Bjørvika

Fakta om Bjørvika

  • Bjørvika grenser til Vippetangen i sørvest og Sydhavna i sørøst
  • Bjørvika er det største av Fjordbyens 11 delområder
  • Området måler ca 697 dekar

Utbyggingen av Bjørvikaområdet er et av de mest omfattende byutviklingsprosjektene i Oslo i nyere tid.

Området omfatter blant annet Operabygget, som de nærmeste årene vil få Deichmanske bibliotek og Munchmuseet som nærmeste naboer.

Hvorfor utvikler vi Bjørvika?

Vedtaket om utvikling av Bjørvika-området ble fattet av bystyret i 1988, lenge før Fjordbyen ble vedtatt i år 2000.

Formålet var å fornye et lenge underprioritert område på Oslo sentrums østkant.

Andre byggeprosjekter i Bjørvika

Bjørvika er en del av Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen

 

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Fjordbyenheten

Vahls gate 1, 0187 Oslo

Telefon
2180 2180

E-post