Oppsigelse av bevilling

Meld fra når driften av på et salgs-, serverings- eller skjenkested skal avvikles.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres, men Næringsetaten vil sende ut informasjon til bevillingshavere så snart dette er avgjort.