Næringsetaten

Næringsetaten jobber for at Oslo skal være en trygg by med bedre folkehelse og redusert skadelig alkoholbruk. Oslo skal ha seriøs drift av serverings-, salgs- og skjenkestedene.

Vi behandler søknader, fatter vedtak og gjennomfører salgs- og skjenkekontroller i henhold til alkoholloven, serveringsloven og forvaltningsloven. Vi holder Salutt-kurs for utelivsbransjen og veileder salgs- og skjenkesteder. Vi tilbyr elektronisk gjennomføring av etablerer- og kunnskapsprøver. Vi kontrollerer steder som selger tobakk.

Vi beregner og innkrever bevillingsgebyr for salgs- og skjenkesteder og tilsynsavgift for tobakkutsalg.

For leverandører og samarbeidspartnere

Vårt organisasjonsnummer er 979 594887. Faktura må sendes i EHF-format.

Vi kan også ta imot faktura på papir. De sendes til vår fakturaadresse:

Oslo kommune Fakturasentralen
Næringsetatens ressursnummer 43389696
postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO
Besøksadresse:
Tollbugata 27
0157 OSLO

Åpningstider

27. mars — 2. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. april — 9. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
10. april — 16. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Vi har stengt alle offentlige høytidsdager og helligdager, og stenger 14:00 dagen før helligdag.