Trenger du veiledning?

Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten gir veiledning innen etatens fagområder. Ring oss for å få veiledning på telefon, eller bestill en veiledningstime.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Mange tiltak kan du selv avklare om er søknadspliktige via Må du sende byggesøknad?

Du kan også finne informasjon om hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Våre ulike kart og planer finner du i planinnsyn.

Vi kan hjelpe deg med generell veiledning innenfor Plan- og bygningsetatens fagområder

 • Vi lager planer for byen, og har et overordnet ansvar for areal- og infrastrukturplanlegging, blant annet kommuneplanens arealdel.
 • Vi behandler innsendte forslag til planlegging av områder i byen.
 • Vi behandler byggesaker.
 • Vi behandler seksjoneringssaker og gjør oppmåling og deling av eiendommer.
 • Vi behandler ulovligheter, gjør tilsyn på byggeplasser og utfører heiskontroll.
 • Vi har ansvar for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart, adressering og bygningsinformasjon.

Veiledningstelefon

Du kan ringe vår veiledningstelefon på telefonnummer 23 49 10 00 dersom du ønsker svar på generelle spørsmål. Lurer du for eksempel på hvilket bolignummer leiligheten din har, eller om du må sende byggesøknad? Eller har du spørsmål om seksjonering og reseksjonering?

Hvis du har spørsmål om pågående saker må du kontakte saksbehandler. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler ved å søke opp saken i saksinnsyn, eller ved å gjøre et søk etter ansatt her. Det kan ta noe tid før en sak får saksbehandler. Informasjon om behandlingstid. Status på sak og saksbehandler oppdateres i saksinnsyn.

Våre byggesaksbehandlere har telefontid tirsdager og torsdager 12:00–14:00. Lurer du på om din saksbehandler er tilgjengelig, kan du ringe 21 80 21 80.

Ser du etter plantegninger, ferdigattest eller eldre søknader?

Det meste av vårt byggesaksarkiv er digitalisert og ligger tilgjengelig via innlogging med minID/BankID på saksinnsyn. Her finner du blant annet plantegninger, tillatelser og ferdigattester.

Skriftlig henvendelse

Mange tiltak kan du selv avklare om er søknadspliktige via vår tjeneste Må du sende byggesøknad?.

Dersom du ønsker en skriftlig avklaring på om prosjektet ditt er søknadspliktig, kan du sende oss en forespørsel. Forespørsler er skriftlige henvendelser som i hovedsak omhandler spørsmål om søknadsplikt, men kan også være spørsmål om plangrunnlag, behov for dispensasjon eller aktuelt regelverk.

For å vurdere en forespørsel trenger vi vanligvis følgende opplysninger:

 • eiendommens adresse eller gårds- og bruksnummer
 • en beskrivelse av hva du ønsker å gjøre
 • tegninger, bilder eller illustrasjoner av det du skal bygge/endre
 • kart med plassering
 • nødvendige mål og avstand til nabogrense

Alle skriftlige henvendelser kan sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

Forespørsler journalføres og er synlige i saksinnsyn for ettertiden. Vi besvarer forespørsler innen 3 uker, men ved stor pågang kan det ta lengre tid.

Vi tar gebyr for konkrete vurderinger av søknadsplikt

Bystyret i Oslo vedtok 20. desember 2023 en ny gebyrforskrift som innebærer at saksbehandling av konkrete forespørsler om søknadsplikt fra nå av er gebyrbelagt. I 2024 ligger gebyret på kr. 2790,- per henvendelse. Du kan lese forskriften her.

Mot gebyr får du en skriftlig bekreftelse på om ditt konkrete prosjekt er søknadspliktig eller ikke. Dette arbeidet faller utenfor den generelle veiledningsplikten.

Generell skriftlig veiledning er fremdeles gratis.

Eksempler på dette kan være:

 • Generelle opplysninger om regelverket for søknadsplikt
 • Informasjon om og tolkning av planer, herunder dispensasjoner
 • Vurdering av om et tiltak er omfattet av midlertidig forbud mot tiltak
 • Spørsmål om tillatelser og byggesøknadsprosessen

Bestill veiledningstime

Du kan bestille en time for generell veiledning innenfor Plan- og bygningsetatens fagområder hos en av våre kundeveiledere. Du velger om møtet skal foregå digitalt (Teams) eller i våre lokaler.

Bestill veiledningstime

Spørsmål om søknadsplikt for fasadeendringer, tolkninger av regelverket og konkrete vurderinger av ditt prosjekt opp mot gjeldende reguleringsplan, er spørsmål du må sende inn som en skriftlig henvendelse. Avklaringer om tekniske krav må rettes til fagkyndig, eventuelt kan du ta kontakt med Direktoratet for byggkvalitet for tolkning av regelverket.

Praktisk om timen

 • Varer i 20 min
 • Den er gratis
 • Vi fører ikke referat

I større eller mer komplekse saker, kan du bestille en referatført forhåndskonferanse med en saksbehandler. Forhåndskonferanse er et referatført avklaringsmøte mellom deg, din ansvarlige søker, og kommunen. I møtet kan man diskutere gjeldende eller ny plan, infrastruktur, aktuelt lovverk, myndigheter som må involveres, dokumentasjonskrav og forvaltningspraksis.

Kontakt

Telefon
23 49 10 00
E-post
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Vahls gate 1
0187 Oslo

Åpningstid veiledningstelefon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Vi har stengt alle offentlige helligdager, og stenger 14:00 dagen før helligdag og i romjulen.