Byen skal åpnes mot fjorden. Fjordbyen strekker seg fra Frognerkilen i vest til Sydhavna i sørøst. Det omfatter et areal på 2.261 dekar og er inndelt i 11 delområder.

Hva er Fjordbyen?

Fjordbyen er et prosjekt som skal frigjøre dagens arealer ut mot sjøen og benytte disse til fremtidsrettet byutvikling med bolig, rekreasjon og næring på en slik måte at byen åpnes mot fjorden.

Arealer som tidligere har blitt brukt til havnevirksomhet skal brukes annerledes. Kommunen ønsker å frigjøre så mye som mulig av havnearealene til bolig, næring og rekreasjonsområder. På denne måten skal fjorden bringes inn som en del av byen og åpnes til glede for Oslos befolkning.

Fjordbyen innebærer områdene Aker brygge, AkershusstrandaBjørvikaFilipstadFrognerstrandaHavnepromenadenLoenga, Rådhusplassen. SydhavnaTjuvholmenVestbanen og Vippetangen.

Planene for Fjordbyen ble påbegynt i 2000, og i 2003 startet realiseringen av arbeidet ved at reguleringsplanen for Bjørvika ble vedtatt av bystyret i august 2003.

 

 

  Kontakt oss

  Plan- og bygningsetaten

  Kundesenteret

  Vahls gate 1, 0187 Oslo

  Telefon
  2180 2180

  E-post

  Plan- og bygningsetaten

  Enhetsdirektør/sjefarkitekt

  Stein Kolstø

  Mobilnummer
  47 67 73 40

  E-post

  Plan- og bygningsetaten

  Senior kommunikasjonsrådgiver

  Rolf Rolid

  Mobilnummer
  98 26 63 78

  E-post