Rådhusplassen

Hvor

Rådhusplassen strekker seg mot Pipervika, Vestbanen og Aker Brygge i vest og Akershus festning og Akershusstranda i øst. Mot nord avgrenses plassen av Oslo rådhus.

Området er nesten 67 dekar stort.

Hva

Rådhusplassen er hjertet i Fjordbyen og et av Oslos fineste uterom med en viktig historisk betydning.

Siden 1994 har plassen vært bilfri. Ny trikkelinje over plassen ble etablert i 1995. Samtidig ble de siste restene av motorvei E-18 fjernet ved byggingen av Festningstunnelen og Vestbanekrysset.

I sommerhalvåret foregår det en mengdefestivaler, konserter og andre friluftsarrangementer på Rådhusplassen. Fra Rådhusbryggene går det en rekke turist- og cruisebåter i sommerhalvåret.

Er du interessert i hva som skjer på og informasjon om leie av Rådhusplassen, gå til rådhusets side om Rådhusplassen.

Hvem

Grunneiere på Rådhusplassen er Oslo kommune ved Oslo Havn KF og Rådhusforvalteren.

Ruter og Bymiljøetaten vil ha ansvaret for drift av kollektivterminalen for øybåtene.

Kontakt

Plan- og bygningsetaten, Fjordbyenheten

Telefon