Til innhold

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til Næringsetaten i omsetningsoppgaven.

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum 1660 kroner for dagligvarehandel og minimum 5200 kroner for skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Send inn omsetningsoppgave

Ordinær salgs- eller skjenkebevilling

Her sender du inn omsetningsoppgaven hvis du har ordinær salgs- eller skjenkebevilling (Min side)

Skjenkebevilling for åpent arrangement

Her sender du inn omsetningsoppgaven hvis du har hatt skjenkebevilling for et åpent arrangement

Slik gjør du det:

 • Gå til «Min side» og logg deg inn via ID-porten
 • Velg selskapet du representerer
 • Velg serverings-, salgs- og skjenkebevilling
 • Velg send inn omsetningsoppgaven

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av en person som et tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn.

 • Ny virksomhet
  Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

 • Opphør eller salg av virksomheten:
  Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar Næringsetaten en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret. 

 • Drift på tidligere eiers bevilling:
  Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling. 

Revisors bekreftelse

Revisor må bekrefte hvor mange liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år. Velg ett av disse to alternativene for revisors bekreftelse:

 • Send omsetningsoppgaven elektronisk til revisor for selskapet, som bekrefter omsetningstallene i Altinn. Dette ser du i meldingsboksen din. Når revisor har bekreftet tallene, blir de sendt til Næringsetaten, og du får beskjed om dette i meldingsboksen din. At du har sendt omsetningsoppgaven til revisor ansees ikke som at du har levert den til Næringsetaten. Hvis revisor har merknader til omsetningstallene, mottar du en melding om at omsetningsoppgaven ligger på Min side, og du må gå dit for å lese merknadene og sende omsetningsoppgaven til Næringsetaten.
 • Pdf av revisors bekreftelse på antall liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år, i henhold til attestasjonsoppdrag ISAE 3000.

Det er bevillingshavers ansvar at revisor bekrefter omsetningstallene. Uten denne bekreftelsen regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.

Hvorfor må du ha bekreftelse fra revisor?

For at størrelsen på bevillingsgebyret skal bli riktig, har Oslo kommune besluttet at alle omsetningsoppgaver skal bekreftes av revisor (byrådets vedtak av 07.02.2002, sak 1056). Dette gjelder også for selskaper som ikke er revisorpliktige.

Kravet til revisorbekreftet omsetningsoppgave gjelder ikke for institusjoner eller organisasjoner som etter skatteloven er fritatt for skatteplikt. Unntaket må dokumenteres. Les mer om fritak for skatteplikt her. 

Standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000

Revisoren skal benytte standard for attestasjonsoppdrag "ISAE 3000 - attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon". Dette oppdraget skal resultere i en uttalelse med revisorens bekreftelse på virksomhetens omsetning av alkoholholdig drikk oppgitt i liter. Forutsetningen for revisorens bekreftelse er at vilkårene i ISAE 3000 er oppfylt.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller ikke betaler gebyret?

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum én uke.

Her kan du lese mer om prikktildelingssystemet.