Salg, servering og skjenking

Alle salgs- og skjenkebevillinger er automatisk forlenget til 1. januar 2022

Det er ikke nødvendig å søke om fornyelse av bevilling før du har fått nærmere beskjed fra oss.

Nye kompensasjonsmidler til serverings- og skjenkesteder

Næringsetaten har sendt ut et digitalt brev til serverings- og skjenkesteder som kan søke midler. Når vi mottar skjemaene i retur, starter vi saksbehandlingen og utbetalingene. Det er ikke nødvendig å ringe oss.

Skjenkestedene kan servere alkohol fram til kl. 03:00.

Fra 5. juli oppheves lokale regler, og skjenkestedene i Oslo må følge nasjonale regler.