Næringsetaten

Næringsetaten jobber for at Oslo skal være en trygg by med bedre folkehelse og redusert skadelig alkoholbruk. Oslo skal ha seriøs drift av serverings-, salgs- og skjenkestedene.

Vi behandler søknader, fatter vedtak og gjennomfører salgs- og skjenkekontroller i henhold til alkoholloven, serveringsloven og forvaltningsloven. Vi holder Salutt-kurs for utelivsbransjen og veileder salgs- og skjenkesteder. Vi tilbyr elektronisk gjennomføring av etablerer- og kunnskapsprøver. Vi kontrollerer steder som selger tobakk.

Vi beregner og innkrever bevillingsgebyr for salgs- og skjenkesteder og tilsynsavgift for tobakkutsalg.

Ledelse

Spørsmål om saksbehandling

Telefon

Næringsetaten

etatsdirektør
Britha Røkenes
Mobil

Avdeling for administrasjon og digitale tjenester

Avdelingsdirektør
Marianne Strandberg
Mobil

Avdeling for alkohol og tobakk

Avdelingsdirektør
Anders Aurmo
Mobil

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingsdirektør
Ingunn Monstad
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Vårt organisasjonsnummer er 979 594887. Faktura sendes i EHF-format.

Vi kan også ta imot faktura på papir. De sendes til vår fakturaadresse:
Oslo kommune Fakturasentralen
Næringsetatens ressursnummer 43389696
postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@nae.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO
Besøksadresse:
Tollbugata 27
0157 OSLO

Åpningstider kundetorget

20. mai — 26. mai
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
27. mai — 2. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. juni — 9. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Vi har stengt alle offentlige høytidsdager og helligdager, og stenger kl. 14:00 dagen før helligdag.