Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra Fornebubanen. Alle pressemeldinger er datert og nyeste pressemelding ligger øverst.

Fornebubanen og NRC Group Norge signerer kontrakten K1A Innføring Majorstuen

Pressemelding fra Fornebubanen, 21.03.2024

Fornebubanen og NRC Group Norge har i dag signert kontrakt for arbeidet med å koble Fornebubanen på eksisterende T-banenettverk ved Volvat nær Majorstuen. Kontrakten har en estimert verdi på rundt 280 millioner kroner.

- Vi er stolte over å bidra til et så viktig infrastrukturprosjekt i Osloområdet. Fra et tidligere prosjekt, Tverrslag Skøyen, har vi erfart et godt samarbeid med Fornebubanen som kunde. Derfor er dette et prosjekt vi har hatt et sterkt ønske om å få, og vi kommer til å videreføre prosjektteamet vårt fra forrige gang. Nå ser vi fram til å fortsette det gode samarbeidet, sier Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge.

- Det blir viktig å få til en vellykket påkobling av Fornebubanen til dagens T-banenettverk, og kontrakten vi signerer i dag markerer oppstarten på dette arbeidet. Vi regner dette som en utfordrende del av arbeidet med Fornebubanen, med mange hensyn å ta. Vi ser frem til et godt samarbeid med NRC Group Norge, sier Irene Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen.

Arbeidet NRC skal utføre omfatter innføring av Fornebubanen til Majorstuen stasjon. Fornebubanens inngående løp skal kobles på Røabanens inngående spor inne i eksisterende Volvattunnel. Utgående spor mot Fornebu skal kobles på Røabanens utgående spor ved Frognerbekken etter Volvat bru og deretter gå inn i ny kulvert og enkeltsporet tunnel mot Fornebu.

Dagens Volvattunnel fra påkobling Fornebubanen mot Majorstuen, inkludert kulvert under Thaulows vei, skal utvides og reetableres i samsvar med dagens krav i teknisk regelverk.

Anskaffelsen omfatter også fornyelse av resten av Volvattunnelen mot Borgen. Volvat bru over Centrumsbanen (Ringen) skal byttes fra dagens bru med fastspor til prefabrikkert ståltraubru med ballastspor. Dette arbeidet utføres for Sporveien.

Entreprisen omfatter også rivning og reetablering av begge spor med strømskinner for Røabanen fra portal Volvattunnelen etter Borgen stasjon til sporveksel Holmenkollbanen for utgående spor. Tilsvarende for inngående spor, som rives og reetableres til et punkt omtrent ved Volvat bru.

Kontaktperson:

Andreas Faye-Schjøll
Kommunikasjonsrådgiver i Fornebubanen
tlf 916 88 518
e-post: andreas.faye-schjoll@fob.oslo.kommune.no

Pressemelding som PDF (46 kb)

Irene Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen og Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge, signerer kontrakten.

Bildet: Irene Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen og Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge, signerer kontrakten.

Fornebubanen innstiller NRC Group Norge til byggentreprisen K1A Innføring Majorstuen

Pressemelding fra Fornebubanen, 07.03.2024

Fornebubanen innstiller NRC Group Norge til å utføre arbeidet der Fornebubanen skal kobles på eksisterende T-banenettverk ved Volvat nær Majorstuen. Kontrakten har en estimert verdi på rundt 280 millioner kroner.

Entreprisen omfatter innføring av Fornebubanen til Majorstuen stasjon. Fornebubanens inngående løp skal kobles på Røabanens inngående spor inne i eksisterende Volvattunnel. Utgående spor mot Fornebu skal kobles på Røabanens utgående spor ved Frognerbekken etter Volvat bru og deretter gå inn i ny kulvert og enkeltsporet tunnel mot Fornebu.

Dagens Volvattunnel fra påkobling Fornebubanen mot Majorstuen, inkludert kulvert under Thaulows vei, skal utvides og reetableres i samsvar med dagens krav i teknisk regelverk.
Anskaffelsen omfatter også fornyelse av resten av Volvattunnelen mot Borgen. Volvat bru over Centrumsbanen (Ringen) skal byttes fra dagens bru med fastspor til prefabrikkert ståltraubru med ballastspor. Dette arbeidet utføres for Sporveien.

Entreprisen omfatter også rivning og reetablering av begge spor med strømskinner for Røabanen fra portal Volvattunnelen etter Borgen stasjon til sporveksel Holmenkollbanen for utgående spor. Tilsvarende for inngående spor, som rives og reetableres til et punkt omtrent ved Volvat bru.

- Det har vært stor interesse og god konkurranse om oppdraget. Etter forhandlinger oppnådde NRC Group Norge det beste forhold mellom pris og kvalitet. Forberedende arbeider ved Thaulows vei starter så snart som mulig. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i andre kvartal 2026. Hovedtyngden av arbeidene vil foregå i ett totalbrudd på Røabanen i 2025, forteller Hanne Wiig, prosjektleder i Fornebubanen.

Etter innstillingen følger en karensperiode på ti dager før kontraktsignering.

Kontaktperson:

Andreas Faye-Schjøll
Kommunikasjonsrådgiver i Fornebubanen
tlf 916 88 518
e-post: andreas.faye-schjoll@fob.oslo.kommune.no

Skisse som viser Innføring Majorstuen ved Thaulows vei

Pressemelding som PDF (0,03 MB)

Milliardkontrakt signert på Fornebubanen

Pressemelding fra Fornebubanen, 15.01.2024

Fornebubanen har i dag signert kontrakt med HAB-Dragados ANS Joint Venture til oppføring av råbygg for Fornebu stasjon og base. Kontrakten har en estimert verdi på 2,25 milliarder kroner og er forventet å bli den største kontrakten på hele Fornebubanen.

- Bygging av en underjordisk T-banestasjon og base av denne størrelsen har aldri tidligere blitt gjort i Norge. I Fornebubanen er vi glade for at vi nå kan påbegynne den komplekse og unike oppgaven, og vi ser frem til å samarbeide med HAB-Dragados ANS, som leverte det beste tilbudet både på pris og kvalitet, sier Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen.

Daglig leder i HAB, Christian Tanum sier at kontraktsinngåelsen markerer en milepæl for HAB og deres samarbeidspartner, Dragados.

- Tildelingen av Fornebu stasjon og base markerer en milepæl for HAB-Dragados ANS. Kontrakten gir en unik mulighet til å spille en sentral rolle i både utformingen av Fornebubanen og å bidra til å forbedre transporttilbudet for innbyggerne i og rundt Oslo og Akershus. Vi er stolte og takknemlige for å få være en del av denne utbyggingen, og ser frem til et godt samarbeid med både med samarbeidspartnere og Fornebubanen. Samarbeidet gir begge selskaper muligheten til å dra nytte av hverandres kompetanse og vi ser frem til å få være med på et spennende og komplekst prosjekt. Vi er sikre på at dette partnerskapet vil sørge for at vi leverer et godt prosjekt for Fornebubanen, avslutter Tanum.

Råbygg Fornebu stasjon og base skal romme den fremtidige endestasjonen på Fornebubanen og inneholder i tillegg store arealer for verksted, vaskehall og base for 28 vognsett. Råbygget for Fornebu stasjon og base vil ligge under mye av den bebyggelsen som andre senere skal bygges på Fornebu.

Råbygget vil bli et gigantisk betongbygg under bakken med en utstrekning på ca. 500 x 100 meter med 358 store og små rom. Vi forventer at det går med ca. 115.000 m3 betong.

Line Johanne Strætkvern Pedersen blir prosjektleder for det store oppdraget. Byggearbeidene er planlagt å starte i mars 2024 og vil pågå til 2027.

Kontaktperson:
Line Fredriksen
Kommunikasjonsdirektør Fornebubanen
tlf: 913 62 254
e-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Pressemelding fra Fornebubanen 150124 (PDF 0,05 MB)

Kunst på Fornebubanen – 18 finalister er klare

Pressemelding fra Fornebubanen, 09.01.2024

Over 500 kunstnere meldte sin interesse for å sette sitt preg på Fornebubanens stasjoner. Nå er de 18 finalistene klare.

Fornebubanen inviterte i fjor, i samarbeid med kulturetatene i Oslo kommune og Viken fylkeskommune (nå Akershus), kunstnere til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner.

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår og kunsten skal gå i dialog med stasjonenes karakteristiske arkitektur og med omkringliggende bymiljø.

512 kunstnere meldte sin interesse. Nå har juryen valgt ut 18 kunstnere, tre per stasjon, som inviteres til en lukket konkurranse om å utforme unike kunstbidrag. I mai vil juryen velge ut ett vinnerbidrag per stasjon, og vil deretter inngå et samarbeid med kunstnerne for å produsere og montere kunsten på henholdsvis Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu T-banestasjoner.

Juryen har lagt vekt på å slippe til nye kunstnere, samt gjennomføringsevne, variasjon i kunstneriske uttrykk, medium, kjønn og alder. Konkurransen har vært utlyst i Norden, og det er derfor også i hovedsak norske og nordeuropeiske kunstnere som har søkt.

- Vi er overveldet over den gode responsen fra et bredt utvalg kunstnere som vil utsmykke Fornebubanens stasjoner. Juryen har gjort en omfattende jobb med utvelgelse av bidragsytere som passer i offentlige rom, og vi har utmerkede kandidater som helt sikkert vil løfte opplevelsen av våre seks stasjoner og sette preg på dem, sier Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen.

Følgende inviteres til lukket konkurranse på Skøyen stasjon:
Randi Nygård, Andreas Siqueland, Sara Eliassen

Følgende inviteres til lukket konkurranse på Vækerø stasjon:
Idun Baltzersen, Yngve Holen, Anna M. Sigmond Gudmundsdottir

Følgende inviteres til lukket konkurranse på Lysaker stasjon:
Marthe K. Kampen & Johannes B. Hansen, Daniel Dewar & Gregory Gicquel, Signe Solberg

Følgende inviteres til lukket konkurranse på Fornebuporten stasjon:
Cecilia Jonsson, Lutz Rainer Muller og Stian Ådlandsvik, Anders Holen

Følgende inviteres til lukket konkurranse på Flytårnet stasjon:
Synnøve Sizou G. Wetten, Ingrid Eggen og A Kassen

Følgende inviteres til lukket konkurranse på Fornebu stasjon:
Lillian Tørlen og Ann Kristin Einarsen, Kaia Hugin, Markus Lantto og Per Kristian Nygård

Idun Baltzersen er med i konkurransen om Vækerø T-banestasjon:

- Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre en T-banestasjon, fordi det er en av de mest offentlige plassene som finnes, og man møter virkelig mennesker med kunsten der. I tillegg er det masse utfordringer med tanke på for eksempel holdbarhet, akustikk og slitasje som gjør at man må være nøye med hvilke materialer man bruker, jeg er en materialnerd og synes sånt er spennende, sier Idun Baltzersen.

A kassen er et kjent dansk kunstnerkollektiv som blant annet har utsmykket fylkeshuset til Vestland fylkeskommune i Bergen. De er med i konkurranse om jobben med å utforme kunst til Flytårnet T-banestasjon:

- For Fornebubanen og Flytårnet T-banestasjon vil vores arbejdsproces være at forholde os til det specifikke sted. Vi finder det interessant at arbejde stedsspecifikt og gør det altid i vores projekter. Vi vil lede efter en intuitivt idé, som fanger vores fælles interesse. En idé der kan inspire og give nye perspektiver på de områder folk opholder sig i, forteller A kassen.

Markus Lantto i kunstnerduoen Lantto og Nygård er med i konkurransen om å utsmykke Fornebu stasjon:

-Jag brukar säga att Konsten är Livet. Det låter både pretentiöst och banalt, och likafullt är det en ledstjärna i den konstnärliga verksamheten. Vi vill fördjupa oss i en plats, se ljuset, miljön, människorna och deras beteendemönster. Allt är av intresse, och behöver ingående studeras, sier Markus Lantto.

Kunst på Fornebubanen gjennomføres av et overordnet kunstutvalg som har ansvar for gjennomføring av hele prosessen. Det er i tillegg etablert en jury per stasjon der det overordnede kunstutvalget også deltar, samt arkitekt og prosjektleder fra Fornebubanen. Medlemmene av det overordnede kunstutvalget er:

 • Leif Ingholm – prosjektleder Fornebubanen
 • Knut Wisthus Johansen – utviklingssjef Sporveien AS
 • Synnøve Øyen – spesialrådgiver Akershus fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
 • Line Helen Danielsen – spesialrådgiver Akershus fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
 • Mari Fredriksen Sundet – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling
 • Per Gunnar Eeg-Tverrbakk – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling

Akershus fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling og Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling har den kunstfaglige ledelsen for kunstutvalgets arbeid, mens etaten Fornebubanen har ansvar for prosjektledelse og gjennomføring.

Det er avsatt 22 millioner kroner til kunst på Fornebubanen totalt, inklusiv 5% kunstavgift, kommunikasjon og formidling. Summen og konkurransen for øvrig følger tradisjonen for utsmykking av T-banestasjoner, skoler og andre typer offentlige bygg i Oslo og Akershus.

Prosessen vil gå frem til 2028-29. Kunsten skal være ferdig installert på hver stasjon og/eller i tilknytning til stasjonene før idriftsettelse av Fornebubanen.

Kontaktperson:

Line Fredriksen
Kommunikasjonsdirektør Fornebubanen
tlf 913 62 254
e-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Foto: Agnete Brun, Talent Norge
Idun Baltzersen er med i konkurransen om å utsmykke Vækerø T-banestasjon. Foto: Agnete Brun, Talent Norge.

A kassen
Det danske kunstnerkollektivet A kassen konkurrerer om jobben med å utforme kunst til Flytårnet T-banestasjon.

Foto: Børge Larsen
Kunstnerduoen Lantto og Nygård er med i konkurransen om å utsmykke Fornebu T-banestasjon. Foto: Børge Larsen.

Pressemelding som pdf

Fornebubanen innstiller HAB / Dragados Joint Venture til oppføring av råbygg for Fornebu stasjon og base

Pressemelding fra Fornebubanen, 20.12.2023

Fornebubanen har i dag innstilt HAB AS / Dragados S.A. Joint Venture til oppføring av råbygg for Fornebu stasjon og base. Kontrakten har en estimert verdi på 2,25 milliarder kroner og er forventet å bli den største kontrakten på hele Fornebubanen.

Råbygg Fornebu stasjon og base skal romme den fremtidige endestasjonen på Fornebubanen og inneholder i tillegg store arealer for verksted, vaskehall og base for 28 vognsett. Bygging av en underjordisk T-banestasjon og base av denne størrelsen har aldri tidligere blitt gjort i Norge. Råbygget for Fornebu stasjon og base vil ligge under mye av den bebyggelsen som andre senere skal bygge på Fornebu.

- Råbygget vil bli et gigantisk betongbygg under bakken med en utstrekning på ca. 500 x 100 meter med 350 store og små rom. Vi forventer at det går med ca. 115.000 m3 betong. I Fornebubanen er vi glade for at vi har fått tildelt denne kontrakten før jul og ser frem til å samarbeide med HAB / Dragados, sier prosjektleder Line Johanne Strætkvern Pedersen i Fornebubanen.

Etter denne innstillingen følger en karensperiode som løper til 08.01.2024. Fornebubanen tar sikte på å signere kontrakten rett etter dette. Byggearbeidene er planlagt å starte i mars 2024.

Illustrasjon: Råbygg Fornebu stasjon og base på Forneubanen

Illustrasjon: Råbygg Fornebu stasjon og base på Forneubanen

Prosjektleder Line Johanne Strætkvern Pedersen i Fornebubanen, foto: Nicolas Tourrenc

Prosjektleder Line Johanne Strætkvern Pedersen i Fornebubanen, foto: Nicolas Tourrenc

Kontaktperson:
Line Fredriksen
Kommunikasjonsdirektør Fornebubanen
tlf: 913 62 254
e-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Fornebubanen nominert til prestisjetung pris i London

Pressemelding fra Fornebubanen, 05.12.2023.

Fornebubanen er nominert til «NCE Tunneling Award 2023» med sitt bidrag «Applying Norwegian Tunnelling Technology at Fornebuporten station».

Fornebubanen leverte inn bidrag i kategorien «Innovation in Shaft Design & Construction» og blant de innsendte bidragene er Fornebubanen en av fire finalister. Fornebubanen er fornøyde med å ha kommet seg igjennom det trange nåløyet og nådd helt til finalen.

- Vi er stolte av det innovative arbeidet som har vært utført og som nå er ferdigstilt på Fornebuporten stasjon. Det har vært et utfordrende stykke arbeid for alle involverte parter der god informasjonsflyt og tett samarbeid har vært en forutsetning. Det har vi klart, og prosjekterende PGF (Cowi og Multiconsult), utførende entreprenør Implenia og byggherre Fornebubanen mener at dette er en suksessfaktor, sier teknisk direktør i Fornebubanen, Knut Sandbu.

NCE Tunnelling Conference & Awards konferansen går av stabelen i London 7. desember og samler bransjefolk fra hele verden. Fornebubanen skal her forsvare sitt kandidatur og prisutdelingen finner sted samme kveld.

Derfor kom sjaktene ved Fornebuporten stasjon videre til finalen:

Fra et bergteknisk ståsted har sjaktene/adkomstene på Fornebuporten stasjon vært spesielle. Mye av bakgrunnen for det er den komplekse geometrien, ivaretakelse av total- og lokalstabiliteten, strenge innlekkasjekrav og nærheten til nabobygg. Krav om midtstilte plattformer og begrenset plass på overflaten medfører kompleks sjaktgeometri. Disse to faktorene gjør at man får store overheng over stasjonshallen.

Fakta om Fornebuporten T-bane stasjon:
Fornebuporten stasjon har en lengde på ca. 235 m, en bredde på ca. 25 m. Stasjonen har to adkomster; en sørlig sjakt i Akerskvartalet og en nordlig sjakt ved Norwegianbygget. Sørlig sjakt er en skråsjakt som kommer opp inni eksisterende bygg, hvor materialet i fasadene hovedsakelig er glass. Nordlig sjakt er en vertikalsjakt som etableres vest for Norwegianbygget, og ligger nært parkeringsplassen til Norwegian. Sjakten har en komplisert utforming da den delvis ligger inne i stasjonshallen, og på grunn av det får et overheng på nærmere 10-11 meter med begrenset overdekning.

Les mer om NCE Tunneling Conference & Awards 2023

Se fullstendig pressemelding med bilder

Fornebubanen og Veidekke signerer kontrakt for tunnelentreprisen Majorstuen – Skøyen

Pressemelding fra Fornebubanen, 27.06.2023.

Fornebubanen og Veidekke Entreprenør AS har i dag signert kontrakten for tunnel- og grunnarbeider fra Majorstuen til Skøyen. Kontrakten har en estimert verdi på i underkant av 1,4 milliarder kroner.

Entreprisen omfatter tunnel- og grunnarbeider fra Volvat til Skøyen stasjon. Tunneldrivingen inkluderer en rømningstunnel og sidetunnel (tverrslag) på Madserud, der massene vil bli kjørt ut.
Til sammen skal det sprenges ut 2,6 km. tunnel. I en del av tunnelstrekningen deler tunnelen seg i to tunneler og det går kun ett spor i hver tunnel. Dette skjer inn mot punktet Fornebubanen skal kobles på eksisterende T-banenettverk ved Volvat nær Majorstuen stasjon. Tunnelentreprisen Majorstuen – Skøyen er Fornebubanens lengste målt i antall meter tunnel, men den har ingen stasjoner som skal sprenges ut.

- Det var jevn konkurranse om denne kontrakten. Tre entreprenører leverte tilbud. Veidekke oppnådde den høyeste poengscoren i den grundige evalueringsprosessen. Veidekke scoret høyest på samtlige tildelingskriterier som var pris, kvalitet og miljø, sier prosjektleder Hanne Elisabeth Wiig i Fornebubanen.

- Vi er stolte over å ha vunnet konkurransen om nok en etappe på Fornebubanen, og vi gleder oss over å kunne videreføre det gode samarbeid vi har fra parsellen mellom Lysaker og Vækerø. Vi setter denne type oppdrag svært høyt der vi får bidra til bærekraftig byutvikling ved å bygge viktig infrastruktur som skal frakte tusenvis av reisende hver eneste dag i lang tid fremover, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Anleggsarbeidene starter i august og skal etter planen ferdigstilles i første kvartal 2027. Veidekke vil ha sine brakkerigger og verksteder på Madserud, mellom Frognerparken og Vestre gravlund.

Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen, og Neal Nordahl, direktør Veidekke Anlegg, signerer kontrakten.

Kontaktperson:

Line Fredriksen
kommunikasjonsdirektør Fornebubanen
tlf: 913 62 254
e-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Pressemelding fra Fornebubanen 270623 (PDF 0,1 MB)

Fornebubanen innstiller Veidekke Entreprenør AS til tunnelentreprisen Majorstuen – Skøyen

Pressemelding fra Fornebubanen, 15.06.2023.

Fornebubanen har innstilt Veidekke Entreprenør AS til å utføre tunnel- og grunnarbeider fra
Majorstuen til Skøyen. Kontrakten har en estimert verdi på i underkant av 1,4 milliarder kroner.

Entreprisen omfatter tunnel- og grunnarbeider fra Volvat til Skøyen stasjon. Drivingen inkluderer også sidetunnel (tverrslag) på Madserud, der massene vil bli kjørt ut.

- Dette er den fjerde, og siste, store tunnelkontrakten på Fornebubanen. Det var god konkurranse om oppdraget. Etter forhandlinger oppnådde Veidekke Entreprenør AS det beste forhold mellom pris og kvalitet og vi ser frem til et godt samarbeid med Veidekke, sier prosjektleder Hanne
Elisabeth Wiig i Fornebubanen.

Etter denne innstillingen følger en karensperiode som løper til 25.06.2023. Anleggsarbeidene starter i august/september 2023, og vil etter planen være ferdig i første kvartal 2027.

Fornebubanen er inne i en arbeidskrevende periode. Tunnel- og grunnarbeider pågår for fullt i de tidligere inngåtte kontraktene. Tunnelen er sprengt ut mellom endestasjonen på Fornebu til under jernbanen på Lysaker. Det drives også tunnel mellom Lysaker og Vækerø, samtidig som opprigging på Skøyen er i gang.

Neste fase er anskaffelse av entrepriser for stasjonene på Fornebu.

Kontaktperson:

Line Fredriksen
kommunikasjonsdirektør Fornebubanen
tlf: 913 62 254
e-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Pressemelding fra Fornebubanen 15.06.23 (PDf 0,03 MB)

Mange vil utsmykke stasjonene på Fornebubanen med kunst

Pressemelding fra Fornebubanen, 10.05.2023.

Over 500 norske og internasjonale kunstnere ønsker å utforme kunst til stasjonene på Fornebubanen.

I tråd med Oslo og Vikens tradisjon for utsmykning av T-banestasjoner ble det i februar invitert til en åpen prekvalifisering for kunstnere som ønsker å sette sitt preg på en eller flere av de seks nye T-banestasjonene som skal bygges på Fornebubanen. Fristen for å melde sin interesse var 30. april og nå viser det seg at et stort antall kunstnere har bedt om prekvalifisering. Både norske og internasjonale kunstnere vil sette sitt preg på de nye T-banestasjonene i Oslo og Bærum. De er både kjente størrelser i kunstmiljøene og nye kunstnerspirer.

-I Fornebubanen er vi overveldet over den store interessen blant kunstnere for vårt utbyggingsprosjekt og de nye stasjonene. Dette viser at utsmykning av det offentlige rom engasjerer mange kunstnere, sier Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen.

Kunstutvalget får nå en stor jobb med utvelgelsen. På bakgrunn av prekvalifiseringen vil kunstutvalget i september invitere et utvalg av kunstnerne til konkurranser hvor det skal leveres konkrete forslag på kunst. Kunstnere som inviteres til den lukkede konkurransen står fritt til å utforme sine forslag, men vurderes ut fra det overordnede konseptet for kunst på Fornebubanen, som tar hensyn til den lokale stedsutviklingen og som gjør kunsten tilgjengelig for flere.

Hver stasjon skal få sitt unike kunstprosjekt, utviklet spesielt for den aktuelle stasjonen og til det aktuelle lokalområdet. Kunst skal gjerne opptre minst to steder på hver stasjon, både på/utenfor stasjonsbygget der det kan oppleves av de som bor, arbeider eller oppholder seg der, og inne i stasjonsbygget der det sees av de reisende. Kunstprosjektene vil på denne måten tjene som bindeledd mellom T-banestasjonene og det lokale bymiljøet.

Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling og Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling har den kunstfaglige ledelsen for kunstutvalgets arbeid.

Prosjektet Kunst på Fornebubanen gjennomføres frem til 2027. Kunsten skal være ferdig installert på hver stasjon og/eller i tilknytning til stasjonene før test og idriftsettelse av Fornebubanen starter.

Kontaktperson:

Line Fredriksen
kommunikasjonsdirektør Fornebubanen
tlf: 913 62 254
e-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Pressemelding fra Fornebubanen 100523 (PDF 0,03 MB)

Visualisering av uteområdet ved Vækerø T-banestasjon adkomst Vennersborgveien: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.

Visualisering av uteområdet ved Vækerø T-banestasjon adkomst Vennersborgveien: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.

Irene Måsøval fortsetter som direktør i Fornebubanen

Pressemelding fra Fornebubanen, 04.05.2023.

​​Byrådet i Oslo har i dag forlenget Irene Måsøvals åremål som direktør i Fornebubanen med åtte nye år. Hun fortsetter dermed som leder av prosjektet frem til den nye
T-banelinjen er åpnet.​

Irene har allerede seks års fartstid i Fornebubanen, og ser frem til å ta fatt på en ny periode.

-Jeg takker for fornyet tillit fra prosjekteierne, og ser frem mot et nytt åremål i Fornebubanen. Vi har en kompetent og tverrfaglig organisasjon som jobber intensivt med å finne de gode løsningene for prosjektet og holde kostnadene nede, tross den enorme prisstigningen vi har sett i markedet i de senere årene.

Irene synes det har vært lærerikt å lede oppbygging og utvikling av prosjektet, og den gjenstående perioden er kanskje enda mer spennende.

-Nå fremover skal vi fylle tunnelen og byggegropene med innhold. Tekniske løsninger, skinner og stasjoner står på oppgavelisten, samtidig som vi skal sluttføre tunnelarbeidene hele veien fra Fornebu til Majorstuen.

Fornebubanen har nå anleggsarbeid på Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu stasjon. Det er nå drevet ca. 3,7 km. tunnel av totalt 7,7 km. I mars feiret prosjekt Fornebubanen gjennomslag i tunnelen på Fornebulandet. Planlagt åpning av Fornebubanen er i 2029.

-Jeg ser frem til å ferdigstille Fornebubanen i årene som kommer, sier Irene Måsøval.

Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen

Kontaktperson:
Line Fredriksen
Kommunikasjonssjef
Telefon: 913 62 254
E-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Gjennomslag i Fornebubanens tunnel på Fornebu

Pressemelding fra Fornebubanen, 16.03.2023.

Tunnelen fra nord har møtt tunnelen fra sør på Fornebu, og vi har fått gjennomslag i tunnelen. Med det er Fornebubanens tunnel på Fornebulandet ferdig sprengt ut.

Fornebubanen har sprengt T-banetunnel fra Fornebu og nordover i retning Fornebuporten. Samtidig er det også sprengt tunnel fra Fornebuporten og sørover. I dag møtes tunneldriverne fra nord og sør. Med et skikkelig smell, omtrent midt mellom Telenor Arena og Telenorbygget, er det nå et gjennomgående tunnelløp. Dette er en milepæl i byggingen av Fornebubanen.

Gjennomslaget ble markert nede i tunnelen, og Fornebubanen takket entreprenøren, Implenia, for godt utført jobb og et fruktbart samarbeid. Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen og varaordfører i Bærum, Siw Wikan, var blant gjestene som var til stede.

-Dette er den største kollektiv satsingen på mange tiår, og vil være til glede og nytte i mange generasjoner fremover. Fornebubanen krysser av på alle punkter for god livskvalitet i Stor-Oslo. Den bidrar til redusert biltrafikk og bedre miljø for beboerne, den gjør det enklere å reise mellom Oslo og Bærum og den bidrar til både byutvikling og næringsliv, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo Sirin Stav (MDG).

- Tunnelgjennomslaget er en viktig milepæl. Med Fornebubanen blir et veldig godt kollektivtilbud enda bedre – banen er en naturlig utvidelse av T-banenettet i Oslo og Bærum. Å få mer av trafikken over fra vei til T-bane vil også gjøre hverdagen enklere, mindre klimagassutslipp og renere luft, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Siv Henriette Jacobsen.

- Byggingen er kommet langt siden første spadetak her på Fornebu i desember 2020, og det første gjennomslaget representerer et stolt øyeblikk for oss i Fornebubanen. I dag er tiden inne for å takke vår tunnelentreprenør Implenia for et nært og godt underjordisk samarbeid. Vi er glade for å kunne melde at vi holder tidsplanen, og at tunnelen bygges med god kvalitet, sier direktør i Fornebubanen Irene Måsøval.

Implenia ble tildelt den første av de fire store tunnelkontraktene på Fornebubanen, som går på å sprenge tunnel fra Fornebu til Lysaker, inkludert stasjonshaller for Flytårnet og Fornebuporten stasjoner. Siden første salve på hovedtunnelen 15. november 2021 er det tatt ut 315.000 kubikkmeter steinmasser. Tunnelen drives med konvensjonell sprengning, oftest omtalt som drill & blast.

Det er hittil sprengt ut rundt 2,5 kilometer med tunnel. Etter dagens gjennomslag gjenstår det å sprenge tunnelen ferdig den siste biten fra Fornebuporten bort til Lysaker stasjon, der denne entreprisen møter den neste, som er Lysaker - Vækerø. Tunneldrivingen er på plan. I oktober 2023 skal hele tunnelløpet fra Fornebu til Lysaker stå klart.

Fakta om Fornebubanen:

• Fornebubanen er ny T-banestrekning mellom Fornebu og Majorstuen
• Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover
• Strekningen er på ca. 7,7 kilometer
• Hele strekningen går i tunnel
• Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu
• Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter

Bilder fra arrangementet:

Gjennomslaget markeres på røysa

Fornebubanen og Implenia feirer gjennomslaget

Kontaktperson:
Line Fredriksen
Kommunikasjonssjef
Telefon: 913 62 254
E-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Fornebubanen og Implenia signerer kontrakt for tunnel fra Skøyen til Vækerø

Pressemelding fra Fornebubanen, 15.03.2023

Kontrakten for bygging av tunnel på strekningen Skøyen - Vækerø er nå signert. Dette er den tredje av de fire store tunnelentreprisene på Fornebubanen.

Det var god interesse i markedet for kontrakt K2D Tunnel og grunnarbeider Skøyen – Vækerø. Fornebubanen prekvalifiserte seks entreprenører, og fikk inn fire tilbud hvorav ett falt fra underveis i anskaffelsen og tre gikk til konkurranse og forhandlinger. Kontrakten har en estimert verdi på 1,25 mrd. kroner eks. mva.

Kontrakten går ut på å drive hovedtunnelen mellom stasjonene Skøyen og Vækerø, inkludert stasjonshall for Skøyen stasjon og en rømningstunnel på Bestum. Totalt skal det drives 1,8 km. tunnel. Tunnelarbeider skal utføres via et tverrslag (sidetunnel) på Skøyen som er ferdigstilt i en forberedende entreprise. Sjaktarbeidene på Skøyen regnes som kompliserte, med to sjakter som skal 50 til 60 meter ned i berget. Arbeidet skal foregå i tettbebygget strøk og nær landets travleste jernbanestrekning, som vil være i full drift hele anleggsperioden.

Fornebubanen vurderer at Implenia har levert det tilbudet som har best forhold mellom pris og kvalitet. Planlagt oppstart for tunneldrift fra Skøyen er i april. Opprigging på Skøyen starter umiddelbart og arbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av 2025.

- Dette er en stor og viktig kontrakt på Fornebubanen. Vi er fornøyde med interessen i markedet og tilbudene vi fikk inn. Implenia var lavest på pris og er i tillegg gode på kvalitet og miljø. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Implenia, sier direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval.

- Implenia Norge fortsetter den gode trenden innenfor komplekse infrastrukturprosjekter. Jeg ønsker å takke byggherre Oslo kommune Fornebubanen for tillitten og jeg ser fram til å fortsette vårt gode samarbeid. Jeg er sikker på at K2D Tunnel Skøyen - Vækerø også kommer til å bli et flott prosjekt for alle parter, sier administrerende direktør Implenia Norge, Audun Aaland.

Bilder og illustrasjoner til pressemelding:

Direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval, og direktør for tunnel i Implenia Norge, Berger Brehmer Johannessen, signerer kontrakten for tunnel Skøyen - Vækerø.

Visualisering av Skøyen T-banestasjon: L2 Arkitekter og Gottlieb Paludan Architects

Kontaktperson:
Line Fredriksen
Kommunikasjonssjef
Telefon: 913 62 254
E-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Pressemelding Fornebubanen og Implenia signerer kontrakt (PDF 0,05 MB)

Kunst på Fornebubanen – inviterer til åpen prekvalifisering

Pressemelding fra Fornebubanen, 28.02.2023

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår. Prosjektet er nå kommet så langt at det er tid for å planlegge for kunst på stasjonene.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune inviterer nå kunstnere i Norden til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner. Fornebubanens kunst skal gå i dialog med stasjonenes karakteristiske arkitektur og med omkringliggende bymiljø.

Kunstnere kan søke prekvalifisering frem til og med 30. april 2023. På bakgrunn av prekvalifiseringen, vil kunstutvalget invitere et utvalg av kunstnerne til konkurranser hvor det skal leveres konkrete forslag på kunst. Det vil være en konkurranse per stasjon, og velges en kunstner/kunstnergruppe per stasjon. Kunstnerne som inviteres med i konkurransen vil bli honorert for bidraget.

Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling og Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling har den kunstfaglige ledelsen for kunstutvalgets arbeid.

Det er avsatt en foreløpig sum på 22 millioner kroner til kunst på Fornebubanen totalt, inklusiv administrasjon, 5% kunstavgift, kommunikasjon og formidling. Summen, og konkurransen for øvrig, følger tradisjonen for utsmykking av stasjoner, skoler og offentlige bygg i Oslo og Viken.

- De aller fleste T-banestasjonene i Oslo er blitt utsmykket med kunst, noe som har bidratt til å skape et unikt og gjenkjennbart uttrykk for stasjonene. Vi håper at nordiske kunstnere finner Fornebubanen interessant og at vi får inn bidrag som vil løfte stasjonene visuelt og videreføre det arkitektoniske uttrykket, sier etatsdirektør Irene Måsøval i Fornebubanen.

- Fornebubanen er et viktig prosjekt der vi får muligheten til å etablere kunst som både går i dialog med arkitekturen og med omkringliggende bymiljø. I dette prosjektet jobbes det også på tvers av fylkesgrensen mellom Viken og Oslo. Det gir verdifull kunstfaglig kompetanseoverføring. Vår ambisjon er et helhetlig prosjekt for Fornebubanen som også resulterer i at gode kunstverk innlemmes i de respektive kunstsamlingene – Oslos og Vikens, sier Daniella van Dijk-Wennberg, avd. direktør Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten.

Prosjektet Kunst på Fornebubanen gjennomføres frem til 2027. Kunsten skal være ferdig installert på hver stasjon og/eller i tilknytning til stasjonene før test og idriftsettelse av Fornebubanen starter. Prekvalifiseringen har egen nettside.

Kunst på Fornebubanen gjennomføres av et overordnet kunstutvalg, som har ansvar for gjennomføring av hele Kunst på Fornebubanen-prosjektet:

• Leif Ingholm – prosjektleder Fornebubanen
• Knut Wisthus Johansen – utviklingssjef Sporveien AS
• Svein Helge Treimo – spesialrådgiver Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
• Line Helen Danielsen – spesialrådgiver Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
• Mari Fredriksen Sundet – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling
• Per Gunnar Eeg-Tverrbakk – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling

Kontaktperson:

Line Fredriksen
Kommunikasjonssjef Fornebubanen
913 62 254
line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Vedlegg:
Visualisering av uteområdet ved Lysaker T-banestasjon: Asplan Viak, Longva arkitekter og Arup

Pressemelding - Kunst på Fornebubanen (PDF 0,05 MB)

Fornebubanen og Veidekke signerte kontrakt for tunnel fra Vækerø til Lysaker

Pressemelding fra Fornebubanen, 24.06.2022

Kontrakten for bygging av tunnel på strekningen Vækerø – Lysaker er nå signert. Dette er den andre av de fire store tunnelentreprisene på Fornebubanen.

Direktør i Veidekke Anlegg, Neal Nordahl, og direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval, signerer kontrakten for tunnelarbeider fra Lysaker til Vækerø. Foto: Fornebubanen
Bilde: Oslo kommune


Kunngjøring av entreprisen fant sted sommeren 2021, og Veidekke ble innstilt til jobben i begynnelsen av april 2022. I dag kunne kontrakten endelig signeres, etter en periode med avklaringer rundt finansieringen av Fornebubanen. Entreprisen markerer fortsettelsen på de omfattende tunnelarbeidene på Fornebubanen, og oppstarten for tunneldriving på Oslo-siden av Lysakerelven.

Det var meget god interesse for kontrakten i markedet. Fornebubanen prekvalifiserte seks entreprenører, og fikk inn fire tilbud. Tunnelentreprisen har en estimert verdi på 1,145 mrd. kroner eks. mva.

Kontrakten går ut på å drive 2,35 kilometer tunnel fra Lysaker i Bærum til Vækerø i Oslo, inkludert rømningsveier og stasjonshaller for Lysaker og Vækerø stasjoner. Tunnelarbeider skal utføres via et tverrslag (sidetunnel) på Lilleaker. Sjaktarbeidene regnes som kompliserte, og entreprisen har i seg utfordrende geologi og kryssing under Lysakerelven, med kritisk injeksjonsarbeid. Arbeidet foregår nær landets travleste jernbanestrekning, som vil være i full drift hele anleggsperioden.

Fornebubanen vurderer at Veidekke har levert det tilbudet som har best forhold mellom pris og kvalitet. Veidekke har fokus på miljø og leverer en høy andel elektriske og utslippsfrie maskiner og kjøretøy.

Fornebubanens delprosjektledelse og Veidekkes team på jobben samlokaliseres nå i lokaler på Lysaker Mølle. Planlagt oppstart for tunneldrift fra Lysaker er i september, mens anleggsarbeider på Vækerø har planlagt oppstart i oktober 2023. Opprigging på Lysaker starter umiddelbart og arbeidene er planlagt ferdigstilt i mai 2025.

- Vi er naturligvis fornøyde med å få alle de nødvendige beslutningene på plass, slik at vi i dag kunne signere tunnelkontrakten med Veidekke. De har levert et solid og gjennomarbeidet tilbud og stiller med et erfarent og kompetent team. I felleskap skal vi skape en sikker og god prosjektgjennomføring, slik at tunnelstrekningen kan overleveres innenfor rammene til Fornebubaneprosjektet, sier prosjektleder Andreas Finstad i Fornebubanen.

- I Veidekke er vi stolte av å bygge prosjekter som så tydelig gir en merverdi for samfunnet. Dette er bærekraftig byutvikling, og vi har en byggherre som har vist seg å være åpen for gode innspill både på gjennomføring og miljø. Vi takker så mye for tilliten og gleder oss til endelig å kunne sette i gang med arbeidet, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Kontaktperson for Fornebubanen

Line Fredriksen
kommunikasjonssjef
tlf: 913 62 254
line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Ekstern kvalitetssikring viser økte kostnader og forsinkelser for Fornebubanen

Pressemelding fra Fornebubanen, 01.04.2022

En ny ekstern kvalitetssikring av prosjektet Fornebubanen bekrefter at det vil koste mer og ta lengre tid enn forventet å bygge banen.

I januar 2022 ble det varslet at kostnadene for Fornebubanen lå an til å bli høyere enn planlagt. Som oppfølging av dette ble det bestilt en ekstern kvalitetssikring, som nå er ferdigstilt.

Kvalitetssikringen viser at forventet kostnad (P50) nå er beregnet til 20,5 milliarder 2018-kroner (eks. mva.), noe som er 4,3 milliarder kroner mer enn prosjektets vedtatte styringsramme (P50) på 16,2 milliarder kroner.

Kostnadsrammen (P85), som er forventet kostnad med usikkerhetstillegg, er beregnet til 23,2 milliarder 2018-kroner. Dette er 4,7 milliarder kroner mer enn vedtatt kostnadsramme (P85) på 18,5 milliarder kroner fra 2019.

I 2021-kroner utgjør forventet kostnad (P50) 23,3 milliarder. I 2021-kroner blir foreslått kostnadsramme (P85) 26,4 milliarder kroner.

Disse tallene inkluderer lønns- og prisstigning til og med 2021, men ikke fremtidig lønns- og prisstigning.

Byggeperioden forventes i tillegg å bli to år lengre enn forutsatt i 2019. Den forventede økningen i kostnader gjør at prosjektet trenger mer penger enn vedtatt. Det er opp til Oslo bystyre og Viken fylkesting å ta stilling til om kostnadsrammen skal økes.

Kostnadsøkningen er knyttet til:

 • Forskjøvet byggetid for flere arbeider
 • Økte kostnader for Fornebu stasjon og base
 • Økte kostnader for bygging av Flytårnet og Fornebuporten stasjoner
 • Lengre byggetid for Skøyen stasjon
 • Økte kostnader til prosjektering
 • Kompliserte grunnforhold
 • Markedsusikkerhet, og usikkerhet knyttet til reguleringsprosesser og grunnerverv

Prosjektet er stort, går over mange år og er komplekst. Kvalitetssikrer mener derfor at usikkerhetsavsetningen må være større enn tidligere beregnet.

Ekstern kvalitetssikrer anbefaler at ny, forventet sluttdato settes til juni 2029. Hovedårsaken til forsinkelsen er at det er mer komplisert å bygge Skøyen stasjon enn tidligere antatt. Dette gir lengre byggetid og økte kostnader. Ekstern kvalitetssikrer mener arbeidene med Skøyen stasjon er svært tidkrevende på grunn av kompleks utførelse og spesielle byggtekniske krav til rekkefølgen på arbeidene. Fornebubanen bygger i sentrumsnære områder med mange naboer og mye infrastruktur både under og over bakken. Dette har vist seg å være mer komplisert og medfører lengre byggetid. Det er ansett å være stor risiko knyttet til fremdrift, og kvalitetssikrer mener at byggetiden kan bli både ett år kortere og ett år lengre enn til 2029.

- Fornebubanen jobber kontinuerlig for å holde kostnadene nede. Nå ser vi at selv om vi har kuttet flere steder, har den uvanlig kraftige prisveksten og andre uforutsette forhold gått ut over det vi har spart inn. At prosjektet trekkes ut i tid, er også årsak til høyere kostnader, men vi vil se på tiltak for å ta ned byggetiden så mye som mulig, sier direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval.

Fakta om Fornebubanen

Fornebubanen har så langt inngått kontrakter for ca. 2,9 milliarder kroner, og er klare til å signere kontrakt med entreprenør for prosjektets andre, store tunnelentreprise, tunnelen mellom Vækerø og Lysaker. Med Fornebubanen får Oslo og Bærum en ny T-banestrekning i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Banen vil bli ca. 8 km lang og skal ha seks stasjoner; Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Fornebubanen knyttes opp mot det eksisterende T-banenettet, og stipulert reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir 12 minutter. Byggingen av banen startet i 2020. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Den nye eksterne kvalitetssikringen er utført av Dovre Group Consulting.

Finansiering av Fornebubanen

Fornebubanen bygges i samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylke, og finansieres med midler fra Oslopakke 3 og med bidrag fra staten. Fornebubanen har to budsjettrammer: En såkalt styringsramme, som er forventet kostnad (forkortet P50). Dette betyr at det er 50 prosent sannsynlighet for at prosjektet koster mer, og 50 prosent sannsynlighet for at prosjektet koster mindre enn dette. Fornebubanen har fullmakt til å bruke midler inntil styringsrammen (P50). Fornebubanen har også en kostnadsramme (forkortet P85). Det 85 prosent sannsynlighet for at prosjektet vil koste mindre, og 15 prosents sannsynlighet for at prosjektet vil koste mer enn denne rammen. Hvis prosjektet vil koste mer enn den vedtatte kostnadsrammen (P85), må bystyret og fylkestinget ta stilling til om det skal bevilges ytterligere midler.

Se pressemelding som PDF med tabeller (PDF 0,4 MB)

Kontaktperson for Fornebubanen

Line Fredriksen
kommunikasjonssjef
tlf: 913 62 254
line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no