Akershusstranda

Hva skal vi gjøre

I fremtiden legges det opp til en endring av området rundt Akershusstranda med vekt på rekreasjon og grøntområder med høy grad av tilgjengelighet for publikum. Området vil også kunne få en rekke nye publikumstilbud gjennom nytt innhold i eksisterende havneskur samt oppgradering av de såkalte "pappabuene".

I 2010 ble det gjennomført et utredningsarbeid om Fjordtrikken, hvor ett av alternativene var en trikkeløsning fra Bjørvika til Rådhusplassen via Vippetangen og Akerhusstranda. I desember 2014 startet Oslo Havn KF med rehabiliteringsarbeider på deler av strekningen langs Akerhusstranda.

Prosjektet er en del av Fjordbyen.

Hvor

Akershusstranda ligger ved murene til Akershus festning. Området er vestvendt og strekker seg fra Rådhusplassen i nordvest til Vippetangen i sør, som er spissen av halvøya hvor festningen ligger.

Hvorfor

Prosjektet gjennomføres som en del av byutviklingen i Oslo.

Hvem

Oslo kommune ved Oslo Havn KF og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Kontakt

Plan- og bygningsetaten, Fjordbyenheten

Telefon