Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til Næringsetaten i omsetningsoppgaven.

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum 1740 kroner for dagligvarehandel og minimum 5400 kroner for skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Frist for levering av omsetningsoppgaven

 • Butikker som har salgsbevilling må levere omsetningsoppgaven innen 1. mars.
 • Skjenkesteder trenger ikke levere omsetningsoppgave for 2021. Bystyret har vedtatt at steder med skjenkebevilling ikke skal betale bevillingsgebyr for 2021. Derfor skal du i omsetningsoppgaven du sender oss vinteren 2022 kun oppgi forventet omsatt mengde alkohol i 2022. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Send inn omsetningsoppgave

Send inn omsetningsoppgaven for ordinær salgs- eller skjenkebevilling (Logg inn). Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. 

Slik leverer du omsetningsoppgaven:

 • Gå til «Min side» og logg deg inn via ID-porten
 • Velg selskapet du representerer
 • Velg serverings-, salgs- og skjenkebevilling
 • Velg send inn omsetningsoppgaven

Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av en person som et tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn.

Ny virksomhet

 • Hvis salgs- eller skjenkestedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning.
 • Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten

 • Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp.
 • Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.
 • Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar Næringsetaten en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret. 

Drift på tidligere eiers bevilling

 • Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling. 

Revisors bekreftelse

Revisor må bekrefte hvor mange liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år. Velg ett av disse to alternativene for revisors bekreftelse:

 • Selskaper som har registrert revisor har mulighet til å sende omsetningstallene elektronisk til revisor. Når revisor har bekreftet omsetningstallene i Altinn, blir oppgaven sendt til Næringsetaten.
 • Pdf av revisors bekreftelse på antall liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år, i henhold til attestasjonsoppdrag ISAE 3000.

Det er bevillingshavers ansvar at revisor bekrefter omsetningstallene. Uten denne bekreftelsen regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.

Hvorfor må du ha bekreftelse fra revisor?

For at størrelsen på bevillingsgebyret skal bli riktig, har Oslo kommune besluttet at alle omsetningsoppgaver skal bekreftes av revisor (byrådets vedtak av 07.02.2002, sak 1056). Dette gjelder også for selskaper som ikke er revisorpliktige.

Kravet til revisorbekreftet omsetningsoppgave gjelder ikke for institusjoner eller organisasjoner som etter skatteloven er fritatt for skatteplikt. Unntaket må dokumenteres.

Les mer om fritak for skatteplikt. 

Standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000

Revisoren skal benytte standard for attestasjonsoppdrag "ISAE 3000 - attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon". Dette oppdraget skal resultere i en uttalelse med revisorens bekreftelse på virksomhetens omsetning av alkoholholdig drikk oppgitt i liter. Forutsetningen for revisorens bekreftelse er at vilkårene i ISAE 3000 er oppfylt.

Skjenkebevilling for åpent arrangement

Send inn omsetningsoppgaven for et åpent arrangement (logg inn)

Fristen er 14 dager etter arrangementet. Det er ikke nødvendig med bekreftelse fra revisor.