Slik bygger vi Oslo

Lilleakerveien

Hva skal vi gjøre?

Lilleakerveien blir utvidet mot øst for å gjøre plass til 1,5 meter tosidig sykkelfelt og 2,5 meter tosidig fortau. Rundkjøringen i sør må justeres som følge av utvidelsen av veibredden.

Det vil bli plantet nye trær langs østsiden av veien.  

Videre vil det bli utskifting av jordmasser, nye lysmaster, eksisterende strømledninger legges i bakken, utvidelse av planovergang for trikketraséen (Lilleakerbanen) og nytt anlegg for overvannshåndtering.

Vann- og avløpsetaten (VAV) skal i prosjektet skifte ut eksisterende vann- og avløpsanlegg. Prosjektet utføres derfor i tett samarbeid med VAV som prosjekterer sine egne anlegg. Bymiljøetaten er tiltakshaver og byggherre i samarbeidsprosjektet.

Hvorfor oppgraderer vi? 

Lilleakerveien skal bli en trygg, hyggelig, sammenbindende og aktiv strøksgate. En strøksgate er en gate som fungerer som en møteplass og et lokalt sentrum i et område med butikker og kafeer. Hovedformålet er å sikre fotgjengernes trygghet og fremkommelighet.

Hva skjer når?

  • Kontrakt med entreprenør for bygging våren 2020.
  • Prosjektet ferdigstilles ultimo 2020.

Hvor skjer det?

Hvem er ansvarlig?

Byggherre: Bymiljøetaten
Prosjekterende: Multiconsult

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Jasmin Sajnovic

Mobilnummer
412 42 255

E-post