Til innhold
Fjordbyen

Bjørvika

Bjørvika

Utbyggingen av Bjørvikaområdet er et av de mest omfattende byutviklingsprosjektene i Oslo i nyere tid.

Fakta om Bjørvika

  • Bjørvika grenser til Vippetangen i sørvest og Sydhavna i sørøst
  • Bjørvika er det største av Fjordbyens 11 delområder
  • Området måler ca 697 dekar

Området omfatter blant annet Operabygget, som de nærmeste årene vil få Deichmanske bibliotek og Munchmuseet som nærmeste naboer.

Hvorfor utvikler vi Bjørvika?

Vedtaket om utvikling av Bjørvika-området ble fattet av bystyret i 1988, lenge før Fjordbyen ble vedtatt i år 2000.

Formålet var å fornye et lenge underprioritert område på Oslo sentrums østkant.

Andre byggeprosjekter i Bjørvika

Bjørvika er en del av Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen

 

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Fjordbyenheten

Vahls gate 1, 0187 Oslo

Telefon
21 80 21 80

E-post