Tips oss

Næringsetaten kontrollerer butikker som selger øl, og utesteder og restauranter som skjenker alkohol i Oslo. Vi trenger publikums hjelp til å avdekke om butikker og skjenkesteder overholder alkohollovgivningen.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres, men Næringsetaten vil sende ut informasjon til bevillingshavere så snart dette er avgjort.

Næringsetaten ønsker tips om

  • skjenkesteder som nekter folk adgang på grunn av etnisitet eller annen diskriminering
  • skjenkesteder og butikker som selger alkohol til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler
  • steder som driver med uforsvarlig skjenking av alkohol
  • skjenking eller salg av alkohol utover fastsatt skjenketid
  • uforsvarlig drift på servings- og skjenkesteder
  • vold på utesteder
  • svart omsetning
  • narkotikaomsetning
  • alkoholreklame

Slik tipser du Næringsetaten

Gi så nøyaktig informasjon som mulig om navn og adresse på stedet, og hva tipset gjelder. Du kan være anonym. Når vi har mottatt ditt tips, foretar vi en kontroll av stedet. Alle tips blir fulgt opp, men du kan ikke forvente tilbakemelding på tipset du sendte inn.

Støy fra serverings- og skjenkesteder

Næringsetaten tar ikke imot klager på støy, selv om utestedene har fått bevilling til å servere mat og drikke av oss. Næringsetaten kan heller ikke avslå søknader om serverings- eller skjenkebevillinger, eller inndra slike bevillinger, på grunn av støy. Næringsetaten har ikke myndighet til å sanksjonere ordensforstyrrelser fra gjester. Det har heller ingen hensikt å kontakte oss i ettertid, hvis politiet ikke har mulighet til å rykke ut.

Informasjon om hvem du kan kontakte angående klager på støy og ordensforstyrrelser fra serverings- og skjenkesteder