Sydhavna

Hvor

Sydhavna strekker seg fra Paulsenkaia i Bispevika sydover til og med Ormsundkaia.

Hva

Sydhavna skal håndtere alt gods gjennom Oslo havn med unntak av gods med utenlandsfergene. Sydhavna er fellesbetegnelsen på de sammenhengende havnearealene på østsiden av Indre Oslofjord fra Grønlia i nord til Ormsund i sør.

Det omfatter del av Grønlia, Kongshavn med Alnas utløp, Sjursøya, Kneppeskjærutstikkeren og Ormsundkaia.

Prosjektet er en del av Fjordbyen.

Hvorfor

Sydhavna skal overta all godstransport unntatt det som går via fergene. Området skal i åra som kommer utvikles som Oslos permanente havn. Det blir ingen byutvikling med boliger i området, og delområdene ble derfor noen år i forveien skilt ut fra planene om Fjordbyen.

Hvem

Oslo kommune ved Oslo Havn KF og Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kontakt

Plan- og bygningsetaten, Fjordbyenheten