Frognerstranda

Langs Frognerstranda går det både gang- og sykkelveier, motorvei og togskinner som splitter sjøsiden fra byen bak.

Hva planlegger vi?

Både havnepromenaden og hovedsykkelveien skal føres over Frognerstranda. Det vil skape nye attraksjoner og aktivisering av vannkanten til rekreasjonsformål.

Hvor er Frognerstranda?

Den strekker seg fra den innerste delen av Frognerkilen og Bygdøy i vest, til Hjortnes/Framnes i øst. Det inngår også som det vestligste delområdet av Fjordbyen.

Hva er utfordringen?

Frognerstranda er en strandlinje sør i bydel Frogner i Oslo. Langs strandlinjen går det både gang- og sykkelveier, motorvei (E18) og togskinner. E18 er Norges mest belastede stamvei.

Den deler i dag områder som tidligere hadde god forbindelse til hverandre, og utgjør både en visuell og funksjonell barriere i områdene den berører samt at den er en betydelig støykilde. Situasjonen forsterkes ytterligere av jernbanespor som ligger mellom dagens E-18 og byen bak. Området er populært blant syklister og fotgjengere.

Hvem er ansvarlig?

Les mer om Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Telefon

Besøksadresse

Vahls gate 1 , 0187 OSLO

Lenker