Rådhusplassen

Du kan søke om å leie hele eller deler av rådhusplassen til ulike arrangementer. Unntaket er juli måned som er en arrangementsfri periode.

Søknadsfrist for lån og leie av skoler

Husk at søknadsfristen for å låne lokaler i skolen for høstsemesteret er 1. juni.

Retningslinjer for leie

Det er viktig at arrangementer på rådhusplassen:

  • ivaretar plassens representativitet
  • har et allment innhold
  • er gratis for publikum
  • er uten fysiske stengsler som hindrer nødvendig trafikk
  • har begrenset kommersiell aktivitet
  • unngår dominerende profilering av sponsorer og lignende
  • ikke er sjenerende i forhold til funksjoner innendørs i Rådhuset eller i forhold til Rådhusets naboer

Rådhusplassen leies ikke ut til:

  • lukkede arrangementer
  • politiske arrangementer
  • religiøse arrangementer og markeringer

Fullstendige retningslinjer og priser for leie av Rådhusplassen (PDF).

Kart over Rådhusplassen (PDF)

Kart over Rådhusplassen (JPEG)

Slik søker du om å leie

Du må søke senest seks uker før det planlagte arrangementet. Både enkeltpersoner og organisasjoner, selskaper, foreninger og lag kan søke.
Husk å legge ved kart eller foto som viser ønsket område for bruk.

Felt E benyttes til utstillinger. Ved søknad om utstilling i felt E må eksempler på bildene som skal utstilles legges ved.

Søk om å leie (logg på)

Relevante lenker

Kontakt

Kontaktperson
Rådhusets forvaltningstjeneste
E-post
raadhusplassen@rft.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Rådhusplassen