Lilleaker. Sjaktarbeidene regnes som kompliserte, og entreprisen har i seg utfordrende geologi og kryssing under Lysakerelven, med kritisk injeksjonsarbeid. Arbeidet foregår nær landets travleste jernbanestrekning, som vil være i full drift hele anleggsperioden.

Fornebubanen vurderer at Veidekke har levert det tilbudet som har best forhold mellom pris og kvalitet. Veidekke har fokus på miljø og leverer en høy andel elektriske og utslippsfrie maskiner og kjøretøy.

Fornebubanens delprosjektledelse og Veidekkes team på jobben samlokaliseres nå i lokaler på Lysaker Mølle. Planlagt oppstart for tunneldrift fra Lysaker er i september, mens anleggsarbeider på Vækerø har planlagt oppstart i oktober 2023. Opprigging på Lysaker starter umiddelbart og arbeidene er planlagt ferdigstilt i mai 2025.

- Vi er naturligvis fornøyde med å få alle de nødvendige beslutningene på plass, slik at vi i dag kunne signere tunnelkontrakten med Veidekke. De har levert et solid og gjennomarbeidet tilbud og stiller med et erfarent og kompetent team. I felleskap skal vi skape en sikker og god prosjektgjennomføring, slik at tunnelstrekningen kan overleveres innenfor rammene til Fornebubaneprosjektet, sier prosjektleder Andreas Finstad i Fornebubanen.

- I Veidekke er vi stolte av å bygge prosjekter som så tydelig gir en merverdi for samfunnet. Dette er bærekraftig byutvikling, og vi har en byggherre som har vist seg å være åpen for gode innspill både på gjennomføring og miljø. Vi takker så mye for tilliten og gleder oss til endelig å kunne sette i gang med arbeidet, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Kontaktperson for Fornebubanen

Line Fredriksen
kommunikasjonssjef
tlf: 913 62 254
line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Ekstern kvalitetssikring viser økte kostnader og forsinkelser for Fornebubanen

Pressemelding fra Fornebubanen, 01.04.2022

En ny ekstern kvalitetssikring av prosjektet Fornebubanen bekrefter at det vil koste mer og ta lengre tid enn forventet å bygge banen.

I januar 2022 ble det varslet at kostnadene for Fornebubanen lå an til å bli høyere enn planlagt. Som oppfølging av dette ble det bestilt en ekstern kvalitetssikring, som nå er ferdigstilt.

Kvalitetssikringen viser at forventet kostnad (P50) nå er beregnet til 20,5 milliarder 2018-kroner (eks. mva.), noe som er 4,3 milliarder kroner mer enn prosjektets vedtatte styringsramme (P50) på 16,2 milliarder kroner.

Kostnadsrammen (P85), som er forventet kostnad med usikkerhetstillegg, er beregnet til 23,2 milliarder 2018-kroner. Dette er 4,7 milliarder kroner mer enn vedtatt kostnadsramme (P85) på 18,5 milliarder kroner fra 2019.

I 2021-kroner utgjør forventet kostnad (P50) 23,3 milliarder. I 2021-kroner blir foreslått kostnadsramme (P85) 26,4 milliarder kroner.

Disse tallene inkluderer lønns- og prisstigning til og med 2021, men ikke fremtidig lønns- og prisstigning.

Byggeperioden forventes i tillegg å bli to år lengre enn forutsatt i 2019. Den forventede økningen i kostnader gjør at prosjektet trenger mer penger enn vedtatt. Det er opp til Oslo bystyre og Viken fylkesting å ta stilling til om kostnadsrammen skal økes.

Kostnadsøkningen er knyttet til:

  • Forskjøvet byggetid for flere arbeider
  • Økte kostnader for Fornebu stasjon og base
  • Økte kostnader for bygging av Flytårnet og Fornebuporten stasjoner
  • Lengre byggetid for Skøyen stasjon
  • Økte kostnader til prosjektering
  • Kompliserte grunnforhold
  • Markedsusikkerhet, og usikkerhet knyttet til reguleringsprosesser og grunnerverv

Prosjektet er stort, går over mange år og er komplekst. Kvalitetssikrer mener derfor at usikkerhetsavsetningen må være større enn tidligere beregnet.

Ekstern kvalitetssikrer anbefaler at ny, forventet sluttdato settes til juni 2029. Hovedårsaken til forsinkelsen er at det er mer komplisert å bygge Skøyen stasjon enn tidligere antatt. Dette gir lengre byggetid og økte kostnader. Ekstern kvalitetssikrer mener arbeidene med Skøyen stasjon er svært tidkrevende på grunn av kompleks utførelse og spesielle byggtekniske krav til rekkefølgen på arbeidene. Fornebubanen bygger i sentrumsnære områder med mange naboer og mye infrastruktur både under og over bakken. Dette har vist seg å være mer komplisert og medfører lengre byggetid. Det er ansett å være stor risiko knyttet til fremdrift, og kvalitetssikrer mener at byggetiden kan bli både ett år kortere og ett år lengre enn til 2029.

- Fornebubanen jobber kontinuerlig for å holde kostnadene nede. Nå ser vi at selv om vi har kuttet flere steder, har den uvanlig kraftige prisveksten og andre uforutsette forhold gått ut over det vi har spart inn. At prosjektet trekkes ut i tid, er også årsak til høyere kostnader, men vi vil se på tiltak for å ta ned byggetiden så mye som mulig, sier direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval.

Fakta om Fornebubanen

Fornebubanen har så langt inngått kontrakter for ca. 2,9 milliarder kroner, og er klare til å signere kontrakt med entreprenør for prosjektets andre, store tunnelentreprise, tunnelen mellom Vækerø og Lysaker. Med Fornebubanen får Oslo og Bærum en ny T-banestrekning i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Banen vil bli ca. 8 km lang og skal ha seks stasjoner; Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Fornebubanen knyttes opp mot det eksisterende T-banenettet, og stipulert reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir 12 minutter. Byggingen av banen startet i 2020. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Den nye eksterne kvalitetssikringen er utført av Dovre Group Consulting.

Finansiering av Fornebubanen

Fornebubanen bygges i samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylke, og finansieres med midler fra Oslopakke 3 og med bidrag fra staten. Fornebubanen har to budsjettrammer: En såkalt styringsramme, som er forventet kostnad (forkortet P50). Dette betyr at det er 50 prosent sannsynlighet for at prosjektet koster mer, og 50 prosent sannsynlighet for at prosjektet koster mindre enn dette. Fornebubanen har fullmakt til å bruke midler inntil styringsrammen (P50). Fornebubanen har også en kostnadsramme (forkortet P85). Det 85 prosent sannsynlighet for at prosjektet vil koste mindre, og 15 prosents sannsynlighet for at prosjektet vil koste mer enn denne rammen. Hvis prosjektet vil koste mer enn den vedtatte kostnadsrammen (P85), må bystyret og fylkestinget ta stilling til om det skal bevilges ytterligere midler.

Se pressemelding som PDF med tabeller (PDF 0,4 MB)

Kontaktperson for Fornebubanen

Line Fredriksen
kommunikasjonssjef
tlf: 913 62 254
line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no