Høring av forslag til alkoholpolitisk handlingsplan 2024 – 2028

I 2024 skal det vedtas en ny alkoholpolitisk handlingsplan som skal gi føringer for salgs- og skjenkenæringen i fire nye år.

Formål

Utelivet og kulturlivet gjør Oslo til en spennende og attraktiv by. Uteliv, kulturliv, nabolagsinitiativ og næringslivet er de viktigste drivkreftene for bedre byliv. Kommunen må i større grad legge til rette for at aktører får plass og anledning til å drive sin aktivitet i bybildet.

Gi innspill

Alle som ønsker å gi innspill til strategien er velkommen til det, også de om ikke har mottatt høringen direkte fra byrådsavdelingen. Kommunen vil bearbeide strategien etter høringen.

Send dine innspill til: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Høringsfrist

1. august 2024.

Se forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan

Finn mer om planen her:

Har du spørsmål?

Thale Blanck Torkildsen