Aker brygge

Kort om Fjordbyen

  • Fjordbyen er et prosjekt som skal frigjøre dagens arealer ut mot sjøen
  • Fjordbyen skal åpne byen mot fjorden gjennom fremtidsrettet byutvikling med bolig, rekreasjon og næring
  • Aker brygge var det første delprosjektet som ble utviklet i Fjordbyen

Hva er Aker brygge?

Aker brygge kan sies å være Oslos første ferdig utviklede prosjekt i Fjordbyen. Her danner gammel industriarkitektur fra Akers mekaniske verksteds epoke utgangspunkt for en spennende bydel med nesten 400 boliger og 7000 arbeidsplasser.

Området er 58 dekar stort.

Når ble Aker brygge utviklet?

Aker brygge ble utviklet i tre etapper i perioden 1985-1998. Større deler av området ble rehabilitert så sent som i 2014.

Hvem er ansvarlig?

Aker brygge ble utviklet av Linstow Eiendom. I dag eies Aker brygge av Norwegian Property ASA og driften utføres av Bryggedrift AS.

Hvor ligger Aker brygge?

Aker Brygge grenser til Tjuvholmen og Filipstad i vest og til Rådhusplassen og Vestbanen i nord.