Tips oss

Næringsetaten kontrollerer butikker som selger øl og tobakk, og utesteder og restauranter som skjenker alkohol i Oslo. Vi trenger publikums hjelp til å avdekke om butikker og skjenkesteder overholder lovgivningen.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Næringsetaten ønsker tips om

 • skjenkesteder som nekter folk adgang på grunn av etnisitet eller annen diskriminering
 • skjenkesteder og butikker som selger alkohol til mindreårige eller til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler
 • steder som driver med uforsvarlig skjenking av alkohol
 • salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgs- eller skjenketid
 • uforsvarlig drift på servings- og skjenkesteder
 • vold på utesteder
 • svart omsetning
 • narkotikaomsetning
 • alkoholreklame
 • steder som selger tobakk til mindreårige
 • steder som selger ulovlige tobakksprodukter

Slik tipser du Næringsetaten

Gi så nøyaktig informasjon som mulig om navn og adresse på stedet, og hva tipset gjelder. Du kan være anonym. Når vi har mottatt ditt tips, foretar vi en kontroll av stedet. Alle tips blir fulgt opp, men du kan ikke forvente tilbakemelding på tipset du sendte inn.

Støy fra serverings- og skjenkesteder

Næringsetaten tar ikke imot klager på støy, selv om utestedene har fått bevilling til å servere mat og drikke av oss. Næringsetaten kan heller ikke avslå søknader om serverings- eller skjenkebevillinger, eller inndra slike bevillinger, på grunn av støy. Næringsetaten har ikke myndighet til å sanksjonere ordensforstyrrelser fra gjester. Det har heller ingen hensikt å kontakte oss i ettertid, hvis politiet ikke har mulighet til å rykke ut.

Informasjon om hvem du kan kontakte angående klager på støy og ordensforstyrrelser fra serverings- og skjenkesteder