Fjordbyen vest – Lysaker

Hva skal skje på Lysaker?

Med kollektivknutepunktet på Lysaker som tyngdepunkt, skal det legges til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Lysakerbyen.

Her skal det bli gode forbindelser til Sollerud, Vækerø, Maritim og Skøyen, og til Fornebu, samt til nabolag i Bærum kommune. Forbindelser på tvers og langs Lysakerelva og langs sjøfronten, med tilhørende kyststi, skal prioriteres.

Hva er gjort?

Bærum kommune og Oslo kommune har begge vedtatt den felles veiledende plan for offentlige rom for Lysaker. Hensikten med planen er å legge føringer for hvordan Lysaker kan utvikles som by, lokalsenter og knutepunkt. Planen er også veiledende for alle kommende plan- og byggesaksbehandlinger i området.

Planen har fokus på de offentlige rommene og myke trafikanters interesser. Den sikrer også fremtidige behov for offentlige rom og en mer bymessig og sammenhengende struktur. Gode forbindelser til områder i nærheten er også sentralt i planen.

Se fremdriftsplan for hele Fjordbyen vest (PDF 0,9MB)

Hvor er det?

Planområdet strekker seg fra Lilleaker i nord til Godthåp i sør, fra Frantzebråten og Sollerudstranda ungdomsskole i øst til næringsbebyggelsen på begge sider av Fornebuveien og Snarøyveien i sørvest. Området utgjør et areal på omtrent 1000 dekar.

Dokumenter

Hvem er ansvarlige?

Bærum kommune og Oslo kommune har samarbeidet om den veiledende planen for offentlige rom.
Det foregår også et omfattende plan- og utredningsarbeid i og rundt Lysaker-området i regi av andre virksomheter, både statlige, kommunale og private aktører. I Oslo kommune har Vann- og avløpstetaten, Fornebubanen og Bymiljøetaten prosjekter som er viktige for Lysaker. Informasjon om disse prosjektene finner du i lenkesamlingen nedenfor.

Kontaktpersoner i Plan- og bygningsetaten

Fjordbyen vest

Seniorarkitekt
Elin Tverås
Mobil

Kommunikasjonsenheten

Senior kommunikasjonsrådgiver
Kathrine Blindheim

Kundesenteret

Telefon

Se også