Slik bygger vi Oslo

Fjordbyen

Byen skal åpnes mot fjorden.

Hva skjer i Fjordbyen?

Fjordbyen er et prosjekt som skal frigjøre dagens arealer ut mot sjøen og benytte disse til fremtidsrettet byutvikling med bolig, rekreasjon og næring på en slik måte at byen åpnes mot fjorden.

En stor del av arealene som i dag benyttes til havnevirksomhet vil bli utviklet til andre formål. På denne måten skal fjorden bringes inn som en del av byen og åpnes til glede for Oslos befolkning.

Hvorfor utvikler vi Fjordbyen?

En stor del av arealet i Fjordbyen er i dag brukt til havnevirksomhet og trafikkårer. Kommunen ønsker å frigjøre så mye som mulig av havnearealene til bolig, næring og rekreasjonsområder. Prosjekt Fjordbyen gir en historisk sjanse til å forme nye deler av byen fra grunnen av.

Planene for Fjordbyen ble påbegynt i 2000, og i 2003 startet realiseringen av arbeidet ved at reguleringsplanen for Bjørvika ble vedtatt av bystyret i august 2003.

Hvor er Fjordbyen?

Fjordbyen strekker seg fra Frognerkilen i vest til Sydhavna i sørøst. Det omfatter et areal på 2.261 dekar og er inndelt i 11 delområder.

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Kundesenteret

Vahls gate 1, 0187 Oslo

Telefon
21 80 21 80

E-post

Plan- og bygningsetaten

Enhetsdirektør/sjefarkitekt

Stein Kolstø

Mobilnummer
476 77 340

E-post

Plan- og bygningsetaten

Senior kommunikasjonsrådgiver

Rolf Rolid

Mobilnummer
982 66 378

E-post